Arvioitu lukuaika 19 min

Kuntakentältä kymmeniä ideoita kansanvallan päivittämiseksi

Katso tästä, millaisia ideoita Demokratiakokeilut 2020 -hankkeen hakuun lähetettiin, ja ota yhteyttä, jos näet yhteistyön mahdollisuuksia!

Kirjoittaja

Jukka Vahti

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

Kansanvallan peruskorjaus -projektin avaama ideahaku Demokratiakokeilut 2020 -hankkeeseen sulkeutui elokuun lopussa.

Hankkeella tavoitellaan demokratiaa vahvista­via innovatiivisia yhteishankkeita, joilla edistetään demokraattista osallisuutta, osallistumista ja vuoropuhelua.

Löydät hakemusten ideat samaan kootusti tämän jutun alta. Ideat on kategorisoitu ryhmiin, joskin moni niistä sopii useampaankin kategoriaan. Kategorioita ovat esimerkiksi digikehittäminen, kansalaisraati, demokratiakasvatus ja osallistuva budjetointi.

”Nyt on hyvä hetki tutustua toisten kuntien hakemuksiin ja vielä ehtii hakea vaikutteita myös maailmalta. Samoja osallisuuden ja kansanvallan haasteita pohditaan parhaillaan joka puolella maailmaa. Sitrassa uskomme, että yhteistyössä on voimaa. Keskustelu saman tyyppisiä ideoita miettineiden kuntien kesken antaa varmasti uusia ajatuksia ja käytännön vinkkejä omaan ideaan”, asiantuntija Elina Eerola Sitrasta sanoo.

Vaikuttavat kokeilut tehdään yhdessä

Eerolan mukaan inspiraatiota ideoiden jatkokehittämiseen kannattaa hakea esimerkiksi vastikään julkaistusta Puolue- ja järjestötoiminnan malleja maailmalta -muistiosta tai vaikkapa Participedia-sivustolta, joka kokoaa case-esimerkkejä osallistamisesta eri puolilta maailmaa.

”Syventyminen näihin saattaa tuoda itselle oivalluksia ja sovellettavia mahdollisuuksia oman kunnan ideaan ja arjen työhön. Samalla voi pohtia, olisiko kannattavaa tehdä yhteinen hakemus. Halutessaan hakijakunnat voivat jättää hakemuksensa myös yhdessä. Yksittäisen kunnan hakemuksia ja yhteishakemuksia arvioidaan kuitenkin samoin kriteerein”, Eerola sanoo.

Kunkin hakijan yhteyshenkilöiden yhteystiedot löydät oheisesta koosteesta.

Kokeilujen avulla pyritään vahvistamaan erityisesti niiden väestöryhmien osallistumista ja osallisuutta, jotka ovat syrjäytyneet tai vaarassa syrjäytyä demokraattisesta osallistumisesta.

Ideoiden kehittämistä jatketaan 3. lokakuuta pidettävässä yhteiskehittämistyöpajassa, jonne kaikkien hakijakuntien edustajat ovat saaneet kutsun. Tavoitteena yhteiskehittämisessä on löytää yhteistyömahdollisuuksia ja kumppanuuksia samantyyppisten ideoiden ja hakijoiden  välille. Yhteiskehittämisellä etsitään myös keinoja edelleen kehittää kokeiluideoita.

Sitran tavoitteena on levittää demokratiakokeilusta saatuja tuloksia, tietoja ja kokemuksia mahdollisimman laajasti yhteiskunnassa hyödynnettäväksi.

Lista hakuun osallistuneista ideoista tulee vielä täydentymään jahka saamme kaikilta hakijoilta tiivistykset hakemuksistaan.

Kokeiluhakemukset

Ideakategoria: Digialustat

”Latu auki” -sovellus/Kajaani

Idean ydin: Älypuhelinsovellus, jonka kuntalainen käynnistää hiihto-, juoksu-, kävely- tai pyörälenkillä ollessaan. Paikantaa käyttäjien liikkumisen ja lähettää tiedon ympäristötekniselle toimialalle. Nähdään missä, milloin ja kuinka monta kuntalaista milläkin alueella on liikkumassa. Auttaa kunnostamaan eniten käytössä olevat reitit ensimmäisenä. Voidaan laajentaa esim. heikkonäköisten ja pyörätuolilla liikkuvien reitteihin, kuntalaisten kuntosuorituksiin haastamiseen. Auttaa tekemään palveluvalintoja.

Miten kytkeytyy kunnanhallintoon tai päätöksentekoprosessiin? Kehitetään palveluja yhdessä kuntalaisten kanssa ja saadaan tutkittua tietoa päätöksenteon pohjaksi.

Kohderyhmä: Kaikki kuntalaiset, liikuntarajoitteiset sekä ne, jotka eivät ole kiinnostuneita perinteisistä tavoista osallistua.

Yhteyshenkilö: Tuula Romppanen, tuula.romppanen@kajaani.fi

Mobiiliteknologian sovellusmahdollisuudet osallisuustyön tukena/Hyvinkää

Idean ydin: Olemme kiinnostuneita testaamaan ja kehittämään mobiiliteknologian soveltamismahdollisuuksia osallisuustyön tukena mm. osallistuvan budjetoinnin ja strategiatyön osalta. Tavoitteena mobiiliteknologian nykyistä laajempi hyödyntäminen kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien tukemiseksi.

Miten kytkeytyy kunnanhallintoon tai päätöksentekoprosessiin? Uudet kuntalaisten osallisuutta edistävät menetelmät kytkeytyvät vahvasti kaupunkistrategiaamme (Hyvinkään Pelikirja). Uudet kokeilut täydentävät käytäntöjämme ja parantavat saavutettavuutta.

Kohderyhmä: Lähtökohtaisesti kaikki kuntalaiset, erityisesti pohdittavana kuitenkin nuoret/nuoret aikuiset sekä toisaalta ikääntyneempi väestö.

Yhteyshenkilö: Tiia Viljanen, tiia.viljanen@hyvinkaa.fi

KIRJOITAN KUNTANI TARINAA – Kuntalaisen dialoginen demokratia-alusta/Ruokolahti

Idean ydin: Digitaalinen monitoimityökalu, jonka kautta voi vaikuttaa, löytää personoitua informaatiota, saada apua, ratkaista pulmia ja tavoittaa vertaistukea. Sisältää helppokäyttöisen ja houkuttelevan käyttöliittymän, eri datalajien hyödyntämisen uudenlaiset metodit ja kolme toiminnallista osiota: KUNTALAINEN VAIKUTTAJANA – Sosiaalisen liittymisen väylä OMA APU JA ITSE APU – Dialoginen Oma apu-tarjotin KANSALAINEN, LIIKEMAAILMA JA PALVELUT -ALUSTAPALVELU – Kuntalaisten tarpeet palvelutuotannon ohjaajina

Miten kytkeytyy kunnanhallintoon tai päätöksentekoprosessiin? Se tuo kuntalaisten näkemykset, kokemukset ja tarpeet reaaliaikaiseksi ja vuorovaikutteiseksi osaksi kunnan päätöksentekoa sekä sisältöjen tuotannon että aiheiden esiin nostamisen osalta.

