Dialogpaus

Stoppa skriket! Dialogpaus ger tid att stanna upp och reflektera över saker och ting i lugn och ro. På den här sidan hittar du verktyg och inspiration för att hålla en konstruktiv diskussion. Verktygen är fritt tillgängliga för alla. Läs mer om dialogpaus.

Tidigare använda namnet Rondpaus är ersatt med namnet Dialogpaus i november 2019.

VERKTYG

För mer långtgående behov av planering inför och att föra en konstruktiv diskussion samt tips efter diskussionen. Bläddra mellan verktygen nedan och prova dem i praktiken!

Utan planering finns det ingen diskussion!

Börja, förbered och bjud in.

Det är bara att prova!

Förbered dig och vägled.

Så här agerar du i skarpt läge

Förbered dig och vägled.

Nu förstår vi!

Paketera och lär dig.

LÄRA GENOM ATT GÖRA

Här får du tips från erfarna debattledare på hur du agerar i skarpt läge och hur du utvecklas som debattör.

AKTUELLT

DISKUSSIONER

Ytterliga information om Rondpaus diskussioner finns här (på finska).

VAD HANDLAR DET OM?

Rondpaus är ett nytt sätt att starta och föra en konstruktiv diskussion. På sidorna hittar du praktiska verktyg för att planera och att starta en samhällsdebatt, diskussioner om behovet av dialog samt kollegialt stöd i form av inlärningsupplevelser från andra.

Du kan alltid använda Rondpaus när du behöver en djupare förståelse för ämnet eller ett jämlikt bemötande – exempelvis som en del av beredning, beslutsfattande eller för att sammanföra olika aktörer. Dialog lämpar sig dock inte i alla situationer, och man bör inte blanda ihop det med förhandlingar eller beslutsfattande. Använd istället dialog som en del av det när det finns ett behov av att få en bättre förståelse för ett ämne eller ett verksamhetsområde.

Rondpaus ger möjligheten att stanna upp och reflektera över saker och ting i lugn och ro. Med hjälp av verktygen lyckas du även bjuda in dem som normalt inte skulle delta i diskussionen.

Med hjälp av verktygen kan du öva på att hålla i en dialog i små steg. När du har fått mer erfarenhet kan du lära dig att bli en dialogmästare! Du behöver inte ta till dig allting på en gång. Börja med att försöka behärska några av punkterna och utöka din kompetens en dialog åt gången. Det finns ingen anledning att misströsta, för alla kan lära sig dialog.

Rondpaus-diskussionen är lyckad när man har uppnått ett jämlikt möte som bygger på tillit och deltagarnas förståelse för det ämne som diskuteras har ökat.

Via Rondpaus uppstår delaktighet mellan deltagarna i gruppen som för dialogen eller i hela samhället. Dessutom uppnår man en djupare förståelse för det ämne som diskuteras och får olika perspektiv på ämnet. I bästa fall når man oförutsägbara insikter och får ett nytt tänkande. Målet är inte konsensus.

Utveckla din plan för att leda en diskussion genom att gå igenom valfria avsnitt!

En diskussion om Rondpaus, dialog och delaktighet förs i Rondpaus Facebookgrupp (på finska).

Rondpaus har genom experimenterande utvecklat olika metoder över hela Finland tillsammans med flera aktörer och experter i år 2017 och utvecklingsarbetet fortsätter under 2018. Ett sammandrag över tankarna hos den utvecklingsgrupp på 20 personer som sparrat projektet finns på finska i publikationen Dialogin vuoro.

Ska du hålla en diskussion?

Kontakta Rondpaus-teamet!

Utvecklare

Sparrar Rondpaus.

Vad handlar det om?