Julkisen sektorin johtaminen

Sitra tuki julkisen sektorin uudistumista vuosina 2017-2018 virkamiesjohdon koulutuksella, poikkihallinnollisin kokeiluin ja hallinnon uusia toimintatapoja visioimalla. Hanke on päättynyt.

AJANKOHTAISTA

Kaikenlaista kiinnostavaa aiheen tiimoilta.

uutiset

Sitran kehittämä Uudistuja-johtamiskoulutus valtiolle vuoden 2019 alusta

uutiset

Kohti ilmiömäistä hallintoa

uutiset

Kesytä ilmiö näillä työkaluilla!

Milma Arola
Puheenvuoro

Viisaus asuu yhdessä tekemisessä! Viisi askelta verkostomaiseen työskentelyyn

Vierailija

Miksi minun pitäisi?

Kommentti

Koulutusmatkalla kohti tulevaisuuden julkista hallintoa

artikkelit

Mitä jos valtionhallinto siirtyisi tapauskohtaiseen organisoitumiseen?

Vierailija

Ilmiöt haltuun karttojen avulla

Puheenvuoro

Hyvinvointi­palvelujen johtamisen korjausvelka

uutiset

Kesytä ilmiö näillä työkaluilla!

Vierailija

Luovan tulosohjaus haastaa vakiintuneita käytäntöjä

Vierailija

Kestävää kehitystä yli hallinnon­rajojen

uutiset

Sitran kehittämä Uudistuja-johtamiskoulutus valtiolle vuoden 2019 alusta

Keskustelu

Soveltuisiko MindLab-malli kokonais­turvallisuuden suunnittelun tueksi?

artikkelit

Miten kasvatus­kokemukset ja johtaminen liittyvät toisiinsa?

Puheenvuoro

Erilaisesta oppiminen – kompleksisen ajan tärkein taito?

Poiminnat

MustRead: Sitran Mikko Kosonen: ”Pääministeri voi onnistua tässäkin mallissa, mutta se on tehty todella vaikeaksi”

Kuvassa Liisa Heinämäki
Vierailija

Ilmiökartasta suuntaa tulevaisuuden sosiaaliturvaan

Vierailija

Monialaista ongelmanratkaisua vahvistettava hallinnossa

MISTÄ ON KYSE?

Monet aikamme ilmiöt ovat vaikeasti ennakoitavia ja monimutkaisia. Päättäjiltä ja virkamiehiltä odotetaan niihin kuitenkin nopeaa reagointia ja tiivistä vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa. Tämä on vain yksi niistä haasteista, joita julkishallinnon johtamiseen, toimintaan ja rakenteisiin tällä hetkellä kohdistuu.

Avoimia kysymyksiä on paljon ja monet niistä liittyvät tavalla tai toisella työn organisoimiseen ja johtamiseen: Miten työn muutos ja johtamiseen kohdistuvat uudet odotukset heijastuvat hallinnon käytäntöihin? Miten rakennetaan asiakaslähtöisiä digitaalisia palveluja läpi hallinnonalojen ja kansalaisia osallistamalla? Miten ministeriöissä tehdään yhteistyötä? Miten hyvinvointia luodaan vaikuttavasti julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä? Miten varmistetaan päätöksenteon tietoperusteisuus ja vahvistetaan julkisen hallinnon strategista kyvykkyyttä? Miten luovitaan yhä globaalimmaksi muuttuvassa toimintaympäristössä?

Helppoja ja nopeita vastauksia ei ole, mutta yksi on selvää: julkisen sektorin johtamisen ja toimintamallien päivitykselle on tarvetta 2020-lukua lähestyttäessä. Se tapahtuu sekä ylimmän virkamiesjohdon että muun henkilöstön osaamista kehittämällä, ennakoimalla, kokeilemalla ja laittamalla toimeksi.

Kysymys on paitsi julkisen hallinnon tulevaisuudesta myös hallinnon asiakkaiden eli kansalaisten hyvinvoinnista ja Suomen menestyksen eväistä. Tuemme julkista hallintoa tässä uudistumistyössä.

Mitä teimme?

Tarjosimme työkaluja poikkihallinnolliseen, tulevaisuussuuntautuneeseen johtamiseen, ketterään kokeilutoimintaan sekä uuden oppimiseen ja poisoppimiseen. Vaikka projektimme nimi oli Julkisen sektorin johtaminen, sen painopiste oli valtion keskushallinnossa eli ministeriöissä ja niiden hallinnonalojen virastoissa ja laitoksissa. Keskushallinnon esimerkillä kun on suuri vaikutus  koko julkisen sektorin toimintakulttuuriin ja sen uudistumiseen.

Työmme kolme kärkeä olivat seuraavat:

  1. Uudistuva julkinen sektori – mahdollistava johtaminen -koulutus, johon osallistui vuosien 2017–2018 aikana noin 140 valtionhallinnon johtavaa virkamiestä.
  2. Käytännön poikkihallinnolliset kokeilut. Ideat Siilonmurtajat-kokeiluihin kerättiin ministeriöiden ja virastojen henkilöstöltä.
  3. Kohti ilmiömäistä hallintoa – keskustelualoite valtioneuvoston toimintatapojen uudistamiseksi. Millainen julkisen hallinnon tulisi olla toimintatavoiltaan ja rakenteeltaan 2020-luvun haasteita silmällä pitäen?

Näistä muodostui saumaton kokonaisuus: koulutus tarjosi impulsseja kokeiluihin ja kokeilut puolestaan poikivat oppeja ja ratkaisuja julkisen hallinnon uudistamiseen.

Keitä oli mukana?

Isona tavoitteenamme oli innostaa kaikki julkisen sektorin työntekijät ideoimaan, kehittämään ja kokeilemaan uusia toimintatapoja.

Uudistuva julkinen sektori – mahdollistava johtaminen -koulutukseen osallistui kaikkien ministeriöiden ja muutamien virastojen ylin virkamiesjohto. Siilonmurtajat-kokeiluhaku taas oli suunnattu ja kaikille julkishallinnon työntekijöille. Visioita ja keskustelualoitetta varten kuulimme lisäksi laajalti erilaisia sidosryhmiä, asiantuntijoita, poliittisia päätöksentekijöitä sekä kotimaisia ja kansainvälisiä julkisen hallinnon kehittäjiä.

Mitä saimme aikaan?

Järjestimme yhteensä kuusi ylimmän virkamiesjohdon Uudistuja-kurssia. Viimeinen niistä päättyi joulukuussa 2018. Uudistuja-johtamiskoulutus siirtyi valtiolle vuoden 2019 alussa.

Siilonmurtajat-kokeiluiksi saatiin 50 ehdotusta, joista neljä valittiin kokeiluihin mukaan. Kokeilut toteutettiin nvuoden 2018 aikana yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Ilmiömäinen julkinen hallinto -keskustelualoite julkistettiin elokuussa 2018.

HANKKEET

Astu peremmälle.

hankkeet

Julkisen sektorin johtamiskoulutus

hankkeet

Siilonmurtajat-kokeilut

hankkeet

Visio 2020-luvun julkishallinnosta

OTA YHTEYTTÄ

Kysy tai heitä meitä ideoilla!

ihmiset
Jouni Backman
ihmiset
Taru Keltanen
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Mistä on kyse?