Kohderyhmä: Kaikki kuntalaiset.

Yhteyshenkilö: Tuomo Sallinen, tuomo.sallinen@ruokolahti.fi

Vuorovaikutteinen kuntalaiskanava ”VUOKKO”/Suonenjoki

Idean ydin: Luodaan selkeä kanava sähköiseen vuorovaikutukseen asukkaiden ja kunnan henkilöstön sekä luottamushenkilöiden välille. Panostetaan siihen, että tiedottaminen ja vaikuttaminen kulkevat käsi kädessä. Luodaan sähköinen, paikkatietoihin perustuva alusta, joka sisältää:

• Kysymykset ja vastaukset –palstan

• Kunnan ilmoitustaulu –henkisen tiedotesivun

• Vikailmoitusten lähettämisen

• Uudet ideat ja avaukset –foorumin

• Kyselypohjat kevyisiin kuntalaiskyselyihin

Miten kytkeytyy kunnanhallintoon tai päätöksentekoprosessiin? Alusta tukee tieto- ja suunnitteluosallisuutta. Kunnan ”virallinen ilmoitustaulu” ja kyselyt hoituu järjestelmän kautta. Osa kuntalaiskuulemis-tilaisuuksista järjestetään alustalla.

Kohderyhmä: Syrjäseuduilla asuvien sekä muiden, joiden live-kontaktit on harvemmassa. Heidän, joiden tuttavapiirissä ei ole kunnan työntekijöitä ja/tai luottamushenkilöitä.

Yhteyshenkilö: Saara Hanhela, saara.hanhela@savogrow.fi

DIGILLÄ tehokkuutta!/Kuopio

Idean ydin: Spatiaalinen karttapohjainen vuorovaikutusalusta kaupunkisuunnittelun tueksi. Alustalla voidaan kerätä, analysoida ja jakaa tietoa asukkaille ja toimijoille esim. vanhojen kaupunginosien saneeraushankkeissa.

Alustaan sisäänrakennettuna ryhmäytymisen mahdollisuus. Halukkaat kirjautuvat osallisuustyöhön intressiensä mukaan. Kun intressin mukainen hanke/suunnitelma on lähdössä valmisteluun, voidaan henkilöt helposti poimia mukaan. Viesti voisi lähteä myös automaattisesti rekisteröityneille.

Miten kytkeytyy kunnanhallintoon tai päätöksentekoprosessiin? Toimii osana Kuopion lähidemokratiamallia. KTS alkuperäinen hankehakemuksemme. Mahdollistaa ja vahvistaa digitaalisen avoimen vuoropuhelun organisaation, päättäjien ja asukkaiden välillä.

Kohderyhmä: Kuopiolaiset, päättäjät, toimijat sekä julkinen sektori. Tarpeen mukaan rajattuja tai suljettuja ryhmiä. Alusta mahdollistaisi vuoropuhelun myös ulkosuomalaisten kanssa.

Yhteyshenkilö: Mirja Wihuri, mirja.wihuri@kuopio.fi

Tietokiteet reilun ilmastopolitiikan tukena Helsingissä

Idean ydin: Ilmastokriisin pysäyttäminen läpäisee koko yhteiskunnan ja edellyttää teknologisten ratkaisujen lisäksi merkittävää käyttäytymismuutosta, johon hallinto pyrkii ohjaamaan. Käytännön keinot aiheuttavat kuitenkin yhä enemmän jännitteitä väestöryhmien välillä. Hankkeessa luodaan prosessi ja puitteet ilmastotekojen yhteiskehittämiseen ja vaikutusten arviointiin hyödyntäen Hiilineutraali Helsinki -digialustaa. Eri näkökulmat jäsennetään datapohjaista, avointa päätöksentekoa tukeviksi tietokiteiksi.

Miten kytkeytyy kunnanhallintoon tai päätöksentekoprosessiin? Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Myös eriarvoisuuden vähentäminen ja etenkin nuorten syrjäytymisen ehkäisy ovat kaupungin strategisia painopisteitä.

Kohderyhmä: Erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat kansalaiset, jottta vältetään syrjäytymistä, yhteiskunnallisesta päätöksenteosta vieraantumista ja osattomuuden kokemusta. Samoin ilmastoahdistuneet nuoret.

Yhteyshenkilö: Sonja Ignatius, sonjamaria.ignatius@hel.fi

Kokeiluhakemukset

Ideakategoria: Yhteiskehittäminen

”Aliedustettujen ryhmien äänen vahvistaminen kaupungin palveluiden kehittämisessä ja päätöksenteossa-Marginaalien marginalin osallisuuden edistäminen”/Helsinki

Idean ydin: Kokeilun tavoitteena on edistää kohderyhmän vaikuttamisen mahdollisuuksia. Kokeilun painotus on kollektiivisessa toiminnassa, jaetussa asiantuntijuudessa ja yhteisessä oppimisessa, Kokeiluilla pyritään demokratisoimaan sekä luomaan uudenlaisia osallisuuden kanavia yhdessä kohderyhmän ja yhteistyökumppaneiden kanssa jalkautuen kohderyhmän omaan ympäristöön. Haluamme rohkaista sotealan työntekijöitä liittoutumaan yli sektorialojen tekemään rakenteellista sosiaalityötä yhdessä asiakkaiden kanssa.

Miten kytkeytyy kunnanhallintoon tai päätöksentekoprosessiin? Kokeilu on yhteydessä Helsingin kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutusmalliin.

Kohderyhmä: Marginalien marginaali: Palveluiden ulkopuolella tai niihin heikosti kiinnittyneet esim. pitkäaikaisasunnottomat, ulkona asuvat, mielenterveys- ja päihteidenongelmaiset ja rikoksilla oireilevat.

Yhteyshenkilö: Lena Pascale, lena.pascale@hel.fi

Demokratiakokeilut työpajoilla/Vaasa

Idean ydin: Vaasan kokeilussa demokratia jalkautuu sinne, missä tunnetusti vähiten osallistuvia tavoitetaan. Vaasan kaupungin työpajat ja ESR-hankkeiden toiminnot palvelevat pilottiympäristöinä, joissa ryhdytään toteuttamaan yhteiskehittävää demokratiakokeilutoimintaa nuorten ja iäkkäämpien työttömien, ja muiden työelämän ulkopuolella olevien kanssa. Vaikuttamisen kohde ja tavat valitaan yhdessä, ja kokeiluprosessin aikana osallistujille avautuu fasilitoidusti kaupungin päätöksentekorakenne.

Miten kytkeytyy kunnanhallintoon tai päätöksentekoprosessiin?  Kokeilujalostamoihin kytketään myös kaupunginvaltuutettuja ja viranhaltijoita; voidaan käyttää kaupungin palautekanavaa, kuntalaisaloitetta, olla yhteydessä neuvostoihin, järjestöihin jne.

