Erätauko-logo

Huuto seis! Erätauko on tapa käydä rakentavaa keskustelua. Sitran Erätauko-työ on siirtynyt Erätauko-säätiöön. Löydät säätiön sivuilta ajantasaisimmat työkalut ja tiedot Erätauosta.

Tukea keskustelun järjestämiseen

Lue lisää klikkaamalla kuvaa.

TYÖKALUT

Kättä pidempää rakentavan keskustelun suunnitteluun, vetämiseen sekä vinkkejä keskustelun jälkeen. HUOM! Löydät päivitetyt työkalut Erätauko-säätiön sivuilta.

Ilman suunnittelua ei ole keskustelua!

Aloita, valmistele ja kutsu.

Eikun kokeilemaan!

Valmistaudu ja ohjaa.

Näin toimit tiukan paikan tullen.

Valmistaudu ja ohjaa.

Hei, nyt me ymmärretään!

Paketoi ja opi.

AJANKOHTAISTA

ERÄTAUKO-KOULUTUS

Erätauko-koulutus tarjoaa eväitä keskustelujen ohjaamiseen sekä suunnitteluun. Löydät päivitetyt materiaalit Erätauko-säätiön sivuilta.

TEKEMÄLLÄ OPITTUA

Tässä kokeneiden keskustelun vetäjien vinkkejä tiukkoihin tilanteisiin ja itsensä kehittämiseen keskustelijana.

Mikä Erätauko?

Erätauko-työ on siirtynyt keväällä 2019 Sitralta Erätauko-säätiölle. Löydät päivitetyt materiaalit säätiön verkkosivuilta.

Erätauko on uusi tapa käynnistää ja käydä rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua – mahdollisuus pysähtyä ja harkita asioita rauhassa. Erätauon avulla voit tuoda eri lähtökohdista tulevia ihmisiä käymään tasavertaista keskustelua ja saat paikalle myös heidät, jotka herkästi jäävät keskusteluiden ulkopuolelle.

Sivuilta löydät käytännön työkaluja yhteiskunnallisen keskustelun suunnitteluun ja käynnistämiseen, keskustelua dialogin Dialogi Rakentava ja tasavertainen tapa keskustella, jossa tähdätään toisten ymmärtämiseen, mutta ei yksimielisyyteen. Parhaimmillaan dialogissa syntyy ennalta-arvaamattomia oivalluksia ja uutta ajattelua. Avaa termisivu Dialogi tarpeesta sekä oppikokemuksia muilta keskustelun järjestäjiltä.

Voit käyttää Erätaukoa aina, kun tarvitaan aiheen syvempää ymmärrystä tai tasavertaista kohtaamista – esimerkiksi osana valmistelua, päätöksentekoa tai tuodaksesi eri toimijat yhteen. Dialogi ei kuitenkaan sovi kaikkiin tilanteisiin, ja se kannattaa pitää erillään neuvottelusta tai päätöksentekohetkestä. Käytä dialogia Dialogi Rakentava ja tasavertainen tapa keskustella, jossa tähdätään toisten ymmärtämiseen, mutta ei yksimielisyyteen. Parhaimmillaan dialogissa syntyy ennalta-arvaamattomia oivalluksia ja uutta ajattelua. Avaa termisivu Dialogi sen sijaan osana niitä, kun on tarve ymmärtää paremmin esimerkiksi aihetta tai toimintakenttää.

Erätauon lähestymistapa on dialogi, joka on rakentava ja tasavertainen tapa keskustella. Dialogissa tähdätään aiheen, toisten ihmisten tai itsen parempaan ymmärtämiseen, mutta ei yksimielisyyteen tai nopeisiin ratkaisuihin. Parhaimmillaan dialogissa syntyy ennalta-arvaamattomia oivalluksia ja uutta ajattelua.

Työkalujen avulla voit harjoitella dialogin vetämistä pienin askelin. Kokemuksen karttuessa voit oppia dialogitaitajaksi! Kaikkea ei tarvitse omaksua heti. Ota ensin haltuun muutama ohjausteko, ja laajenna osaamistasi dialogi kerrallaan. Rimakauhuun ei ole syytä, sillä dialogin voi oppia jokainen.

Erätauko-keskustelu on onnistunut, kun tasa-arvoinen ja luottamuksellinen kohtaaminen on viritetty ja keskustelijoiden ymmärrys käsitellystä asiasta on kasvanut.

Erätauon kautta syntyy osallisuutta dialogia käyvän ryhmän kesken tai laajemmin yhteiskuntaan. Lisäksi saavutetaan syvempi ymmärrys käsitellystä aiheesta ja eri näkökulmista aiheen sisällä. Parhaimmillaan syntyy ennalta-arvaamattomia oivalluksia ja uutta ajattelua. Tavoitteena ei ole yksimielisyys.

Työstä oma suunnitelmasi keskustelun vetämiseksi käymällä haluamasi osiot läpi!

Keskustelua Erätauosta, dialogista ja osallisuudesta käydään Erätauon Facebook-ryhmässä. Tervetuloa mukaan!

Liity keskusteluun myös twitterissä #Erätauko #siksierätauko

Erätauko on kehitetty kokeillen eri menetelmiä ympäri Suomea, yhdessä lukuisten toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Hanketta sparranneen 20 hengen kehittäjäryhmän ajattelua vetää yhteen Dialogin vuoro -julkaisu.

DIALOGIN VUORO

Tutustu viiteen teesiin rakentavasta yhteiskunnallisesta keskustelusta!

DIABLOGIT

Painavaa asiaa dialogisuuden merkityksestä.

OTA YHTEYTTÄ

Kehittäjät

Erätaukoa sparraamassa.

Mistä on kyse?