TIETO PÄÄTÖKSENTEOSSA

Tiedon käyttöä päätöksenteossa ravistelevat muutoksen tuulet. Kun ratkotaan monimutkaisia yhteiskunnallisia haasteita, tietoa on tuotettava, koottava ja tulkittava monilähteisesti, monialaisesti ja yhdessä.

Ajankohtaista

Lue lisää.

JULKAISUT

Painavaa asiaa.

HANKKEET

MISTÄ ON KYSE?

Monet polttavista yhteiskunnallisista ongelmistamme ovat niin monimutkaisia, ettei niihin löydy yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua. Erilaista tietoa tuotetaan enemmän kuin koskaan ennen, mutta yhden asiantuntijan ratkaisut saattavat näyttää toisen alan asiantuntijan näkökulmista suurina ongelmina. Sosiaalisen median myötä asiantuntijuus törmää jatkuvasti yhä monimuotoisempaan kritiikkiin. Samaan aikaan päätöksiä tehdään kasvavan kiireen ja nopeatempoisen julkisen keskustelun paineessa.

Kun kyse on monimutkaisista ilmiöistä, yhteiskunnallisessa päätöksenteossa tarvitaan monialaista tietoa. Pyrimme saattamaan eri tieteenalojen tutkimuksesta, ennakointityöstä, kokeiluista ja käytännön kokemuksesta tietoa yhteen muun asiantuntemuksen kanssa.

Tähtäämme siihen, että monimutkaisissa ongelmissa päätöksenteko pohjautuisi entistä enemmän eri lähteistä saatavan tiedon synteesiin ja yhteiseen, vuorovaikutteiseen tulkintaan. Tietoon perustuvan päätöksenteon sijaan peräänkuulutamme tietoon perehtyvää päätöksentekoa.

Mitä teemme?

Tunnistamme tiedon ja päätöksenteon muuttuvaan suhteeseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Nostamme esiin uusia näkökulmia, lisäämme kohtaamisia aiheesta kiinnostuneiden kesken ja jaamme parhaita käytäntöjä. Kokeilemme uusia tiedon ja päätöksenteon vuorovaikutusmalleja ja autamme kehittämään olemassa olevia tiedon ja päätöksenteon kohtaamisareenoja.

Missä mennään?

Kesällä 2017 toteutimme sidosryhmäkyselyn, jossa kartoitimme tiedon ja päätöksenteon vuorovaikutuksen keskeisiä pullonkauloja ja kehittämismahdollisuuksia.

Syksyllä 2017 toteutettavassa kuukauden pituisessa Hack for Society -haasteessa Helsingin yliopiston tutkijoista ja opiskelijoista sekä Helsingin kuntapoliitikoista koostuvat tiimit kilpailevat ajankohtaisten kunnallisten haasteiden ratkaisemisessa. Osallistujat kartuttavat oppeja yhteiskehittämisestä, nopeista kokeiluista, design-ajattelusta ongelmanratkaisun apuvälineinä. Julkaisemme opit toimintamallista ja ratkaisumallit valittuihin haasteisiin vuoden 2017 lopussa. Hack for Society toteutetaan yhteistyössä Helsinki Think Companyn, Helsingin yliopiston, Opetus- ja kulttuuriministeriön, Kuntaliiton ja E2-ajatuspajan kanssa.

Sitra on jo vuonna 2013 koonnut kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin tukemaan ja haastamaan Suomen kestävän kehityksen toimikuntaa sen työssä sekä tuomaan tieteelliseen asiantuntijuuteen perustuvaa kestävän kehityksen näkökulmaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Jatkamme ja kehitämme paneelin työtä osana Tieto päätöksenteossa -kokonaisuutta.

Kiinnostuitko? Ota rohkeasti yhteyttä!

Haemme toimintaan mukaan kumppaneita, jotka ovat kiinnostuneita käynnistämään tiedon ja päätöksenteon uusia vuorovaikutusmalleja kehittäviä tai kokeilevia hankkeita, jotka edesauttavat monimutkaisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisua. Etsimme verkostoomme aiheesta kiinnostuneita ja sen parissa toimivia tiedon tuottajia, päätöksentekijöitä ja valmistelijoita sekä tiedon ja päätöksen välimaastossa toimivia välittäjäorganisaatioita.

Tieto päätöksenteossa -kyselystä syntyvän henkilöreksiterin seloste löytyy täältä: Tieto päätöksenteossa -henkilörekisteriseloste.

OTA YHTEYTTÄ

Kysy, kerro, kommentoi.

Mistä on kyse?