Kohderyhmä: Työelämän ulkopuolella olevat henkilöt. Jatkossa toiminta on skaalattavissa myös muiden ryhmien tavoittamiseen, joiden ääni kuuluu heikosti päätöksenteossa.

Yhteyshenkilö: Suvi Aho, suvi.aho@vaasa.fi

Digidemokratiaa ja osallisuutta/Pudasjärvi

Idean ydin: Jo olemassa oleva, kattava valokuituverkko, digilisaatio ja aktiiviset kylät lisäämässä osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja suoraa demokratiaa. Kokeilemme mm. talosta taloon ihmisen kanssa kiertäviä ”digireppuja” ja yhteisöllisiä, osallistumiseen houkuttelevia ”digikoteja”. Tässä hyödynnämme yhdistyksiä ja kylätaloja, kylien digiosaajia, digitaalista dialogia, palvelumuotoilua ja osallistavaa kaupunki-appia. Älylaitteita hankitaan kylille vaikuttavana/innovatiivisena yhteishankintana ja palveluna.

Yhdistysohjelma laaditaan yhdessä kaupungin yhdistys- ja järjestötoimijoiden kanssa kaupungin järjestämissä työpajoissa vuonna 2019. Yhdistysohjelmaa jalkautetaan vuonna 2020 – 21 sen valmistuttua.

Miten kytkeytyy kunnanhallintoon tai päätöksentekoprosessiin? Yhteiskehittämiseen ja eri valiokuntien asioiden valmisteluun ja ohjaukseen osallistuminen etänä digitaalisesti. Tukee strategiaa, P-P:n maakuntaohjelmaa ja Oikeusministeriön hyviä väestösuhteita.

Kohderyhmä: Muiden kieliryhmien ja kulttuurien edustajat (erityisesti äidit), pitkään työttömänä olleet, vanhukset, köyhät, kehitysvammaiset, pienituloiset, päihdekuntoutujat, sivukylien autottomat henkilöt

Yhteyshenkilö: Ulla-Maija Paukkeri, ulla-maija.paukkeri@pudasjarvi.fi

Yhteiskehittämisen toimintamalli kaupungin ja järjestöjen välille/Jyväskylä

Idean ydin: Kehitetään olemassa olevia järjestöyhteistyön muotoja ja ilmiölähtöisiä yhteistyömuotoja kuten järjestöfoorumeita ja kumppanuuspöytäkäytäntöä systemaattiseksi toimintamalliksi. Järjestöyhteistyötä edistämällä lisätään kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua aikaisempaa enemmän suunnittelusta päätöksentekoon ja saadaan paremmin esille erillisryhmien näkemykset. Yhteiskehittämisellä parannetaan myös palvelujen laatua ja saavutettavuutta.

Miten kytkeytyy kunnanhallintoon tai päätöksentekoprosessiin? Yhteiskehittämisen toimintamallia voidaan käyttää mm. laadittaessa hyvinvointisuunnitelmaa, osallisuus- tai köyhyysohjelmaa, yms. sekä merkittäviä päätöksiä valmistellessa.

Kohderyhmä: Ensisijaisesti kansalaisjärjestöt ja sitä kautta myös kuntalaiset. Järjestöjen kautta tavoitetaan myös muuten vaikeasti tavoitettavissa olevia kuntalaisia.

Yhteyshenkilö: Jukka Laukkanen, jukka.laukkanen@jyvaskyla.fi

Nuorten avoin foorumi/Suonenjoki

Idean ydin: Järjestetään avoimia, nuorten omiin teemoihin kytkettyjä tapaamisia. Niissä nuoret 6 kunnan alueelta pääsevät tutustumaan toisiinsa ja jakamaan ehdotuksia oman kunnan ja/tai alueen kehittämiseen. Tarjotaan matalan kynnyksen vaikuttamismahdollisuus ilman sitoutumista. Nuoret otetaan mukaan palvelujen&alueen kehittämiseen, vahvistetaan kiinnittymistä omaan kuntaan. Lisätään nuorten ja toimijoiden vuoropuhelua. Syvennetään tapaamisia sähköisillä kanavilla ja nuorten omien projektien rahoituksella.

Miten kytkeytyy kunnanhallintoon tai päätöksentekoprosessiin? Kokeilussa luodaan rakenne nuorten, kuntien työntekijöiden ja luottamushenkilöiden välille. Jatkossa kun kenelle tahansa syntyy pohdintaa nuoriin liittyvistä aiheista, asia esitellään foorumissa.

Kohderyhmä: Noin 13-25 –vuotiaat nuoret 6 kunnan alueella. Erityisesti he, jotka haluavat jakaa mielipiteensä tietystä teemasta ilman sitoutumista (esim. nuvaan).

Yhteyshenkilö: Saara Hanhela, saara.hanhela@savogrow.fi

Vahvistuva osallisuus – rakenteellinen muutos kunnallisessa lastensuojelussa/Hämeenlinna

Idean ydin: Luoda systemaattinen ja horisontaalinen malli, joka juurruttaa lasten osallisuuden kunnallisen lastensuojeluntyön rakenteisiin. Mallissa lapsi nostetaan organisaation eri tasoille aktiiviseksi toimijaksi. Horisontaalinen malli sitouttaa niin lastensuojelun työntekijät, johtavat viranhaltijat sekä kunnallispoliittiset päätöksentekijät yhteiseen toimintakulttuuriin. Systemaattinen malli vähentää lasten eriarvoistumiskehitystä, joka turvaa demokratian toteutumisen kohderyhmässämme.

Miten kytkeytyy kunnanhallintoon tai päätöksenprosessiin? Kunnallamme on lapsiystävällisen kunnan tunnustus. Idea lisää yhtenäistä toimintakulttuuria koko hallinnossamme ja lapsia koskevassa päätöksenteossa.

Kohderyhmä: Lastensuojelun asiakkaana olevat lapset sekä kunnan lastensuojelun työntekijät, johtavat viranhaltijat sekä kunnallispoliittiset päätöksentekijät.

Yhteyshenkilö: Marja Hänninen, marja.hanninen@hameenlinna.fi

Kokeiluhakemukset

Ideakategoria: Kansalaisraati

Jalkautuva asiakasraati/Lapinlahti

Idean ydin: Mennään ihmisten luo (jalkaudutaan)/ lähelle ihmisiä erilaisin keinoin, myös diginä. Kehitetään ja rakennetaan eri ikäisille sopivat vaikutuskanavat (asiakasraatitoiminta yms. sovellukset). Jalkautumista ja kehittämistyötä tehdään monitoimijaisena yhteistyönä, johon osallistuu kunnan toimijoita, yhdistyksiä jne. Jalkautumisen/kehitystyön rinnalla: kuullaan tarpeet, toimijoiden aktivointi ja yhteistyön käynnistyminen/vahvistuminen, syntyy tarjontaa ja toimintaa tasaisesti kaikille ryhmille.

