uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Kohti ilmiömäistä hallintoa

Keskustelualoite valtioneuvoston toimintatapojen uudistamiseksi.

Kirjoittaja

Taru Keltanen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Millainen julkisen hallinnon tulisi olla toimintatavoiltaan ja rakenteiltaan 2020-luvun haasteita silmällä pitäen? Tästä kysymyksestä ja lähtökohdasta käsin Sitra on laatinut Ilmiömäinen julkinen hallinto -keskustelualoitteen. Sen tavoitteena on auttaa hallitusta ja ministeriöitä uudistamaan toimintaansa yhä strategisempaan, pitkäjänteisempään ja yhtenäisempään suuntaan.

”Vaikka hallintomme pärjää erilaisissa kansainvälisissä vertailuissa hyvin, nykyisen järjestelmän monipolvisuus ja sääntelyn yksityiskohtaisuus ovat vähitellen muodostumassa suoranaiseksi uhaksi hallinnon uudistumiskyvylle”, painottaa Sitran yliasiamies Mikko Kosonen.

Aloitteellaan tulevaisuustalo Sitra haluaa herättää pohdintaa ja keskustelua niistä toiminnallisista, rakenteellisista ja kulttuurisista muutoksista, joilla varmistetaan, että valtioneuvosto – ja valtionhallinto kokonaisuutena – pystyy vastaamaan tuleviin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja viheliäisiin ongelmiin.

”Toivomme, että ehdotuksemme tarjoaa sekä poliittiselle että virkamiesjohdolle eväitä entistä strategisemman hallitusohjelman työstämiseen ja sen vaikuttavaan toteutukseen”, Kosonen sanoo.

Kokonaisvaltainen näkökulma ilmiöihin

Monet yhteiskunnalliset ilmiöt ovat monimutkaisia ja keskinäisriippuvaisia, joten niitä tulisi tarkastella mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Esimerkkejä tällaisista ilmiöistä ovat digitalisaatio, ilmastonmuutos ja syrjäytyminen. Hallinnon siilot sekä lainsäädännön ja budjetoinnin yksityiskohtaisuus vaikeuttavat kokonaisvaltaista, poikkihallinnollista lähestymistapaa huomattavasti.

Aloitteessa kiinnitetäänkin erityistä huomiota Suomen tulevaisuuden kannalta tärkeiden, hallinnonrajat ylittävien ilmiöiden tunnistamiseen ja niihin vastaamiseen julkisen politiikan keinoin.

Toinen keskustelualoitteen keskeinen näkökulma on se, miten hallinto voisi palvella kansalaisia ja yhteiskuntaa yhä paremmin.

”Suomella on mahdollisuus olla mahdollistavan hallinnon maailmanlaajuinen edelläkävijä. Voimme näyttää tietä uusien dialogiin, sopimuksellisuuteen, kokeiluihin ja kansalaisosallistumiseen perustuvien ohjauskeinojen käyttöönotossa”, Kosonen visioi.

Tausta

Keskustelualoitteen valmistelua on tukenut julkisen hallinnon ja muiden sektorien asiantuntijoista koottu ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimi Sitran vanhempi neuvonantaja Jouni Backman. Muut jäsenet olivat Olli-Pekka Heinonen (pääjohtaja, opetushallitus), Liisa Hyssälä (vanhempi neuvonantaja, Sitra), Anna-Kaisa Ikonen (kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, Tampere), Kirsi Karlamaa (pääjohtaja, viestintävirasto), Mikko Kosonen (yliasiamies, Sitra), Timo Laitinen (pääjohtaja, valtiokonttori), Teemu Malmi (professori, Aalto yliopisto), Timo Reina (varatoimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto), Matti Rihko (hallituksen puheenjohtaja), Helena Tarkka (ylijohtaja, valtiovarainministeriö) Astrid Thors (varatuomari) ja Ritva Viljanen (Vantaan kaupunginjohtaja).

Valmistelun aikana kuultiin laajalti kotimaisia ja kansainvälisiä sidosryhmiä. Myös valtionhallinnon kehityshankkeissa jo syntyneitä ideoita ja oivalluksia on otettu huomioon, ja maailmalta on haettu mallia parhaista käytännöistä. Keskustelualoite täydentää Sitran helmikuussa julkistamaa Kansanvallan peruskorjaus -selvitystä ja Sitran ehdotuksia strategisen hallitusohjelman kärjiksi.

Lataa ja lue!

Sitra työpaperi
Ilmiömäinen julkinen hallinto
Keskustelualoite valtioneuvoston uudistamiseksi
31.8.2018

 

Mistä on kyse?