julkaisut

Tiedonkäytön tulevaisuus yhteiskunnallisessa päätöksenteossa

Kirjoittajat

Eeva Hellström, Hannu-Pekka Ikäheimo, Jyrki Hakapää, Joona Lehtomäki, Milja Saari

Julkaistu

Viheliäiset ongelmat ja tietoympäristön murros pakottavat pohtimaan uudelleen tiedon käyttöä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Tiedon kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen parantaminen ja tutkitun tiedon aseman vahvistaminen ovat tärkeitä tavoitteita, mutteivät yksin riitä. Tiedon käytössä tarvitaan uutta ajattelua, uusia toimintamalleja sekä niitä mahdollistavia rakenteita.

Käsitystä päätöksenteon tietopohjaisuudesta ja asiantuntijuudesta on laajennettava. Päätöksenteossa on samanaikaisesti pystyttävä kokoamaan monimuotoista tietoa ja asiantuntemusta yhteen, lisäämään kansalaisten osallisuutta sekä hyödyntämään uusia digitaalisen tiedonkäytön mahdollisuuksia. Päätöksenteon valmistelusta vastaavien on tunnettava erilaiset tiedonkäytön lähestymistavat sekä osattava suunnitella tiedonkäyttö kuhunkin tilanteeseen parhaiten soveltuvalla tavalla.

Päätöksenteon toimintakyky yhä moniulotteisemmassa tietoympäristössä sekä kilpailevien arvojen ja intressien kentässä on Suomelle keskeinen tulevaisuuden kysymys. Tähänastiset tavat käyttää tietoa päätöksenteossa ja kehittää niitä eivät enää riitä pystyäksemme ratkaisemaan edessä olevia haasteita. Eri toimijoiden on kehitettävä tiedonkäytön toimintamalleja nykyistä tiiviimmässä yhteistyössä ja kehittämistyön strategista painoarvoa yhteiskunnassa on nostettava.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Tiedonkäytön tulevaisuus yhteiskunnallisessa päätöksenteossa

Tekijät

Eeva Hellström, Hannu-Pekka Ikäheimo, Jyrki Hakapää, Joona Lehtomäki, Milja Saari

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2019

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

31 s.

ISBN (nid.)

978-952-347-130-6

ISBN (PDF)

978-952-347-129-0

ISSN (PDF)

2737-1042

Aihe

tieto, päätöksenteko, asiantuntijuus, osallistaminen, tiedontuottajat, vuorovaikutus

Sarja

Työpaperi

Mistä on kyse?