julkaisut

Ilmiömäinen julkinen hallinto

Keskustelualoite valtioneuvoston toimintatapojen uudistamiseksi

Julkaistu

Tämän keskustelualoitteen tavoitteena on auttaa maan hallitusta ja ministeriöitä uudistamaan toimintaansa entistä strategisempaan, pitkäjänteisempään ja yhtenäisempään suuntaan.

Ehdotamme ennen muuta toiminnallisia ja vähäisessä määrin rakenteellisia uudistuksia – kokonaisuutta, joka tarjoaa niin poliittiselle johdolle, ministeriöille kuin virkamiehille eväitä strategisen päätöksenteon ja päätösten vaikuttavan toteutuksen tueksi.

Erityistä huomiota kiinnitetään Suomen tulevaisuuden kannalta tärkeiden, hallinnonrajat ylittävien ilmiöiden tunnistamiseen ja niihin vastaamiseen julkisen politiikan keinoin.

Keskustelualoitteen valmistelua on tukenut julkisen hallinnon ja muiden sektorien asiantuntijoista koottu ohjausryhmä. Lisäksi olemme kuulleet laajalti kotimaisia ja kansainvälisiä sidosryhmiä sekä hakeneet muutenkin maailmalta mallia valtioneuvoston työn uudistamiseksi.

Suomen hallinnon vahvuuksiksi mainitaan usein vakaus ja ennustettavuus. Näiden perinteisten vahvuuksien ylläpitämiseen ja uusien vahvuuksien kehittämiseen vaaditaan jatkossa aktiivista, tulevaisuussuuntautunutta otetta sekä vahvaa yhteistoiminnan kulttuuria, joihin tämä keskustelualoite tarjoaa osaltaan aineksia.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Ilmiömäinen julkinen hallinto

Alaotsikko

Keskustelualoite valtioneuvoston toimintatapojen uudistamiseksi

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2018

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

26 s.

ISBN (nid.)

978-952-347-063-7

ISBN (PDF)

978-952-347-064-4

ISSN (PDF)

2737-1042

Aihe

valtionhallinto, julkinen hallinto, strateginen johtaminen, strateginen ohjaus, hallitus, valtioneuvosto, eduskunta, uudistaminen, politiikka, poliittinen johto, ministeriöt, virkamiehet, hallitusohjelmat, poliittinen päätöksenteko, vaikuttavuus, tulevaisuus, yhteistyö, demokratia, yhteiskunta

Sarja

Työpaperi

Mistä on kyse?