Miten kytkeytyy kunnanhallintoon tai päätöksentekoprosessiin? Kehitetään vahvat päättäjien ja kuntalaisten väliset vuorovaikutuskanavat, kuntalaisten osallisuuden tavat ja välineet mm. asiakasraadit. Kuntalaisilta saatu tieto hyödynnetään päätöksentekoprosessissa.

Kohderyhmä: Kaikki kuntalaiset. Huomioidaan erityisesti huonosti osallistuvat/osallistumattomat, syrjäytymisvaarassa olevat kaikissa ikäryhmissä, maaseutu, haja-asutusalueen ja syrjäseutujen asukkaat.

Yhteyshenkilö: Jaana Hämäläinen, jaana.hamalainen@lapinlahti.fi

Draamallinen kansalaisraati/Kuhmo

Idean ydin: Kaupungin tai maakunnan hallituksessa käsiteltävien aiheiden konkretisoiminen draamallisen esityksen avulla. Esityksen jälkeen pidetään kansalaisraadin kaltainen keskustelutilaisuus, jossa katsojien mielipiteet tallennetaan (paperilomake/Padlet/tms.). Mielipiteet viedään asiasta päättävälle hallitukselle, jossa ne käsitellään ja otetaan huomioon.

Miten kytkeytyy kunnanhallintoon tai päätöksentekoprosessiin? Idea yhdistää suoraan kunnan (kaupungin ja maakunnan) päätöksentekoprosessin ja kaupungin/maakunnan asukkaat.

Kohderyhmä: Kuhmon asukkaat, Kuhmon nuoret (koululaisesitykset, peruskoulu ja lukio)

Yhteyshenkilö: Johanna Heikkilä, johanna.heikkila@kuhmo.fi

Ulkosuomalaiset suunnittelemaan/Kuopio

Idean ydin: Eri puolilla maapalloa asuvat ulkosuomalaiset kontaktoidaan sähköisen osallisuuskanavan kautta. Heidän monipuolinen osaamisensa kytketään kaupunki- ja palvelusuunnitteluun. He välittävät Suomeen kohdemaissaan tunnistettavissa olevia hyviä käytäntöjä ja osallistuvat suomalaiseen kaupunkisuunnittelun vuoropuheluun. Nykysuomalaisuus ja elämänlaatu tulee heille tutuksi ja Suomi alkaa tuntua vetovoimaiselta paluumuuttoa ajatellen. Saamme käyttöömme kansainvälisen moniosaajaverkoston ja hyviä malleja.

Miten kytkeytyy kunnanhallintoon tai päätöksentekoprosessiin? Idealla haetaan ratkaisuja Kuopion kaupungin strategian tavoitteisiin sekä kaupunginvaltuuston päätökseen tuottaa lähidemokratiamalli, jossa kaikki asukkaat ovat osallisia.

Kohderyhmä: Ulkosuomalaiset. Suomen kunnat ja kaupungit. Palveluntuottajat ja kaupunkisuunnittelijat.

Yhteyshenkilö: Mirja Wihuri, mirja.wihuri@kuopio.fi

Kokeiluhakemukset

Ideakategoria: Demokratiakasvatus

Maahan muuttaneiden nuorten osallistaminen edustuksellisiin nuorten vaikuttajatoimielimiin/Helsinki

Idean ydin: Tavoitteena on lisätä 13 – 15 -vuotiaiden maahan muuttaneiden nuorten osuutta nuorten vaikuttajatoimielimissä, erityisesti oppilaskunnissa. Hankkeessa suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa toimenpiteitä, joilla lisätään tietoa nuorten vaikuttamismahdollisuuksista ja osallistumistavoista. Hankkeessa haetaan viittä pilottikoulua Helsingistä, joissa vieraskielisten oppilaiden osuus on 30 % oppilaista tai sitä suurempi.

Miten kytkeytyy kunnanhallintoon tai päätöksentekoprosessiin? Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla pyydetään näkemyksiä, mielipiteitä ja lausuntoja nuorilta, ja on tärkeää, että vaikuttajatoimielimissä on monimuotoinen edustus nuoria.

Kohderyhmä: 13 – 15 -vuotiaat helsinkiläisten koulujen oppilaat

Yhteyshenkilö: Mervi Korhonen, mervi.korhonen@hel.fi

Nuorten politiikkakoulu/Oulu

Idean ydin: Luodaan oppimispaketti oppilaitoksiin demokratiakasvatuksen tueksi opetussuunnitelmat huomioiden. Toiminta suunnitellaan ja toteutetaan nuorten, virkamiesten ja luottamushenkilöiden yhteistyönä.

– politiikka tutuksi, tieto tulee lähelle nuorten arkea

– kynnys osallistua madaltuu

– vuorovaikutus päättäjien ja nuorten välillä paranee

– nuorten tieto päätöksenteosta paranee

– ymmärrys vaikuttamisesta syvenee

– päättäjien vierailut oppilaitoksissa, kasvot tutuiksi

– osallisuusvalmiuksien lisääminen

Miten kytkeytyy kunnanhallintoon tai päätöksentekoprosessiin? Idea on lähtenyt yhteisistä tarpeista lisätä nuorten ymmärrystä politiikasta ja yhteiskunnallisista asioista. Suunnittelussa ja toteutuksessa mukana nuoret, luottamushenkilöt ja kaupungin virkamiehet.

Kohderyhmä: Pääkohderyhmänä nuoret. Hanke lisää myös mukana olevien kasvattajien tietämystä osallisuudesta ja vaikuttamisesta sekä päättäjien tietämystä nuorten arjesta.

Yhteyshenkilö: Riitta Veijola, riitta.veijola@ouka.fi

Politiikan näyttämöllä – jotain muuta kuin poliittista rämettä/Järvenpää

Idean ydin: Kokeillaan päätöksentekoa aidosti innostavalla tavalla, joka synnyttäisi pohtivaa dialogia ja jonka tulokset tulisivat nähdyiksi ja kuulluiksi. Ideamme on eläytyä päätöksentekoon politiikan näyttämöllä.

Päätöksenteon simulaatio on luova tapa leikkiä tai pelata päätöksentekoa, se voi toimia myös päätöksenteon ennakkoarvioinnissa. Pelillisen kokeilun kautta saa kosketuksen päätöksentekoon, joka on jotain muuta kuin ”poliittista rämettä ja Danten helvetin eri piirejä Hassan Blasim: Allah99

Miten kytkeytyy kunnanhallintoon tai päätöksentekoprosessiin? Kaupunginvaltuusto on näyttämönä ja käsikirjoituksena valtuuston kokous oikean päätösasian kanssa.

Kohderyhmä: Kahden kulttuurin kansalaiset, jo kotoutumisessa pidemmällä olevat maahanmuuttajat, ja muut ryhmät joiden osallistuminen päätöksentekoon on vielä marginaalista.

