IHMISLÄHTÖINEN DATATALOUS

Datasta tulee kaikkia hyödyttävä uusiutuva luonnonvara, kun alustayhtiöiden keräämä tieto saadaan uusiokäyttöön ja ihmisten hallintaan reilun tiedonvaihdannan periaatteilla. Suomi voi olla globaali suunnannäyttäjä ja EU:n edelläkävijä. Luomme uudella avainalueellamme yhteiset EU-tasoiset pelisäännöt ja ratkaisut ihmislähtöisen tiedonvaihdannan ekosysteemille.

AJANKOHTAISTA

Tässä mennään.

MISTÄ ON KYSE?

Yksilöstä kertyy päivittäin merkittävät määrät dataa yritysten ja organisaatioiden hallinnoimiin järjestelmiin. Nykyisin dataa hallinnoi pääasiassa sen kokoaja. Alustayhtiöiden kasvu perustuu dataan ja sen omistamiseen. Nykyinen datatalous perustuu pitkälti siihen, että yksilö luopuu oikeuksistaan dataan. Voitaisiinko rakentaa vaihtoehtoinen toimintatapa, jossa yksilö on aktiivinen toimija ja määrittelee mihin palveluihin ja millaisilla ehdoilla hänen tietojaan käytetään?

Jotta dataa voitaisiin hyödyntää reilusti ja ihmislähtöisesti, tarvitaan yhteiset pelisäännöt ja toimintatavat reilun tiedonvaihdannan ekosysteemille.

Reilu datatalous hyödyttää kaikkia. Henkilökohtaisen tiedon hallinta helpottaa arkea ja lisää hyvinvointia. Yhtenäinen toimintatapa avaa mahdollisuuksia käyttäjälähtöisille innovaatioille ja liiketoiminnalle.

Ihmislähtöiseen datatalouteen liittyvä hankekokonaisuus on jatkoa aiemmille sähköistä asiointia vauhdittaville hankkeillemme: Palveluväylä sujuvoittaa jo datan liikkumista järjestelmästä toiseen Suomessa ja järjestelmän kotimaassa Virossa. Olemme lisäksi mukana valmistelemassa sote-datan toisiokäytön mahdollistavaa lupapalvelua ja palveluoperaattoria.

Mitä teemme?

Rakennamme ekosysteemiä reiluun datatalouteen yhdessä kansalaisten ja eri toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on tuottaa datan vaihtoon pankkimaailmasta tutun IBAN-järjestelmän tyyppinen kansainvälinen IHAN®-tilijärjestelmä ja luoda EU-tasoiset pelisäännöt. Siirrettävä ”valuutta” on rahan sijaan tieto.

Laadimme EU-tasoisen tiekartan kohti reilua datataloutta. Luomme tiedonvaihdantaan yhteiset pelisäännöt ja konseptin. Kehitämme ja testaamme tiedonvaihdannan teknisen alustan. Määrittelemme yhteiset standardit, periaatteet ja hallintamallin. Luomme toimintamallin ja rakenteen kokonaisuutta hallinnoivalle ”tilikeskukselle”, joka voi aloittaa toimintansa vuonna 2020.

IHAN® – Ihmislähtöinen datatalous? Mistä on kyse?

Käytännön pilottihankkeet liittyvät mm. hyvinvointiin, terveyteen, liikenteeseen sekä maa- ja metsätalouteen.

Organisaatioiden ja valtioiden rajat ylittävä yksilöön liittyvän datan IHAN®-identifiointijärjestelmä / ”tilijärjestelmä” voidaan ottaa käyttöön Euroopan unionissa ja pidemmällä aikavälillä globaalisti.

Rakennamme IHAN®-tilijärjestelmän valtioiden, standardointiyhteisöjen ja yritysten sekä näitä yhdistävien ekosysteemien käyttöön.

Kuka on mukana?

Kehitämme tilijärjestelmää yhdessä tulevien käyttäjien eli potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Alkuvaiheessa yhteistyötä tehdään Suomen ja Viron julkisten ja yksityisten ja järjestötoimijoiden kesken, lisäksi haemme yhteistyökumppaneita muista EU maista.

Missä mennään?

Avainalue käynnistyi 2018 ja päättyy 2021.

Miten mukaan?

Kokoamme parhaillaan asiantuntijoita yhteistyöhön. Mukaan voi ilmoittautua lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ihan@sitra.fi.

OTA YHTEYTTÄ

Kysy, kerro, kommentoi.

TAUSTATIETOA

{{predefined_filters['main']['label']}}
  • {{ term.name }}
  • {{translate('see_all')}}
{{predefined_filters['secondary']['label']}}
  • {{ term.name }}
  • {{translate('see_all')}}

Mistä on kyse?