TIETO PÄÄTÖKSENTEOSSA

Tiedon käyttöä päätöksenteossa ravistelevat muutoksen tuulet. Kun ratkotaan monimutkaisia yhteiskunnallisia haasteita, tietoa on tuotettava, koottava ja tulkittava monilähteisesti, monialaisesti ja yhdessä. Tieto päätöksenteossa -projekti päättyi syksyllä 2019.

AJANKOHTAISTA

Lue lisää.

Ihmisiä tiedon äärellä kuvituskuvassa
uutiset

Päätöksenteon tiedonkäyttö uudistettava

tapahtumat

Tieto päätöksenteossa: Miten pirulliset ongelmat kohdataan?

Helsinki, perjantai, 30.11.
katso suorana live katso tallenne
julkaisut

Tiedonkäytön tulevaisuus yhteiskunnallisessa päätöksenteossa

julkaisut

Tiedonkäytön toimintamalleja kompleksisten haasteiden kohtaamiseen

julkaisut

Tiedonkäytön toimintamalleja kompleksisten haasteiden kohtaamiseen

julkaisut

Tiedonkäytön tulevaisuus yhteiskunnallisessa päätöksenteossa

Ihmisiä tiedon äärellä kuvituskuvassa
uutiset

Päätöksenteon tiedonkäyttö uudistettava

Kommentti

Yhteinen tiedon tulkinta – realistinen utopia

Kommentti

Tiedon kulttuuri polarisoituu muun yhteiskunnan mukana

Outi Silfverberg
Vierailija

Viheliäisten ongelmien edessä tarvitaan dialogia ja läpinäkyvää tiedon käyttöä

Poiminnat

Uusi kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli on nimetty

Kommentti

Tieteen hyökkäysjoukot eivät riitä – päätöksentekoon tarvitaan osallistavaa tiedon luontia

Vierailija

Piru piilee yksityiskohdissa, mutta näkyy kokonaisuudessa

uutiset

Neljä uutta selvitystä pirullisten ongelmien kimpussa

julkaisut

Kohti jatkuvaa tilannekuvaa

Kooste

Rajat ylittävä pyöreä pöytä päätöksenteon tueksi

Kooste

Asiantuntijapaneelin viestejä kestävämpään tulevaisuuteen

uutiset

Opit talteen: Asiantuntijapaneeli uuden edessä

artikkelit

Kohti dialogista Suomea: Dialogin hyötyjä päätöksenteolle

artikkelit

Mikä tekee dialogin: Dialogisen vuorovaikutuksen tunnuspiirteet ja edellytykset

#TIETOHAASTE

#tietohaaste-blogisarja oli osa Tieto päätöksenteossa –projektia, joka tutkii, millaista uutta ajattelua ja toimintatapoja tarvittaisiin tiedon hyödyntämisessä monimutkaisia ilmiöitä koskevassa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Informaation määrän räjähdysmäinen kasvu on haastanut käsityksiä tiedosta ja asiantuntijuudesta eikä monimutkaistuvan maailman viheliäisiä ongelmia ratkaista pelkästään syöttämällä lisää tietoa päätöksentekoon.

Blogisarjan kirjoitukset liittyvät kolmeen toisiinsa kytkeytyvään #tietohaaste-teemaan. Ensinnäkin, informaation kasvanut määrä ja maailman monimutkaisuus edellyttävät (1) tieto- ja ihmiskäsityksen monipuolistamista. Toisekseen, (2) eri muotoisen tiedon kokoamiseen ja tiedon vuorovaikutteiseen tulkintaan tarvitaan uusia toimintamalleja. Tämä vuorostaan edellyttää (3) uutta osaamista ja uudenlaista johtamista tiedon ja päätöksenteon rajapinnassa.

Lue #tietohaaste-blogit alta!

Kommentti

Yhteinen tiedon tulkinta – realistinen utopia

Kommentti

Tiedon kulttuuri polarisoituu muun yhteiskunnan mukana

Outi Silfverberg
Vierailija

Viheliäisten ongelmien edessä tarvitaan dialogia ja läpinäkyvää tiedon käyttöä

Kommentti

Tieteen hyökkäysjoukot eivät riitä – päätöksentekoon tarvitaan osallistavaa tiedon luontia

Puheenvuoro

Haluatko oikeasti tietää tulevaisuudesta?

Vierailija

Piru piilee yksityiskohdissa, mutta näkyy kokonaisuudessa

Vierailija

Puntaroiva keskustelu osaksi kansalaisosallistumista

Vierailija

Miten teillä ymmärretään ennakointi?

Vierailija

Yhteinen tiedon tuotanto kaventaa kuilua tiedon ja päätöksenteon välillä

Vierailija

Ihmisinä tutkimassa ja päätöksiä tekemässä

Puheenvuoro

Olisiko aika monipuolistaa ilmiömäisen julkisen johtamisen työkalupakki?