Yhteyshenkilö: Pilvi Kallio-Meriläinen, pilvi.kallio.merilainen@jarvenpaa.fi

Alakouluikäisten lasten digi- ja toimintaosallisuuden kehittäminen Vaasassa/Vaasa

Idean ydin: Alakouluikäisten lasten osallisuutta edistämään ja vaikutusmahdollisuuksia yhdenvertaistamaan luodaan vaasalaisille alakouluikäisille lapsille oma vaikuttamiskanava verkkoon jo olemassa olevalle vaasalaisille nuorille suunnatulle sivustolle. Digitaalisen vaikuttamiskanavan lisäksi haluamme edistää lasten toimintaosallisuutta vaikuttamispäivätapahtuman muodossa, missä lapset pääsevät harjoittelemaan vaikuttamista käytännössä sekä toteuttamaan omia ideoitaan konkreettisesti.

Miten kytkeytyy kunnanhallintoon tai päätöksentekoprosessiin? Idea edistää lasten osallistumista päätöksentekoon erityisesti suunnittelun ja arvioinnin näkökulmista. Yhteistyötä tehdään kaupungin viranhaltijoiden, poliittisten päättäjien ja tytäryhtiöiden kanssa

Kohderyhmä: Vaasalaiset suomenkielisen ja ruotsinkielisen perusopetuksen piirissä olevat alakouluikäiset lapset.

Yhteyshenkilö: Tuula Ahonpää, tuula.ahonpaa@vaasa.fi

Kokeiluhakemukset

Ideakategoria: Dialoginen kehittäminen

Rakenteen luominen osallisuuden vahvistamiseksi kaupungin ja asukkaiden välisen dialogin käymiseen/Uusikaupunki

Idean ydin: Kansalaisyhteiskunnan, so. kaupunkilaiset ja yhteisöt, osallisuuden / osallistumisen parantaminen valmisteilla olevan yhdistysohjelman avulla. Ohjelman tarkoituksena on luoda uusia rakenteita ja välineitä asukkaiden ja kaupungin välisen dialogin käymiseen.

Yhdistysohjelma laaditaan yhdessä kaupungin yhdistys- ja järjestötoimijoiden kanssa kaupungin järjestämissä työpajoissa vuonna 2019. Yhdistysohjelmaa jalkautetaan vuonna 2020 – 21 sen valmistuttua.

Miten kytkeytyy kunnanhallintoon tai päätöksentekoprosessiin? Kaupunginhallituksessa hyväksyttävällä yhdistysohjelmalla pyritään osaltaan vastaamaan asukkaiden tietovajeeseen, kuulluksi tulemiseen ja palautekanavien kehittämiseen valmisteilla olevista asioista.

Kohderyhmä: Kaupunkiorganisaatio, luottamushenkilöt ja yhteisöt / asukkaat

Yhteyshenkilö: Asta Engström, asta.engstrom@uusikaupunki.fi

Toimiva demokratia ja osallistuvat kuntalaiset/Espoo

Idean ydin: Kaupunki haluaa kehittää ja kokeilla uusia osallisuuden ja vuorovaikutuksen tapoja erilaisten, myös vaikeammin tavoitettavien, asukasryhmien osallistamiseksi. Pääpaino on etsiä ja kokeilla uudenlaisia tapoja, joilla asiakasosallisuutta vahvistetaan kaupungin palveluiden kehittämisessä.

Hankkeessa tehdään kokeiluja ja pilotteja kaupunkitasoisesti sekä kaikilla kaupungin toimialoilla. Hankkeessa tehdään myös yhteistyötä eri järjestöjen kanssa.

Miten kytkeytyy kunnanhallintoon tai päätöksentekoprosessiin? Osa poikkihallinnollisen kehittämisohjelman työtä. Ohjausryhmässä on kaupunginjohtaja, viisi puolueiden valitsemaa luottamushenkilöä ja viisi viranhaltijaa eri toimialoilta. Raportointi valtuustolle.

Kohderyhmä: Kehittämishankkeessa lisätään henkilöstön osaamista. Tukee asenne- ja toimintakulttuurin muutosta siihen, että työntekijät jatkossa tunnistaisivat vuorovaikutusosaamisen osaksi omaa perustyötään.

Yhteyshenkilö: Tuija Norlamo, tuija.norlamo@espoo.fi

Demola-osallisuus/Kajaani

Idean ydin: Rakennetaan Demola-konseptilla matalan kynnyksen toimintamalli, jolla innostetaan kuntalaisia osallistumaan ja vuoropuheluun. Malli kytkee opiskelijat ja yritykset alueen kehittämiseen ja vuorovaikutukseen. Nuorilla on virtaa, uusia ajatuksia ja ratkaisuja lähestyä ja ratkaista megatrendejä. Olemassa olevia resursseja pystytään käyttämään systemaattisemmin, voidaan hyödyntää olemassa olevaa toimintamallia, toteutetaan työpajoja, kohtaamisia ja kansalaisosaaminen kasvaa.

Miten kytkeytyy kunnanhallintoon tai päätöksentekoprosessiin? Yhteistyö kuntalaisten, yritysten ja opiskelijoiden kanssa tuo parempaa asiakasnäkemystä palvelujen kehittämiseen ja päätöksenteon pohjaksi.

Kohderyhmä: Uudella toimintamallilla houkutellaan niitä, jotka nyt osallistuvat vähiten: nuoret, haja-asutusalueella asuvat, vähän koulutetut.

Yhteyshenkilö: Tuula Romppanen, tuula.romppanen@kajaani.fi

Vieraskielisten kaupunkilaisten osallistumisen helpottaminen oman asuinympäristönsä kehittämiseen, case Itä-Helsinki/Helsinki

Idean ydin: Itäisessä suurpiirissä jo noin neljännes asukkaista on ulkomaalaistaustaisia. Idea keskittyy vieraskielisen väestön parempaan tavoittamiseen Itä-Helsingin kaavahankkeissa. Tavoitteena on toimivampi tiedottaminen ajankohtaisista hankkeista, dialogin käyminen sekä antaa matalan kynnyksen mahdollisuuksia vaikuttaa ja jättää palautetta omaan elinympäristöönsä liittyvissä kysymyksissä.

Miten kytkeytyy kunnanhallintoon tai päätöksentekoprosessiin? Alueen erilaisten väestöryhmien tavoittaminen on tärkeää, jotta eritaustaisilla asukkailla on tietoa ajankohtaisista hankkeista ja päätöksetekoprosesseista sekä mahdollisuus vaikuttaa niihin.

Kohderyhmä: Itä-Helsingissä asuvat vieraskieliset. Mahdollisia hankkeita ovat Kontulan ostoskeskus tai Itäkeskuksen alue. Ideana luoda monistettava malli, jota voidaan käyttää eri kaupunkisuunnitteluhankkeissa.

