INFORMATION INOM BESLUTSFATTANDET

Förändringens vindar blåser när det gäller användningen av information inom beslutsfattandet. När man löser komplicerade samhälleliga utmaningar behöver information produceras, samlas in och tolkas gemensamt från många källor och branscher.

NYTT

Nytt och intressant.

Kuvituskuva, jossa poika, maapallo ja sateenkaari
nyheter

Sitras år 2020: året för megatrender, coronapandemi och strategiska riktlinjer

nyheter

Brådska och ensidig användning av information är en utmaning i beslutsfattandet. Ett dialogsprång behövs.

ÄMNEN

projekt

Hack for Society

ämnen

Vision Europe

ämnen

Expertpanel för hållbar utveckling

VAD HANDLAR DET OM?

Många av våra brännande samhälleliga problem är så komplicerade att det inte finns enbart en enda rätt lösning. Olika typer av information produceras mer än någonsin tidigare men en experts lösningar kan ur en annan branschexperts perspektiv ses som ett stort problem. I och med de sociala medierna stöter sakkunskapen kontinuerligt på en allt mångformigare kritik. Samtidigt fattas beslut under en allt större brådska och den offentliga diskussionen kännetecknas av ett snabbt tempo.

När det gäller komplicerade fenomen behövs det inom det offentliga beslutsfattandet information från många branscher. Vi strävar efter att sammanföra informationen från olika vetenskapsgrenars forskning, prognosarbete, experiment samt praktisk erfarenhet med övrig expertis.

Vi siktar på att beslutsfattandet vid komplicerade problem mer än tidigare skulle bygga på en syntes av information från olika källor och på en gemensam,  interaktiv tolkning. I stället för beslutsfattande som grundar sig på information efterlyser vi beslutsfattande som sätter sig in i informationen.

Vad gör vi?

Vi identifierar utmaningarna och möjligheterna kring det föränderliga förhållandet mellan information och beslutsfattande. Vi lyfter fram nya perspektiv, ser till att fler träffar ordnas mellan dem som är intresserade av ämnet och vi delar med oss av den bästa praxisen. Vi prövar på nya interaktionsmodeller för information och beslutsfattande och vi hjälper till med att utveckla de arenor där existerande information och beslutsfattande kan mötas.

Vad är på gång?

Våren 2017 skickar vi ut en enkät till intressenterna där vi kartlägger de centrala flaskhalsarna och utvecklingsmöjligheterna för interaktionen mellan information och beslutsfattande. Vi publicerar enkätresultaten vid en tillställning som arrangeras hösten 2017.

I en månadslång Hack for Society-utmaning hösten 2017 tävlar team som består av Helsingfors universitets forskare och studerande samt Helsingfors kommunalpolitiker kring att lösa aktuella kommunala utmaningar. Deltagarna samlar sina lärdomar genom gemensamt utvecklande, snabba experiment och designtänkande som hjälpmedel vid problemlösningen. Vi publicerar lärdomarna om den operativa modellen och om lösningsmodellerna för de utvalda utmaningarna i slutet av 2017. Hack for Society genomförs i samarbete med Helsinki Think Company, Helsingfors universitet, Undervisnings- och kulturministeriet, Kommunförbundet och E2-tankesmedjan.

Sitra har redan 2013 samlat ihop en expertpanel för hållbar utveckling för att stöda och utmana kommittén för hållbar utveckling i Finland i dess arbete, samt för att i den samhälleliga debatten för med ett perspektiv på hållbar utveckling som bottnar i vetenskaplig expertis. Vi arbetar vidare och utvecklar panelens arbete som en del av helheten Information inom beslutsfattandet.

Blev du intresserad? Tveka inte att kontakta oss!

Vi söker till vår verksamhet kompanjoner som är intresserade av att starta projekt som utvecklar eller prövar på nya interaktionsmodeller för information och beslutsfattande och som främjar lösningar av komplicerade samhälleliga utmaningar. Till vårt nätverk söker vi personer som är intresserade av ämnet, informationsproducenter, beslutsfattare och beredare samt förmedlarorganisationer som fungerar i gränsområdet mellan information och beslutsfattande.

KONTAKTA OSS

personer
Eeva Hellström
Ledande Expert, Morgondagens ekonomi
personer
Hannu-Pekka Ikäheimo
Projektledare, Nya sätt att påverka

Vad handlar det om?