Julkaistu 13.11.2019

Seitsemän kokeilua demokratia­kokeilujen haun finaalikierrokselle

Jatkoon valitut ideat tulevat eri puolilta Suomea ja voivat tarjota uusia työkaluja suomalaisen kansanvallan ja osallisuuden päivittämiseen.

Demokratiakokeilut 2020 -hakuprosessi etenee. Haussa ollaan nyt ”finaalikierroksella”, eli Sitra on valinnut 35 hakijasta seitsemän jatkoon päässyttä. Kaikki hakijat ja ideat löydät tämän jutun lopusta: ”Kuntakentältä kymmeniä ideoita kansanvallan päivittämiseksi”.

Nyt jatkoon valitut hakemukset tulivat Helsingiltä, Järvenpäältä, Kuhmolta, Oululta, Suonenjoelta, Tampereelta ja Uudeltakaupungilta.

Tampereen hakemuksessa on mukana kumppanina myös Tuusula. Suonenjoen kokeiluhakemuksessa puolestaan ovat mukana myös Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Tervo ja Vesanto.

Tässä vaiheessa kielteisen päätöksen saaneiden kuntien on vielä mahdollista päästä mukaan etsimällä kumppanuuksia edellä mainittujen, jatkoon päässeiden kokeilujen kanssa.

Kokeiluideoissa tavoitellaan mm. kaupungin palvelujen ja päätöksenteossa aliedustettujen ryhmien äänen vahvistamista, draaman keinojen hyödyntämistä päätöksenteon havainnollistamisessa, demokratiakasvatusta ja kuntalaisten sähköisen vuorovaikutuskanavan kehittämistä.

Löydät jatkoon valittujen kuntien alkuperäiset hakuideat tämän jutun lopusta. Ideoita on sittemmin sparrailtu mm. yhteiskehittämistyöpajassa.

”Saimme runsaasti hyviä ideoita demokratian ja osallisuuden edistämiseen. Näistä valitsimme perusteellisen arvioinnin jälkeen seitsemän jatkoon. Valinta oli vaikea, mutta uskon, että näiden ideoiden pohjalta on hyvät mahdollisuudet tuoda uusia elementtejä suomalaiseen kansanvaltaan”, Sitran Uudistumiskyky-teeman johtaja Antti Kivelä sanoo.

Projektisuunnitelmat tehtävä marraskuun loppuun mennessä, uudet kumppanuudet edelleen mahdollisia

Valintaprosessi etenee niin, että nyt jatkoon valituilla hakijoilla on 26.11. asti aikaa laatia projektisuunnitelma, jonka pohjalta Sitra tekee lopulliset päätökset ensi vuonna rahoitettavista kokeiluista. Myös jatkosta karsiutuneiden on edelleen mahdollista etsiä kumppanuuksia jatkoon päässeiden kuntien kanssa.

Demokratiakokeilut 2020 tavoitteena ovat demokratiaa vahvistavat ja innovatiiviset yhteishankkeet, joilla edistetään demokraattista osallisuutta, osallistumista ja vuoropuhelua. Kokeilut toteutetaan pääosin vuoden 2020 aikana.

Lisäksi Sitran tavoitteena on levittää demokratiakokeilusta saatuja tuloksia, tietoja ja kokemuksia mahdollisimman laajasti yhteiskunnassa hyödynnettäväksi.

Kokeilut ovat osa Kansanvallan peruskorjaus -projektia, jonka tavoitteena on vahvistaa Suomen asemaa uudistumiskykyisenä demokratian mallimaana. Sitra toteuttaa Demokratiakokeilut 2020 -projektin yhteistyössä Kuntaliiton kanssa.

Demokratiakokeilut 2020 -hakuprosessiin liittyvät käytännön kysymykset voit lähettää osoitteeseen demokratiakokeilut@sitra.fi

Kokeiluhakemukset

Jatkoon valitut kokeiluideat

Politiikan näyttämöllä – jotain muuta kuin poliittista rämettä/Järvenpää

Aihe: Kokeillaan päätöksentekoa aidosti innostavalla tavalla, joka synnyttäisi pohtivaa dialogia ja jonka tulokset tulisivat nähdyiksi ja kuulluiksi. Ideamme on eläytyä päätöksentekoon politiikan näyttämöllä.