Yhteyshenkilö: Taika Tuunanen, taika.tuunanen@hel.fi

Dialogi2.0 ja esteettömyysraati yhdenvertaisen osallisuuden edistämiseen Oulussa

Idean ydin: Yhdenvertaisen osallisuuden toteutumiseksi tarvitaan dialogisten menetelmien kehittämistä ”Dialogi2.0” ja säännöllisiä kohtaamisia. Esteettömyysraati kohtaamisten mahdollistajana, edellyttäen myös konkreettisia ja jopa vaikuttavia aloitteita esteettömyyden ja saavutettavuuden edistämiseksi kokemuksellisen asiantuntijuuden keinoin. Tueksi esteettömyyskoordinaattorin työlle ja neuvostojen toiminnan vaikuttavuudelle Oulussa. Raati kaikille avoin toiminta yhdenvertaisuuslain huomioiden.

Miten kytkeytyy kunnanhallintoon tai päätöksentekoprosessiin? Demokratiaidea perustuu Oulun kaupunkistrategiaan, vuorovaikutussuunnitelmaan, avoimen hallinnon edistämiseen ja vammaispoliittisen ohjelmaan. Vammaisneuvosto on kaupungin lakisääteinen toimielin.

Kohderyhmä: Kohderyhmänä toimivat vammaiset asukkaat, mahdollisuus laajentaa muihin ryhmiin. Dialogisten menetelmien osaamisen kehittäminen kaupungin toimijoille ja henkilöstölle.

Yhteyshenkilö: Merja Niemelä, merja.1.niemela@ouka.fi

Osallistava valiokuntamalli/Lempäälä

Idean ydin: Valiokuntamallimme on jo käytössä Lempäälässä mutta kehitämme malliamme vielä osallistavampaan, aidosti kuntalaista kohtaavaan toimintatapaan. Haluamme, että kuntalainen kohtaa päätöksenteon ja näin saa äänensä kuuluviin. Erityisesti huomioimme kunnan erityisryhmät, joita normaalisti kunnallinen päätöksenteko ei kiinnosta tai heillä ei ole energiaa kiinnostua siitä.

Miten kytkeytyy kunnanhallintoon tai päätöksentekoprosessiin? Valiokuntamallimme on jo osa kunnan toimintaa, kun valiokuntien tarkoituksena on tuottaa taustatietoa valmistelun tueksi.

Yhteyshenkilö: Riina Kivistö, riina.kivisto@lempaala.fi

Kokeiluhakemukset

Ideakategoria: Osallisuusratkaisu hajautuneeseen kuntarakenteeseen

Kyläseurojen yhteistyömallin laajentaminen kuntaliitosalueille/Seinäjoki

Idean ydin: Hanke yhdistää uudenlaisella tavalla työllisyyden edistämistä, kylä- ja kaupunginosa aktiivisuutta ja osallisuutta, asukkaiden osallisuutta palveluiden kehitykseen ja osallisuusmallin toteutumista. Yhteistyömalli tuo tavan kehittää kyläseurojen yhteistyötä ja toimintaa, niin että kyläseurat toimivat pitkäaikaistyöttömien työllistäjinä ja aktiivisina alueiden kehittäjinä ja yhteisöllisyyden rakentajina. Mallissa kylien asukkaat voivat vaikuttaa palveluiden kehittymiseen ja muovautumiseen.

Miten kytkeytyy kunnanhallintoon tai päätöksentekoprosessiin? Prosessin vetäjänä toimii Seinäjoen kaupungin, elinvoiman ja kilpailukyvyn toimialan työllisyyspalvelut ja aluekehitys ja osallisuus yksikkö. Sekä ohjaavana tahona toimii elinvoimalautakunta.

Kohderyhmä: Tekijänä toimivat pitkäaikaistyöttömät, välittäjätahona kyläyhdistykset ja yhteisöt ja saajana kylien asukkaat. Projekti kohdentuu eritoten kuntaliitoskuntiin.

Yhteyshenkilö: Kirsi Mattila, kirsi.mattila@seinajoki.fi

Kyläyhteisöille elinvoimaa/Taipalsaari

Idean ydin: Julkisen sektorin resurssit eivät yksin riitä turvaamaan asukkaiden kaikkia hyvinvoinnin tarpeita, joten halutaan vahvistaa eri alueiden asukkaiden elinvoimaisuuden ylläpitäjänä ja vahvistajana sekä rohkaista heitä aktiivisuuteen ja vastuunottoon. Digitaalisten kanavien hyödyntäminen osallisuuden kehittämisessä (virtuaalinen demokratiatori).

Miten kytkeytyy kunnanhallintoon tai päätöksentekoprosessiin? Taipalsaarella halutaan kehittää asukkaiden, kansalaisyhteiskunnan ja julkisen vallan vuorovaikutuskäytäntöjä rakentavampaan suuntaan sekä vahvistaa näiden välistä luottamusta.

Kohderyhmä: Taipalsaaren kyläyhteisöt ja -yhdistykset.

Yhteyshenkilö: Vesa Pakarinen, vesa.pakarinen@taipalsaari.fi

Monialaiset palvelukeskukset ja lähidemokratiatapaamiset/Salo

Idean ydin: Perustetaan neljään entiseen kuntakeskukseen monialaisia palvelukeskuksia, jotka toimivat alueen yhdistysten kokoontumistilana ja edistävät yhteistoimintaa alueella. Monialaiset keskukset täydentävät jo kuusi vuotta toiminutta lähidemokratian toimintamallia. Toimintamallissa kaupunginjohtaja toimii lähidemokratiatapaamisten puheenjohtajana ja niissä pidetään yllä elävä molemminpuolinen keskustelu kaupungin johdon ja yhdistysten välillä. Ideana on myös järjestää vastaavia tapaamisia keskuksissa.

Miten kytkeytyy kunnanhallintoon tai päätöksentekoprosessiin? Kaupunginjohtaja toimii lähidemokratiatapaamisten puheenjohtajana ja niissä esitellään sekä yhdistysten toimintaa että jonkun kaupungin toimialan toimintaa. Keskustelu on pysynyt rakentavana.

Kohderyhmä: Kaikki alueet ja kaikki kaupungin asukkaat ja vapaa-ajan asukkaat. Yhdistysten kautta tavoitamme tehokkaasti asukkaita. Osallisuustoimintaa täydennetään kyselyillä ja sähköisillä sovelluksilla.

Yhteyshenkilö: Henrik Hausen, henrik.hausen@salo.fi

Lisää kylädemokratiaa!/Janakkala

Idean ydin: Tavoitteena on kylien ja taajamien vastuunoton lisääminen omasta elinympäristöstä ja kylien näkökulman huomioiminen kunnan kehittämisessä. Etsitään keino 50 000 € osallistuvan budjetin jakamiseksi asukkaansa osallistavien kylien kesken, perustetaan uudeksi toimielimeksi kyläfoorumi sekä kehitetään kyliltä kumpuavien ideoiden/haasteiden käsittelyyn kumppanuuspöytämalli. Kylille tehdään kyläsuunnitelmat. Lisäksi kunnanhallitus kokoustaa kylissä.

