Huuto seis! Erätauko antaa aikaa pysähtyä ja harkita asioita rauhassa. Tältä sivulta löydät työkaluja ja inspiraatiota rakentavan keskustelun vetämiseen. Työkalut ovat kaikkien vapaasti hyödynnettävissä.

TYÖKALUT

Kättä pidempää rakentavan keskustelun suunnitteluun, vetämiseen sekä vinkkejä keskustelun jälkeen. Selaa työkaluja alta ja kokeile käytännössä!

Ilman suunnittelua ei ole keskustelua!

Aloita, valmistele ja kutsu.

Eikun kokeilemaan!

Valmistaudu ja ohjaa.

Näin toimit tiukan paikan tullen.

Valmistaudu ja ohjaa.

Hei, nyt me ymmärretään!

Paketoi ja opi.

TEKEMÄLLÄ OPITTUA

Tässä kokeneiden keskustelun vetäjien vinkkejä tiukkoihin tilanteisiin ja itsensä kehittämiseen keskustelijana.

DIABLOGIT

Painavaa asiaa dialogisuuden merkityksestä.

AJANKOHTAISTA

DIALOGIN VUORO

Tutustu viiteen teesiin rakentavasta yhteiskunnallisesta keskustelusta!

Mikä Erätauko?

Erätauko on uusi tapa käynnistää ja käydä rakentavaa keskustelua. Sivuilta löydät käytännön työkaluja yhteiskunnallisen keskustelun suunnitteluun ja käynnistämiseen, keskustelua Termi Dialogi Rakentava ja tasavertainen tapa keskustella, jossa tähdätään toisten ymmärtämiseen, mutta ei yksimielisyyteen. Parhaimmillaan dialogissa syntyy ennalta-arvaamattomia oivalluksia ja uutta ajattelua. tarpeesta sekä vertaistukea muiden oppikokemusten muodossa.

Voit käyttää Erätaukoa aina, kun tarvitaan aiheen syvempää ymmärrystä tai tasavertaista kohtaamista – esimerkiksi osana valmistelua, päätöksentekoa tai tuodaksesi eri toimijat yhteen. Dialogi ei kuitenkaan sovi kaikkiin tilanteisiin, eikä sitä kannata sekoittaa neuvotteluun tai päätöksentekoon. Käytä dialogia sen sijaan osana niitä, kun on tarve ymmärtää paremmin esimerkiksi aihetta tai toimintakenttää.

Erätauko tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä ja harkita asioita rauhassa. Työkalujen avulla onnistut kutsumaan paikalle heidätkin, jotka eivät normaalisti keskusteluihin osallistu.

Työkalujen avulla voit harjoitella Termi Dialogi Rakentava ja tasavertainen tapa keskustella, jossa tähdätään toisten ymmärtämiseen, mutta ei yksimielisyyteen. Parhaimmillaan dialogissa syntyy ennalta-arvaamattomia oivalluksia ja uutta ajattelua. vetämistä pienin askelin. Kokemuksen karttuessa voit oppia dialogitaitajaksi! Kaikkea ei tarvitse omaksua heti. Ota ensin haltuun muutama ohjausteko, ja laajenna osaamistasi dialogi kerrallaan. Rimakauhuun ei ole syytä, sillä dialogin voi oppia jokainen.

Erätauko-keskustelu on onnistunut, kun tasa-arvoinen ja luottamuksellinen kohtaaminen on viritetty ja keskustelijoiden ymmärrys käsitellystä asiasta on kasvanut.

Erätauon kautta syntyy osallisuutta dialogia käyvän ryhmän kesken tai laajemmin yhteiskuntaan. Lisäksi saavutetaan syvempi ymmärrys käsitellystä aiheesta ja eri näkökulmista aiheen sisällä. Parhaimmillaan syntyy ennalta-arvaamattomia oivalluksia ja uutta ajattelua. Tavoitteena ei ole yksimielisyys.

Työstä oma suunnitelmasi keskustelun vetämiseksi käymällä haluamasi osiot läpi!

Keskustelua Erätauosta, dialogista ja osallisuudesta käydään Erätauon Facebook-ryhmässä. Tervetuloa mukaan!

Erätauko on kehitetty kokeillen eri menetelmiä ympäri Suomea, yhdessä lukuisten toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa Erätauko-hankkeessa ja kehitystyö jatkuu vuoden 2018 aikana. Hanketta sparranneen 20 hengen kehittäjäryhmän ajattelua vetää yhteen Dialogin vuoro -julkaisu.

Haluatko kasvattaa dialogiosaamista organisaatioissasi ja järjestää Erätauko-keskusteluja? Hae mukaan mentorointiin!

Järjestämässä keskustelua?

Ota yhteyttä Erätauko-tiimiin!

Kehittäjät

Erätaukoa sparraamassa.

Mistä on kyse?