julkaisut

Kansanvallan peruskorjaus

Kaikki voimavarat käyttöön

Kirjoittajat

Julkaistu

Yli 100-vuotisen edustuksellisen demokratiamme rakenteet ja toimintatavat eivät enää vastaa nykyajan ja tulevaisuuden tarpeita. Tämä oli yksi pääviesteistä osana tätä selvitystyötä tehdyistä yli sadasta haastattelusta, joissa keskeiset vaikuttajat valtion- ja kuntahallinnosta, eduskunnasta, valtioneuvostosta, puolueista, etujärjestöistä ja elinkeinoelämästä pääsivät luottamuksellisesti kertomaan näkemyksiään.

Tässä työpaperissa esitellään haastattelujen ja muun laajan lähdeaineiston pohjalta laadittu analyysi, johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset kansanvaltamme uudistamiseksi. Toimenpide-ehdotuksissa tarjotaan ratkaisuja muun muassa kansalaisten osallisuuden ja suoran demokratian lisäämiseen sekä puolueiden ohjelmatyön vahvistamiseen. Lisäksi niissä kannustetaan pohtimaan vähemmistöhallitusten muodostamisen edellytyksiä. Työpaperissa on myös konkreettisia uudistamisehdotuksia eduskunnan ja valtioneuvoston rakenteisiin ja toimintatapoihin, jotka nykyisellään tarraavat liikaa menneeseen ja vaientavat muutokset.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Kansanvallan peruskorjaus

Alaotsikko

Kaikki voimavarat käyttöön

Tekijät

Liisa Hyssälä ja Jouni Backman

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2018

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

68 s.

ISBN (nid.)

978-952-347-031-6

ISBN (PDF)

978-952-347-032-3

ISSN (PDF)

2737-1042

Aihe

päätöksenteko, julkinen hallinto, johtaminen, Suomi, yhteiskunta, kansalaiset, poliittinen osallistuminen, demokratia, politiikka, puolueet, eduskuntatyö, tulevaisuus, uudistaminen, muutos, vaalit, julkinen talous, digitalisaatio

Sarja

Työpaperi

Mistä on kyse?