Miten kytkeytyy kunnanhallintoon tai päätöksentekoprosessiin? Kyläfoorumi on lausunnonantajan roolissa. Kumppanuuspöytä ottaa viranhaltijat ja päättäjät alusta asti mukaan. Kyläsuunnitelmat toimitetaan valtuustolle tiedoksi.

Kohderyhmä: Kylien ja taajamien asukkaat.

Yhteyshenkilö: Leena Joutsenniemi, leena.joutsenniemi@janakkala.fi

Aluefoorumitoiminta/Hollola

Idean ydin: Julkisen sektorin päätöksentekijöistä (kunta + srk), kolmannen sektorin toimijoista, nuorisovaltuustosta ja vanhus-ja vammaisneuvostosta kootaan paikallisia aluefoorumeja, jotka toimivat alustana yhteistyölle, kehittämisideoille ja tuleville hankkeille. Aluefoorumit ovat itsenäisiä toimijoita ja niihin kuulumisen hyöty perustuu paikalliseen yhteistyöhön ja päätöksentekoelinten kanssa tehtävään vuorovaikutukseen.

Miten kytkeytyy kunnanhallintoon tai päätöksentekoprosessiin? Aluefoorumi-idea perustuu kokoaikaiseen vuorovaikutukseen päätöksentekijöiden kanssa (ovat osa foorumien kokoonpanoa). Aluefoorumit voivat antaa lausuntoja asioiden valmisteluvaiheessa.

Kohderyhmä: Kolmannen sektorin toimijat, kunnan ja seurakunnan päätöksentekijät, vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet ja nuorisovaltuutetut.

Yhteyshenkilö: Marja Keisanen, marja.keisanen@hollola.fi

Moniammatilliset tiimit asukkaiden alueellisen osallisuuden edistämiseksi/Pori

Idean ydin: Perustetaan palvelualueille toimialarajat ylittävät moniammatilliset tiimit, jotka koostuvat kaupungin ja järjestöjen ym. työntekijöistä. Tiimit keskustelevat, miten alueella voidaan, mihin pitäisi kiinnittää huomiota ja mitä heikkoja signaaleja on. Ne tarjoavat vuorovaikutusalustan, jotta ajankohtaisiin asioihin voidaan tarttua etupainotteisesti, suunnitella ja toteuttaa asukkaiden osallisuutta yhdessä ja suunnata kaupungin resursseja paremmin. Toiminta kytketään osallistavaan budjetointiin.

Miten kytkeytyy kunnanhallintoon tai päätöksentekoprosessiin? Moniammatilliset tiimit viestivät ajankohtaisista asioista toimialoille ja päätöksentekoelimiin. Tiimeihin kytkeytyvän osallistavan budjetoinnin avulla asukkaat vaikuttavat kaupungin varojen käyttöön.

Kohderyhmä: Eri puolilla Poria asukkaiden parissa työskentelevät ammattilaiset ja heidän kauttaan alueiden asukkaat. Haluamme saada kaikkien asukkaiden äänen kuuluviin, ei vain aktiivisten.

Yhteyshenkilö: Elli-Mari Sulonen, elli-mari.sulonen@pori.fi

Kokeiluhakemukset

Ideakategoria: Muu

Pienen kunnan uusi toimintamalli/Kinnula

Idean ydin: Osallistetaan kuntalaiset asioiden valmisteluun uudella tavalla (digialusta, vuosikello, kohderyhmäajattelu jne.). Synnytetään uutta yhteisöllistä toimintaa kulttuurisesta pohjasta.

Miten kytkeytyy kunnanhallintoon tai päätöksentekoprosessiin? Se on olennainen osa niiden asioiden valmistelua, johon idea esimerkinomaisesti (hakemuksen esimerkki tilaisuuksien järjestämisestä) sopii. Kaikkeen sitä ei voi soveltaa.

Kohderyhmä: Hakemuksen esimerkissä kohderyhmänä järjestöt ja muut erilaisten tilaisuuksien järjestäjätahot sekä lukiolaiset. Yleisesti ottaen monia eri kohderyhmiä pidemmällä tähtäimellä.

Yhteyshenkilö: Erkki Nikkilä, erkki.nikkilaa@kinnula.fi

”Ostoskärreillä” osallisuutta/Vesanto

Idean ydin: Ajatuksena on, että ostoskoreihin sekä -kärryihin asennetaan helppokäyttöinen applikaatio, jolla voidaan toteuttaa kyselyjä, kysyä mielipiteitä tai vaikkapa ilmoittaa mitä kunnassa tapahtuu. Vastauksista kunta saa ideoita ja näkemyksiä palveluidensa kehittämiseen ja päätöksenteon tueksi. Näin tavoitetaan erityisesti ikäihmisiä, mutta myös muita kuntalaisia.

Miten kytkeytyy kunnanhallintoon tai päätöksentekoprosessiin? Idean avulla saadaan tietoa kunnan ja sen kumppaneiden palvelujen kehittämiseen ja lisätään osallisuutta kunnan päätöksenteossa.

Kohderyhmä: Idea palvelee erityisesti sellaisia henkilöitä, joita ei voida saavuttaa digitaalisten alustojen avulla muutoin. Lähes 50 %:lla ikäihmisistä ei älypuhelinta eikä tietokonetta.

Yhteyshenkilö: Sanna Kauvosaari, sanna.kauvosaari@vesanto.fi

Esteettömyys lisää osallisuutta ja hyvinvointia/Sipoo

Idean ydin: Toimiesteisten henkilöiden tarpeiden huomioon ottaminen fyysisessä ympäristössä, palveluissa ja nettiyhteyksissä. Kunnan esteettömyystyöryhmä koordinoi ja kehittää erilaisia esteettömyyteen liittyviä asioita (asiointiopas, esteettömyyskävelyt, nettisivut, kahden taajaman palveluoppaat, asukasillat, lehdistötiedotteet, yhteistyö kunnan teknisen puolen ja yrittäjien kanssa).

Miten kytkeytyy kunnanhallintoon tai päätöksentekoprosessiin? Kunnan esteettömyystyöryhmän toiminta perustuu kunnanhallituksen hyväksymään esteettömyysohjemaan toimenpide-ehdotuksineen. Työryhmä raportoi kunnan johtoryhmälle.

Kohderyhmä: Kaikki kuntalaiset mutta erityisesti toimiesteiset ja ikäihmiset.

Yhteyshenkilö: Rita Lönnroth, rita.lonnroth@sipoo.fi

Parempaa osallisuus- ja vaikuttavuusviestintää/Tampere

Idean ydin: Tampereen kaupunki on uudistanut osallisuus- ja yhteisöllisyysmalliansa. Osana sitä haluamme uudistaa asukkaille suunnattua osallisuusviestintää etsimällä ja kokeilemalla uusia tapoja kertoa osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista, ottamalla osallistuvat asukkaat kaupungin rinnalle viestimään osallistumisesta ja sen tuloksista (jaettu viestintävastuu) sekä etsimällä uusia keinoja raportoida asukkaille osallisuuden vaikutuksista.