Puheenvuoro

Ennakointitieto – palikka, verkosto vai kyvykkyys?

archived

Demokraattinen päätöksenteko edellyttää tiedon ja kuuntelemisen taitoa

JULKAISUT

Painavaa asiaa.

julkaisut

Tiedonkäytön tulevaisuus yhteiskunnallisessa päätöksenteossa

julkaisut

Tiedonkäytön toimintamalleja kompleksisten haasteiden kohtaamiseen

julkaisut

Tieto päätöksenteossa – Kohti dialogiloikkaa

julkaisut

Kohti jatkuvaa tilannekuvaa

julkaisut

Kesy, sotkuinen vai pirullinen ongelma?

julkaisut

Uskalla ajatella, yhdessä

julkaisut

Scientific support for sustainable development policies: A typology of science policy interfaces with case studies

DIALOGI PÄÄTÖKSENTEON TUKENA -ARTIKKELISARJA

Miten dialogilla voitaisiin edistää hyvää yhteiskunnallista päätöksentekoa?

artikkelit

Dialogi tietoa tulkitsevassa päätöksenteossa -artikkelisarja

artikkelit

Kohti dialogista Suomea: Dialogin hyötyjä päätöksenteolle

artikkelit

Mikä tekee dialogin: Dialogisen vuorovaikutuksen tunnuspiirteet ja edellytykset

artikkelit

Dialogi tiedon ja ymmärryksen välineenä kompleksisessa maailmassa

artikkelit

Dialogin muodot ja paikat yhteiskunnallisen päätöksenteon tukena

artikkelit

Tiedon ja ymmärryksen kehä päätöksenteon valmistelussa

artikkelit

Dialogin vahvistaminen yhteiskunnallisen päätöksenteon tukena

HANKKEET

hankkeet

Hack for Society

aiheet

Vision Europe

aiheet

Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli

MISTÄ ON KYSE?

Monet polttavista yhteiskunnallisista ongelmistamme ovat niin monimutkaisia, ettei niihin löydy yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua. Erilaista tietoa tuotetaan enemmän kuin koskaan ennen, mutta yhden asiantuntijan ratkaisut saattavat näyttää toisen alan asiantuntijan näkökulmista suurina ongelmina. Sosiaalisen median myötä asiantuntijuus törmää jatkuvasti yhä monimuotoisempaan kritiikkiin. Samaan aikaan päätöksiä tehdään kasvavan kiireen ja nopeatempoisen julkisen keskustelun paineessa.

Kun kyse on monimutkaisista ilmiöistä, yhteiskunnallisessa päätöksenteossa tarvitaan monialaista tietoa. Pyrimme saattamaan eri tieteenalojen tutkimuksesta, ennakointityöstä, kokeiluista ja käytännön kokemuksesta tietoa yhteen muun asiantuntemuksen kanssa.

Tähtäämme siihen, että monimutkaisissa ongelmissa päätöksenteko pohjautuisi entistä enemmän eri lähteistä saatavan tiedon synteesiin ja yhteiseen, vuorovaikutteiseen tulkintaan. Tietoon perustuvan päätöksenteon sijaan peräänkuulutamme tietoon perehtyvää päätöksentekoa.

Mitä teemme?

Tunnistamme tiedon ja päätöksenteon muuttuvaan suhteeseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Nostamme esiin uusia näkökulmia, lisäämme kohtaamisia aiheesta kiinnostuneiden kesken ja jaamme parhaita käytäntöjä. Kokeilemme uusia tiedon ja päätöksenteon vuorovaikutusmalleja ja autamme kehittämään olemassa olevia tiedon ja päätöksenteon kohtaamisareenoja.

Missä mennään?

Tieto päätöksenteossa -projekti käynnistyi vuonna 2017 ja päättyi syksyllä 2019.

Kesällä 2017 toteutimme sidosryhmäkyselyn, jossa kartoitimme tiedon ja päätöksenteon vuorovaikutuksen keskeisiä pullonkauloja ja kehittämismahdollisuuksia.

Syksyllä 2017 toteutetussa kuukauden pituisessa Hack for Society -haasteessa Helsingin yliopiston tutkijoista ja opiskelijoista sekä Helsingin kuntapoliitikoista koostuvat tiimit kilpailivat ajankohtaisten kunnallisten haasteiden ratkaisemisessa. Osallistujat kartuttivat oppeja yhteiskehittämisestä, nopeista kokeiluista, design-ajattelusta ongelmanratkaisun apuvälineinä. Haasteen voitti Muistisairaiden kuntoutus -tiimin ratkaisu, jolla julkisesta keskustelusta lähes unohdetut, mutta koko ajan yleistyvät muistisairaudet tehdään näkyviksi kokemuksellisen näyttelyn kautta. Tavoitteena on konseptoida Hack for Societyn toimintamalli siten, että sitä voidaan toteuttaa monipuolisesti sekä kunta- ja maakuntatasolla että kansallisessa päätöksenteossa.

Vuonna 2018 julkaistiin #tietohaaste-blogisarjaa ja vuosien 2018 ja 2019 aikana useita julkaisuja. Koko Tieto päätöksenteossa -projektin opit vedettiin yhteen Tiedonkäytön tulevaisuus yhteiskunnallisessa päätöksenteossa -julkaisussa loppuvuonna 2019.

Sitra on jo vuonna 2013 koonnut kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin tukemaan ja haastamaan Suomen kestävän kehityksen toimikuntaa sen työssä sekä tuomaan tieteelliseen asiantuntijuuteen perustuvaa kestävän kehityksen näkökulmaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Jatkamme ja kehitämme paneelin työtä osana Tieto päätöksenteossa -kokonaisuutta.

Tieto päätöksenteossa -kyselystä syntyvän henkilöreksiterin seloste löytyy täältä: Tieto päätöksenteossa -henkilörekisteriseloste.

OTA YHTEYTTÄ

Kysy, kerro, kommentoi.

ihmiset
Eeva Hellström
Johtava asiantuntija, Talouden tulevaisuus
ihmiset
Hannu-Pekka Ikäheimo
Projektijohtaja, Uudet vaikuttamisen tavat

Mistä on kyse?