Kansanvallan peruskorjaus

Projektin tavoitteena oli vahvistaa Suomen asemaa uudistumiskykyisenä demokratian mallimaana.  Tämä edellytti päätöksenteon, hallinnon ja osallisuuden systeemistä muutosta.

AJANKOHTAISTA

Mitä kansanvallan remontille kuuluu juuri nyt.

Rakennustarkastajan raportin taulukkomuotoinen kansilehti
artikkelit

Rakennustarkastajan raportti: Miten meni Kansanvallan peruskorjaus?

kuvituskuva
uutiset

Hyvinvointialueilla mahdollisuus tehdä historiaa demokratian uudistajina

Rakennustarkastajan raportin taulukkomuotoinen kansilehti
artikkelit

Rakennustarkastajan raportti: Miten meni Kansanvallan peruskorjaus?

aiheet

Sitra kansanvaltaa peruskorjaamassa 2018–2021

Ihmiset kirjapinon päällä
uutiset

Sitran kokeiluista mallia: kirjastoissa liikkeelle 38 demokratiahanketta AVI:n rahoituksella

uutiset

Suomessa laki säädetään paloina – hankaloittaa kansalaisen vaikutusmahdollisuuksia

julkaisut

Lainsäädännön arviointineuvoston rooli korona-aikana

julkaisut

Miten Suomessa säädetään laki?

Tiedonkäytön sekavuutta ja moninaisuutta ilmentävä kuvituskuva jonka keskiössä on eduskuntatalo ja sitä kiertävä työmaa-aita.
aiheet

Uudistuva päätöksenteko

Ilmiö

Kirjastosta eväitä vaikuttamiseen! Turussa keinoina räppi, valokuva ja faktantarkistus

Kuva: Topias Dean. Kirjastokuulumiset-juttusarjassa soitamme eri puolilla Suomea oleviin Kirjastoista kansanvallan foorumeita -kokeilukirjastoihin, ja kysymme, mitä kokeiluille kuuluu.
Ilmiö

Inarin kirjasto haluaa tehdä vaikuttamisen helpoksi – avuksi kännykkä sovelluksineen

Kommentti

Pandemiavaaleista tuli historialliset kuntavaalit

julkaisut

Miten hallituskokoonpano vaikuttaa sen johtamiseen?

uutiset

Kirjastojen demokratiatyö jatkuu ja laajenee kokeilujen oppien vauhdittamana

julkaisut

Miten demokratiaa kokeillaan?

julkaisut

Miten kirjastoista tehdään kansanvallan foorumeita?

Kuvassa Pietarsaaren kunnan vaakuna
Ilmiö

Oho, olen vaikuttaja! – Pietarsaaren kirjasto hoksauttaa nuoria aikuisia

Mistä oli kyse?

Kansanvallan peruskorjaus -projektimme tavoitteena oli vuosina 2018-2021 vahvistaa Suomen asemaa uudistumiskykyisenä demokratian mallimaana. Muun muassa digitalisaatioon tukeutumalla pyrittiin lisäämään sekä edustuksellisen demokratian toimintakykyä että kansalaisten suorempia osallisuus- ja vaikutusmahdollisuuksia.

Kansalaisten rooli kansallisen menestymisen keskeisinä toimijoina korostuu vastedes entisestään. Tämä johtuu muun muassa siitä, että entistä isompi osa ihmisiä itseään koskevasta datasta tulee olemaan heidän omassa hallinnassaan.

Tähän asti tietojohtamisen perusteena ollut data on ollut pääosin julkisten instituutioiden hallinnassa. Muutoksen myötä asiantuntijavaltaa siirtyy instituutioilta ihmisille. Tämän seurauksena asiakaslähtöisyyden vaatimus ja systeemisen toimintatavan muutoksen tarve julkishallinnossa kasvaa.

Mitä teimme?

Projektin tavoitteena oli parantaa edustukselliseen demokratiaan perustuvan julkisen päätöksenteon kokonaisuuden (valtio, maakunnat, kunnat) keskinäistä siilotonta yhteistoimintaa. Tämä edellytti uudistuksia niin poliittisen päätöksenteon kuin virkamieshallinnonkin toimintaprosesseihin ja niiden keskinäiseen toimivuuteen.

Projekti keskittyi valtiolliseen päätöksentekoon ja valtionhallintoon ja tältä osin kyseisten tahojen kanssa erityisesti eduskunnan ja valtioneuvoston toimintatapojen uudistamisen tukemiseen.