Miten kytkeytyy kunnanhallintoon tai päätöksentekoprosessiin? Uudenlaisella viestinnällä asukkaat saadaan tietoiseksi jo olemassa olevista vaikuttamiskanavista ja osallistumisen vaikutuksista. Tämä kannustaa asukkaita käyttämään vaikuttamismahdollisuuksiaan.

Kohderyhmä: Uudenlaisella viestinnällä tavoitetaan laajasti asukkaita. Jaetun viestintävastuun kokeilussa äänensä saavat esiin esim. lapset ja maahanmuuttajat.

Yhteyshenkilö: Lilli-Nora Siikasmaa, lilli-nora.siikasmaa@tampere.fi

Kokeiluhakemukset

Ideakategoria: Osallistuva budjetti

Valtuutetun kymppitonni – henkilökohtainen budjetti kunnan kehittämiseen/Tohmajärvi

Idean ydin: Jokainen valtuutettu saa henkilökohtaisesti päättää 10.000 euron budjettirahan kohdentamisesta kuntastrategian tavoitteiden mukaisen kehittämisinvestoinnin tai -hankkeen rahoittamiseen. Myös valtuutettujen yhteishankkeet ovat mahdollisia. Raha on kohdennettava investointiin tai kehittämishankkeen kuntarahoitusosuuteen, ei vuotuisiin käyttömenoihin. Ideana on se, että valtuusto delegoi päätösvallan yksittäiselle valtuutetulle normaalin enemmistödemokratian vaatimuksista poiketen.

Miten kytkeytyy kunnanhallintoon tai päätöksentekoprosessiin? Täysin. Valtuusto myöntää valtuutetulle määrärahan ja poikkeuksitta hyväksyy kohteen, jos ehdot täyttyvät. Kun pienten hankkeiden toteuttaminen helpottuu, kuntalaisten kiinnostus vaikuttamiseen kasvaa

Kohderyhmä: Valtuutetut, järjestöt, kuntalaiset

Yhteyshenkilö: Olli Riikonen, olli.riikonen@tohmajarvi.fi

Kaikkien OSBU – me teemme yhdessä uutta Tuusulaa!

Idean ydin: Haluamme luoda yhteiskuntavalmiuksista, taidoista, sosioekonomisesta asemasta tai terveydentilasta riippumattoman, kaikkien kuntalaisten saavutettavissa olevan osallistuvan budjetoinnin prosessin. Haluamme saada yhä useammat tuusulalaiset osalliseksi prosessia ja lisätä osallistujajoukon heterogeenisyyttä luomalla edellytyksiä erityisryhmien ja syrjäytymisvaarassa olevien kuntalaisten osallistumiselle. Prosessia on tarkasteltava yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden näkökulmasta – yhdessä!

Miten kytkeytyy kunnanhallintoon tai päätöksentekoprosessiin? Osallistuva budjetointi on uusi tapa osallistua ja vaikuttaa, jossa asukkaat pääsevät ideoimaan (kaikki), yhteiskehittämään ja äänestämään (12v ->) – eli tekemään päätöksiä yhteisten varojen käytöstä!

Kohderyhmä: OSBU tavoittaa monesti aktiiviset ihmiset, tarjoten heille uuden tavan vaikuttaa. Siksi haluamme erityisryhmät mukaan osallistumaan: työttömät, kuntoutujat, vammaiset ja syrjäytymisvaarassa olevat.

Yhteyshenkilö: Heidi Hagman, heidi.hagman@tuusula.fi

Kokeiluhakemukset

Ideakategoria: Joukkorahoitus

Hybridirahoitus – uusi tapa kunnalle tukea asukas- ja yhteisölähtöistä toimintaa/Tampere

Idean ydin:Tampere kehittää joukkorahoitusmalliaan hybridirahoituksen suuntaan. Tampereella kokeiltua joukkorahoitusmallia halutaan kehittää yhä osallistavampaan suuntaan, ja tuoda yhteen joukkorahoituksen sekä osallistuvan budjetoinnin mallien parhaimpia puolia. Tavoitteena on tukea ja rahoittaa asukas- ja yhteisölähtöistä toimintaa, tuoda toimijoita yhteen luomaan vaikuttavampia hankkeita sekä luoda mahdollisuuksia vaikuttaa tuen jakautumiseen.

Miten kytkeytyy kunnanhallintoon tai päätöksentekoprosessiin? Tavoitteena on kehittää kansalaistoiminnan tuen muotoja, edistää mahdollisuuksia vaikuttaa tuen kohdentamiseen sekä lisätä päätöksentekoprosessin läpinäkyvyyttä.

Kohderyhmä: Hybridirahoituksella tuetaan laajasti asukaslähtöistä toimintaa ja edistetään mahdollisuuksia vaikuttaa oman elinympäristönsä kehittämiseen kannustamalla osallistumaan itselleen mielekkäällä tavalla.

Yhteyshenkilö: Lilli-Nora Siikasmaa, lilli-nora.siikasmaa@tampere.fi


Hybridirahoituksella lisää osallisuutta/ Sysmä

Idean ydin: Joukkorahoitus, missä kunnan osuus 50 % ja kerättävän rahan 50 %. Lisäksi kukin valtuutettu saa osoittaa yhteen toimenpiteeseen/investointiin 50 % kuntarahoitusosuuden. Valtuusto päättää budjetin jonka puitteissa kuntarahoitusosuuksia voidaan myöntää. Kuntarahoituksella lisätään kuntalaisten ja yhdistysten osallisuutta, edellyttäen omarahoitusosuutta. Omarahoitusosuus varmistaa todellisen tarpeen ja tahdon kyseiselle toiminnolle/investoinnille.

Miten kytkeytyy kunnanhallintoon tai päätöksentekoprosessiin? Käytössä olevan vuosittaisen määrärahan päättää valtuusto. Kunnanhallitus valvoo myönnettävien rahojen asianmukaisuutta. Kunnan hallinto valmistelee päätökset hallitukselle. Tekninen prosessi eSysmä.

Kohderyhmä: Kuntalaiset (myös vapaa-ajan asukkaat) ja yhdistykset. Valtuutetut kuntarahoitusosuuden osalta. Pyrkimys aktivoida toteuttamaan asioita, joita kunta ei 100 % ole toteuttanut omasta budjetistaan.

Yhteyshenkilö: Juri Nieminen, juri.nieminen@kuntavelho.fi

 

 

Ota yhteyttä
Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

+358 (294) 618 286

jukka.vahti@sitra.fi

Projekti

Kansanvallan peruskorjaus

Tavoitteena on vahvistaa Suomen asemaa uudistumiskykyisenä demokratian mallimaana.  Tämä edellyttää päätöksenteon, hallinnon ja osallisuuden systeemistä muutosta.

Kirjoittaja

Jukka Vahti

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?