Hybridirahoitus – uusi tapa kunnalle tukea asukas- ja yhteisölähtöistä toimintaa/Tampere

Aihe:Tampere kehittää joukkorahoitusmalliaan hybridirahoituksen suuntaan. Tampereella kokeiltua joukkorahoitusmallia halutaan kehittää yhä osallistavampaan suuntaan, ja tuoda yhteen joukkorahoituksen sekä osallistuvan budjetoinnin mallien parhaimpia puolia. Tavoitteena on tukea ja rahoittaa asukas- ja yhteisölähtöistä toimintaa, tuoda toimijoita yhteen luomaan vaikuttavampia hankkeita sekä luoda mahdollisuuksia vaikuttaa tuen jakautumiseen.

Rakenteen luominen osallisuuden vahvistamiseksi kaupungin ja asukkaiden välisen dialogin käymiseen/Uusikaupunki

Aihe: Kansalaisyhteiskunnan, so. kaupunkilaiset ja yhteisöt, osallisuuden / osallistumisen parantaminen valmisteilla olevan yhdistysohjelman avulla. Ohjelman tarkoituksena on luoda uusia rakenteita ja välineitä asukkaiden ja kaupungin välisen dialogin käymiseen.

Draamallinen kansalaisraati/Kuhmo

Aihe: Kaupungin tai maakunnan hallituksessa käsiteltävien aiheiden konkretisoiminen draamallisen esityksen avulla. Esityksen jälkeen pidetään kansalaisraadin kaltainen keskustelutilaisuus, jossa katsojien mielipiteet tallennetaan (paperilomake/Padlet/tms.). Mielipiteet viedään asiasta päättävälle hallitukselle, jossa ne käsitellään ja otetaan huomioon.

Vuorovaikutteinen kuntalaiskanava ”VUOKKO”/Suonenjoki

Aihe: Luodaan selkeä kanava sähköiseen vuorovaikutukseen asukkaiden ja kunnan henkilöstön sekä luottamushenkilöiden välille. Panostetaan siihen, että tiedottaminen ja vaikuttaminen kulkevat käsi kädessä. Luodaan sähköinen, paikkatietoihin perustuva alusta, joka sisältää:

• Kysymykset ja vastaukset –palstan

• Kunnan ilmoitustaulu –henkisen tiedotesivun

• Vikailmoitusten lähettämisen

• Uudet ideat ja avaukset –foorumin

• Kyselypohjat kevyisiin kuntalaiskyselyihin

Nuorten politiikkakoulu/Oulu

Aihe: Luodaan oppimispaketti oppilaitoksiin demokratiakasvatuksen tueksi opetussuunnitelmat huomioiden. Toiminta suunnitellaan ja toteutetaan nuorten, virkamiesten ja luottamushenkilöiden yhteistyönä.

– politiikka tutuksi, tieto tulee lähelle nuorten arkea
– kynnys osallistua madaltuu
– vuorovaikutus päättäjien ja nuorten välillä paranee
– nuorten tieto päätöksenteosta paranee
– ymmärrys vaikuttamisesta syvenee
– päättäjien vierailut oppilaitoksissa, kasvot tutuiksi
– osallisuusvalmiuksien lisääminen

”Aliedustettujen ryhmien äänen vahvistaminen kaupungin palveluiden kehittämisessä ja päätöksenteossa-Marginaalien marginalin osallisuuden edistäminen”/Helsinki

Aihe: Kaupunki haluaa kehittää ja kokeilla uusia osallisuuden ja vuorovaikutuksen tapoja erilaisten, myös vaikeammin tavoitettavien, asukasryhmien osallistamiseksi. Pääpaino on etsiä ja kokeilla uudenlaisia tapoja, joilla asiakasosallisuutta vahvistetaan kaupungin palveluiden kehittämisessä.

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?