Kansanvallan keskeisten toimijoiden, puolueiden kyky pitkäjänteiseen ohjelmatyöhön ja kansalaisdialogin ylläpitoon on heikentynyt. Projektin tavoitteena oli yhdessä puolueiden kanssa vahvistaa ja uudistaa niiden toimintakykyä niin valtio-, maakunta- kuin kuntatasollakin.

Myös kansalaisten suoremman osallisuuden vahvistamiseksi tarvitaan uusia toimintamalleja sekä toiminta-alustoja. Projektin yhtenä keskeisenä tavoitteena oli myös demokratian uuden käyttöliittymän määrittely ja sen käyttöönoton mahdollistaminen valtiovallan toimesta.

Keitä oli mukana?

Uudistamistyötä tehtiin tiiviissä yhteistyössä mm. eduskunnan, valtioneuvoston ja puolueiden kanssa, kuten myös esimerkiksi oikeusministeriön, Kuntaliiton ja monien kuntien kanssa.

Projekti kytkeytyi hyvin läheisesti Sitran muuhun toimintaan. Valtioneuvoston työn kehittäminen oli suoraa jatkoa esimerkiksi julkisen hallinnon johtamiskoulutukseen liittyvälle keskustelualoitteelle.

Ennakointityö, tiedon käyttö päätöksenteossa sekä dialogin kehittäminen olivat keskeisiä avainalueen kysymyksiä. Ihmislähtöinen datatalous ja datan uudet käyttömahdollisuudet (IHAN) ovat keskeisiä myös julkisessa päätöksenteossa ja kansanvallan kehittämisessä.

Missä mennään?

Projektin työ käynnistyi syksyllä 2018 ja päättyi kesäkuussa 2021.

Projektin valmisteluna Sitra selvitti suomalaisen päätöksentekojärjestelmän kipukohtia vuoden 2017 aikana ja sen tuloksena helmikuussa 2018 julkaistiin Kansanvallan peruskorjaus-työpaperi, jossa esitellyt havainnot ja toimenpide-ehdotukset viitoittivat projektityötä.

HANKKEEMME

Tätä teemme käytännössä kansanvallan uudistamiseksi

Kuvituskuva työmaasta, jossa rakennetaan demokratiaa ja tulevaisuuden puolueita
Työpaja

Hyvää huomista, puolueet! – maakunnalliset työpajat

Zoom, torstai – tiistai, 17.9. – 24.11.
hankkeet

Kirjastoista kansanvallan foorumeita

Hankekokonaisuus

Robottipuhelu­kokeilut kunnissa

Hankkeet

Verkostomainen valta ja vaikuttaminen

Hankkeet

Demokratiakokeilut 2020

JULKAISUT

julkaisut

Miten demokratiaa kokeillaan?

julkaisut

Miten kirjastoista tehdään kansanvallan foorumeita?

julkaisut

Mediavälitteinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen

julkaisut

Valtioneuvoston ydin kriisitilanteessa

julkaisut

Miten Suomeen muodostetaan hallitus?

julkaisut

Miten tietoa käytetään päätöksenteossa?

julkaisut

Suomalaiset kansalaisvaikuttajina

julkaisut

Miten kansaa edustetaan?

julkaisut

Valtioneuvoston ydin Suomessa – miten valmistautua paremmin tulevaisuuteen

julkaisut

Puolue- ja järjestötoiminnan malleja maailmalla

julkaisut

Kansanvallan peruskorjaus

YHTEYSTIEDOT

ihmiset
Antti Kivelä
ihmiset
Jouni Backman
ihmiset
Liisa Hyssälä
ihmiset
Lea Konttinen
Johtava asiantuntija, Uudistuva päätöksenteko
ihmiset
Kimmo Haahkola
ihmiset
Petri Tuomi-Nikula
ihmiset
Marja Illi
Johtava asiantuntija, Reilu datatalous
ihmiset
Elina Eerola
Asiantuntija, Uudet vaikuttamisen tavat
ihmiset
Joonas Leppänen
Johtava asiantuntija, Uudet vaikuttamisen tavat
ihmiset
Jukka Vahti
Projektijohtaja, Digitaalinen valta ja demokratia
ihmiset
Mirja Gröhn
Johtava asiantuntija, Demokratia ja osallisuus
ihmiset
Nelli Auriola
ihmiset
Kirsti Kaustara
ihmiset
Tiina Peltola

Mistä on kyse?