julkaisut

Dialogin vuoro

Viisi teesiä päättäjille rakentavasta yhteiskunnallisesta keskustelusta

Kirjoittaja

Taneli Heikka

FT, on viestinnän tutkija, yrittäjä, toimittaja

Julkaistu

Miten keskustelu yhteiskunnasta voisi olla rakentavampaa? Miten saisimme yhä laajemman joukon mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun? Miten voisimme tukea ja uudistaa demokratiaa rakentavan yhteiskunnallisen keskustelun keinoin? Millaista osaamista dialogi vaatii ja kiinnostaakohan se ketään?

Näiden kysymysten ohjaamana Sitra aloitti syksyllä 2016 Erätauko-projektin, jonka tavoitteena on tuottaa tunnistettu ja tunnustettu tapa käynnistää ja käydä rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua.

Tämä julkaisu perustuu Sitran Erätauko-konseptia kehittäneen poikkiyhteiskunnallisen kehittäjäryhmän työskentelyyn.

Ryhmä uskoo, että suomalaiset voivat löytää keinot arvostavaan kohtaamiseen ja parempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Erätauko on toimintatapa ja työkalupakki, jonka avulla suomalaiset voivat pysähtyä, kuunnella toisia ja antaa aikaa rauhalliselle harkinnalle.

Erätaukoa voivat vapaasti soveltaa kaikki, jotka järjestävät kansalaiskeskusteluja ja tuovat saman pöydän ääreen eri näkemyksiä edustavia tahoja. Toimijoita voivat olla esimerkiksi naapurustot ja kaupunginosat, aktivistit ja yritykset, koulut ja korkeakoulut, järjestöt ja poliitikot, kunnat tai maakunnat. Työkaluihin voit tutustua osoitteessa www.eratauko.fi

Dialogissa osallistujat kyseenalaistavat ennakkokäsityksiä ja etsivät luottamukseen perustuvaa ymmärrystä ja ideoita. Dialogi on kompleksisessa maailmassa lukutaitoon verrattava kansalaistaito.

Dialogin kautta on mahdollista olla mukana muutoksessa myönteisesti, uusia yhteistyökuvioita rakentaen. Nyt on oikea hetki dialogiloikalle. Monet kaupungit kehittävät osallistamiskäytäntöjään ja käsillä oleva maakuntauudistus tarjoaa oivan paikan dialogin laajalle hyödyntämiselle. Dialogi on iso mahdollisuus yrityksissä, kansalaisyhteiskunnassa ja julkisessa keskustelussa.

Populismi on ollut viime vuosina vastaus maailman kompleksisuudelle. Entä jos Suomen vastaus olisikin dialogi? Suomella on mahdollisuus nousta tunnetuksi yhteiskuntana, joka onnistui ohjaamaan kärjistyneen yhteiskunnallisen keskustelun rakentaviin uomiin.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Dialogin vuoro

Alaotsikko

Viisi teesiä päättäjille rakentavasta yhteiskunnallisesta keskustelusta

Tekijät

Taneli Heikka

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2018

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

48 s.

ISBN (nid.)

978-952-347-038-5

ISBN (PDF)

978-952-347-039-2

ISSN (nid.)

1796-7104

ISSN (PDF)

1796-7112

Aihe

yhteiskunta, demokratia, päättäjät, dialogi, julkinen keskustelu, kansalaiset, osallistaminen, kansalaisyhteiskunta, toimintamallit

Sarja

Sitran selvityksiä

Julkaisun numero

129

Mistä on kyse?