Folkstyrets grundrenovering

Författarna

Liisa Hyssälä

Senior Advisor, Folkstyrets grundrenovering, Sitra

Jouni Backman

Senior Advisor, Folkstyrets grundrenovering, Sitra

Publicerad

Strukturerna och verksamhetssätten i vår över 100 år gamla representativa demokrati motsvarar inte längre samtidens och framtidens behov. Detta är ett av de huvudsakliga budskapen från de över hundra intervjuerna som gjorts under detta utredningsarbete. I intervjuerna fick centrala påverkare inom stats- och kommunalförvaltningen, riksdagen, statsrådet, partierna, intresseorganisationer och näringslivet anonymt framföra sina åsikter.
I detta arbetspapper presenteras en analys som gjorts utifrån intervjuerna och övrigt omfattande källmaterial, dess slutsatser och åtgärdsförslag till förnyande av vårt folkstyre.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Folkstyrets grundrenovering

Undertitel

Alla resurser till användning

Författarna

Liisa Hyssälä och Jouni Backman

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2018

Utgivare

Sitra

Sidantal

12 s.

ISBN (tryckt)

978-952-347-061-3

ISBN (PDF)

978-952-347-062-0

publication_subject

beslutsfattande, offentlig förvaltning, samhället, medborgare, politisk aktivitet, demokrati, partier, riksdagsarbete, framtid, förnyelser, val, offentlig ekonomi, digitalisering, ledarskap, politik, förnyande, förändring

Publikationsserie

Arbetspapper

Teman

Förnyelseförmåga

Teknikutvecklingen och digitaliseringen förändrar snabbt vår vardag. Därför måste strukturerna i samhället och samhällstjänsterna förnyas. Temat Förnyelseförmåga handlar om att arbeta för uppnåendet av dessa mål.

Författarna

Liisa Hyssälä

Senior Advisor, Folkstyrets grundrenovering, Sitra

Jouni Backman

Senior Advisor, Folkstyrets grundrenovering, Sitra

Publicerad

Vi rekommenderar

Läst den än?

Vad handlar det om?