publikationer

En fenomenbaserad offentlig förvaltning

Diskussionsinitiativ för att reformera tillvägagångssätten vid stadsrådet

Publicerad

Syftet med detta diskussionsinitiativ är att hjälpa landets regering och ministerier att reformera sin verksamhet så att den blir mera strategisk, långsiktig och enhetlig än tidigare.

Vi föreslår i främsta hand verksamhetsmässiga och i någon mån strukturella reformer – en helhet som erbjuder såväl den politiska ledningen, ministerierna som tjänstemännen vägkost för att fatta strategiska beslut och för att stödja beslutens genomslagskraft.

Särskild uppmärksamhet fästs vid att identifiera viktiga fenomen över förvaltningsgränserna som är av betydelse med tanke på Finlands framtid och vid att kunna reagera på dessa fenomen med den offentliga politikens metoder.

En styrgrupp som bestått av experter inom offentlig förvaltning och från andra sektorer har stött beredandet av diskussionsinitiativet. Därtill har vi i omfattande utsträckning hört nationella och internationella intressenter samt också i övrigt skaffat modeller från den övriga världen för hur arbetet vid statsrådet kan förnyas.

Ofta nämns stabilitet och förutsägbarhet när man pratar om den finländska förvaltningens styrkor. För att upprätthålla dessa traditionella styrkor och för att utveckla nya krävs i fortsättningen ett aktivt, framtidsorienterat grepp och en stark samarbetskultur. Till detta bidrar det här diskussionsinitiativet med material.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

En fenomenbaserad offentlig förvaltning

Undertitel

Diskussionsinitiativ för att reformera tillvägagångssätten vid stadsrådet

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2018

Utgivare

Sitra

Sidantal

16 s.

ISBN (PDF)

978-952-347-066-8

ISSN (PDF)

2737-1042

Ämne

offentlig förvaltning, statsförvaltning, strategisk ledning, strategisk styrning, regeringar, statsrådet, riksdagen, reformer, politik, ministerier, tjänstemän, regeringsprogram, politiskt beslutsfattande, verkningsfullhet, framtid, samarbete, demokrati, samhället

Publikationsserie

Arbetspapper

Vad handlar det om?