publikationer

Folkstyrets grundrenovering

Författarna

Publicerad

Strukturerna och verksamhetssätten i vår över 100 år gamla representativa demokrati motsvarar inte längre samtidens och framtidens behov. Detta är ett av de huvudsakliga budskapen från de över hundra intervjuerna som gjorts under detta utredningsarbete. I intervjuerna fick centrala påverkare inom stats- och kommunalförvaltningen, riksdagen, statsrådet, partierna, intresseorganisationer och näringslivet anonymt framföra sina åsikter.
I detta arbetspapper presenteras en analys som gjorts utifrån intervjuerna och övrigt omfattande källmaterial, dess slutsatser och åtgärdsförslag till förnyande av vårt folkstyre.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Folkstyrets grundrenovering

Undertitel

Alla resurser till användning

Författarna

Liisa Hyssälä och Jouni Backman

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2018

Utgivare

Sitra

Sidantal

12 s.

ISBN (tryckt)

978-952-347-061-3

ISBN (PDF)

978-952-347-062-0

ISSN (PDF)

2737-1042

Ämne

beslutsfattande, offentlig förvaltning, samhället, medborgare, politisk aktivitet, demokrati, partier, riksdagsarbete, framtid, förnyelser, val, offentlig ekonomi, digitalisering, ledarskap, politik, förnyande, förändring

Publikationsserie

Arbetspapper

Vad handlar det om?