Dialogpaus

Stoppa skriket! Dialogpaus ger tid att stanna upp och reflektera över saker och ting i lugn och ro. På den här sidan hittar du verktyg och inspiration för att hålla en konstruktiv diskussion. Verktygen är fritt tillgängliga för alla. Läs mer om dialogpaus.

Tidigare använda namnet Rondpaus är ersatt med namnet Dialogpaus i november 2019.

VERKTYG

För mer långtgående behov av planering inför och att föra en konstruktiv diskussion samt tips efter diskussionen. Bläddra mellan verktygen nedan och prova dem i praktiken!

Utan planering finns det ingen diskussion!

Börja, förbered och bjud in.

Verktyg

Diskussionens skeden och mål – Börja här

Verktyg

Definiera deltagarna

Verktyg

Jag som diskussionsdeltagare och lyssnare

Verktyg

Att bjuda in till diskussion

Verktyg

Välj metod

Verktyg

Utrymme och praktiska saker

Verktyg

Förbered dig inför dialogen och samla ihop din verktygslåda

Verktyg

Så här förbereder du dig på att hantera konflikter

Verktyg

Att dra nytta av dialogelement vid seminarier och möten

Verktyg

Mediers roll i dialogen

Erätauko verkkokeskustelu
Verktyg

En konstruktiv nätdiskussion

Det är bara att prova!

Förbered dig och vägled.

Verktyg

Kort för att leda diskussionen

Verktyg

Diskussionens början: inledning och roller

Verktyg

Exempelmanus för dialogens inledning

Verktyg

Frågor för att inleda diskussionen

Verktyg

Spelreglerna för en konstruktiv diskussion

under diskussionens gång

Diskussionsledarens bästa styråtgärder

Verktyg

Så här fördjupar du diskussionen

Verktyg

Diskussionens slut

Så här agerar du i skarpt läge

Förbered dig och vägled.

Verktyg

Uppmuntra deltagarna att tala om sina egna upplevelser

Verktyg

Aktivera tysta röster i diskussionen

Verktyg

Vad ska man göra om någon dominerar?

Verktyg

Så här kommer du vidare från en återvändsgränd

Verktyg

Så här ställer du dialogiska frågor

Ihmisiä ringissä ja kysymysmerkki
Verktyg

När det är svårt att välja ämne för den fördjupade diskussionen

Verktyg

Känsloutbrott i diskussionen

Verktyg

Ledarens bästa styråtgärder när diskussionens utgångspunkt är en konflikt

Verktyg

Uppkomsten av en överraskande konflikt

Nu förstår vi!

Paketera och lär dig.

Verktyg

Paketera diskussionen

Verktyg

Deltagarrespons

Verktyg

Så här säkerställer du effektiviteten

LÄRA GENOM ATT GÖRA

Här får du tips från erfarna debattledare på hur du agerar i skarpt läge och hur du utvecklas som debattör.

artiklar

Så här omvandlar du hetsiga diskussioner till dialog – tre mänskliga anvisningar

artiklar

Dialog skulle kunna stå i regeringsprogrammet

artiklar

Riksdagsledamot vill att politikerna ska sitta i ring

AKTUELLT

Ett träd
nyheter

Dialogpaus-stiftelsen söker en expert

Ett träd
nyheter

Dialogpaus-stiftelsen söker en koordinator

Ett träd
nyheter

Sluta skrika! En ny stiftelse för att främja konstruktiv samhällsdebatt 

nyheter

Mer långtgående stöd för den deltagande lagstiftningsprocessen

nyheter

En konstruktiv debatt gynnar alla – och nu har det utvecklats ett nytt sätt att föra en sådan debatt, Rondpaus

Debatt

Så uppstod Rondpaus

Kommentar

11 sätt att förstöra en dialog

Debatt

Vårt samhälle skriker i brist på dialog

nyheter

Demokrati förutsätter en konstruktiv samhällsdebatt – Framtidens frågetimme är ett av försöken

DISKUSSIONER

Ytterliga information om Rondpaus diskussioner finns här (på finska).

VAD HANDLAR DET OM?

Rondpaus är ett nytt sätt att starta och föra en konstruktiv diskussion. På sidorna hittar du praktiska verktyg för att planera och att starta en samhällsdebatt, diskussioner om behovet av dialog samt kollegialt stöd i form av inlärningsupplevelser från andra.

Du kan alltid använda Rondpaus när du behöver en djupare förståelse för ämnet eller ett jämlikt bemötande – exempelvis som en del av beredning, beslutsfattande eller för att sammanföra olika aktörer. Dialog lämpar sig dock inte i alla situationer, och man bör inte blanda ihop det med förhandlingar eller beslutsfattande. Använd istället dialog som en del av det när det finns ett behov av att få en bättre förståelse för ett ämne eller ett verksamhetsområde.

Rondpaus ger möjligheten att stanna upp och reflektera över saker och ting i lugn och ro. Med hjälp av verktygen lyckas du även bjuda in dem som normalt inte skulle delta i diskussionen.

Med hjälp av verktygen kan du öva på att hålla i en dialog i små steg. När du har fått mer erfarenhet kan du lära dig att bli en dialogmästare! Du behöver inte ta till dig allting på en gång. Börja med att försöka behärska några av punkterna och utöka din kompetens en dialog åt gången. Det finns ingen anledning att misströsta, för alla kan lära sig dialog.

Rondpaus-diskussionen är lyckad när man har uppnått ett jämlikt möte som bygger på tillit och deltagarnas förståelse för det ämne som diskuteras har ökat.

Via Rondpaus uppstår delaktighet mellan deltagarna i gruppen som för dialogen eller i hela samhället. Dessutom uppnår man en djupare förståelse för det ämne som diskuteras och får olika perspektiv på ämnet. I bästa fall når man oförutsägbara insikter och får ett nytt tänkande. Målet är inte konsensus.

Utveckla din plan för att leda en diskussion genom att gå igenom valfria avsnitt!

En diskussion om Rondpaus, dialog och delaktighet förs i Rondpaus Facebookgrupp (på finska).

Rondpaus har genom experimenterande utvecklat olika metoder över hela Finland tillsammans med flera aktörer och experter i år 2017 och utvecklingsarbetet fortsätter under 2018. Ett sammandrag över tankarna hos den utvecklingsgrupp på 20 personer som sparrat projektet finns på finska i publikationen Dialogin vuoro.

Ska du hålla en diskussion?

Kontakta Rondpaus-teamet!

personer
Maikki Siuko
personer
Janne Kareinen
personer
Hannele Laaksolahti
Ledande Expert, Sitra

Utvecklare

Sparrar Rondpaus.

personer
Kai Alhanen
artiklar

Rondpaus utvecklingsgrupp

Vad handlar det om?