LUONTO JA TALOUS

Ilman luontoa ei ole taloutta. Luonto on pääomaa, jota pitää hallita kestävästi. Ratkaisuja on!

Ajankohtaista

Mistä on kyse?

Luonto tarjoaa meille jatkuvasti valtavan määrän elintärkeitä resursseja, kuten ruokaa, energiaa ja lääkekasveja sekä palveluja, kuten veden puhdistusta, hiilen sidontaa, ruokakasvien pölytystä ja mahdollisuuksia virkistäytyä. Luonnon tarjoamia resursseja ja palveluja kutsutaan talouden kielellä luontopääomaksi.

Luonnon arvo on rahassa mitattuna valtava. Konsulttiyhtiö BSG arvioi (pdf) pelkästään luonnon tarjoamien palveluiden arvoksi yli 150 000 000 000 000 dollaria vuodessa, mikä on kaksi kertaa koko maailman bruttokansantuotteen verran.

Kulutamme kuitenkin luontopääomaa nopeammin kuin se uusiutuu. Tämä uhkaa paitsi luontoa myös elintärkeitä palveluita, joita luonnolta saamme. Suunta on vielä käännettävissä: Me voimme pysäyttää luontokadon ja hillitä ilmastokriisiä.

Muutoksen ytimessä on luontopääoman kestävä hallinta. Käytännössä luonnon arvo pitää tehdä näkyväksi, ja sen tulee ohjata taloudellista päätöksentekoa niin valtion tasolla, kunnissa, yrityksissä kuin ihmisten arjessakin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että luontoa vahvistavista toimista palkitaan ja luontoa heikentävistä toimista pitää maksaa hinta.

Luontopääoman kestävä hallinta edellyttää sitä, että ekologista kestävyyskriisiä ratkaistaan kokonaisuutena. Siksi kaikessa Luonto ja talous -projektin työssä pyritään huomioimaan luontokato, ilmastokriisi ja luonnonvarojen ylikulutus.

Mitä teemme?

Etsimme tehokkaimpia ratkaisuja, joilla luontopääomaa voidaan hallita kestävästi valtion, kuntien ja yritysten päätöksenteossa. Projektin aikana esimerkiksi:

Suomi ei lähde liikkeelle nollasta luontopääoman turvaamisessa: Tilanteen vakavuus aletaan ymmärtää yhä laajemmin. Esimerkiksi kevättalvella 2023 julkaistussa kirjoituskokoelmassa keskeiset yhteiskunnan ja talouden vaikuttajat painottivat, että luonto turvaa hyvinvointimme, terveytemme ja taloutemme.

Keitä on mukana?

Teemme yhteistyötä muun muassa poliittisten päättäjien, valtionhallinnon, edelläkävijäyritysten, toimialajärjestöjen, kuntien ja tutkimuslaitosten kanssa. Tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka kiinnostavat myös kansainvälisesti. Laita viestiä matalalla kynnyksellä, jos yhteistyö kiinnostaa!

Missä mennään?

Projekti alkoi kesällä 2022 ja on käynnissä vuoden 2025 loppuun saakka.

Julkaisut

Tapahtumat

Ota yhteyttä!

Mistä on kyse?