uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Hallitusohjelman malli ja viisi strategista ehdotusta Suomelle

Tulevaisuustalo Sitran ehdotus strategiseksi hallitusohjelmaksi on valmis. Työpaperi sisältää viisi yli hallituskausien ulottuvaa strategista tavoitetta Suomelle.

Julkaistu

Tavoitteet liittyvät kiertotalouteen, ihmislähtöiseen datatalouteen, osaamiseen, mahdollistavaan perusturvaan sekä edistykselliseen demokratiaan ja ketterään hallintoon.

Yhteiskunnallinen toimintaympäristö on muuttunut entistä monimutkaisemmaksi ja samalla ongelmat yhä viheliäisemmiksi. Tarve Suomen yhteiselle tulevaisuuskuvalle on suuri – ja samalla toimeenpano on se, jossa muutosten onnistuminen lopulta mitataan.

Eduskunnan alaisen tulevaisuustalo Sitran vuonna 2015 kehittämä strategisen hallitusohjelman malli vastaa tähän tarpeeseen. Malli lähtee yhdessä sovitusta visiosta, etenee pitkän tähtäimen strategisiin tavoitteisiin, täsmentyy hallituskauden tavoitteiksi ja muuttuu toiminnaksi kärkihankkeiden kautta. Malli kannustaa katsomaan kauas, mutta toimimaan lähellä.

Suomen hallitus priorisoi vuonna 2015 keskeiset tavoitteensa ja niistä johdettavat hankkeet strategisen hallitusohjelman mallin avulla. Malli on puoltanut paikkaansa, vaikka kehitettävääkin vielä riittää. Myös valtionhallinnossa on viime vuosina jo kiinnitetty huomiota päätösten toimeenpanoon, julkisen talouden suunnitelman strategisuuteen ja poikkihallinnolliseen yhteistyöhön. Suunta on oikea, vaikka edistysaskeleita on vielä otettavissa.

Sitra on jatkokehittänyt vuoden 2015 strategisen hallitusohjelman malliaan. Uusi työpaperi strategisista ehdotuksista, hallituskauden tavoitteista sekä niitä toteuttavista kärkihankkeista on luettavissa täällä.

Mistä on kyse?