Natur och ekonomi

Utan naturen finns ingen ekonomi. Naturen är ett kapital som måste hanteras på ett hållbart sätt. Det finns lösningar!

Aktuellt

circular solutions for nature
nyheter

Cirkulära lösningar motverkar förlusten av biologisk mångfald och skapar nya affärsmöjligheter – se Europas topp 30-lista

nyheter

Naturkapitalet kan mätas med en ny typ av räkenskaper – Finland skulle ha nytta av ett heltäckande genomförande

european green deal 2.0
nyheter

Sitras förslag till nästa EU-kommission: Den europeiska gröna given bör fortsätta – det skulle stärka självförsörjningen och skapa nya marknader

artiklar

Fem anledningar varför företag bör sätta vetenskapligt baserade naturmål

nyheter

Inflytelserika personer inom ekonomin och samhället: Ingen ekonomi utan naturen 

nyheter

Ekonomiska incitament för att motverka förlusten av biologisk mångfald: Ny rapport presenterar 17 exempel på att prissätta skador och fördelar för naturen

nyheter

WCEF2024: Europa behöver snarast en cirkulär inre marknad för att trygga den ekonomiska säkerheten

circular solutions for nature
nyheter

Cirkulära lösningar motverkar förlusten av biologisk mångfald och skapar nya affärsmöjligheter – se Europas topp 30-lista

nyheter

Naturkapitalet kan mätas med en ny typ av räkenskaper – Finland skulle ha nytta av ett heltäckande genomförande

nyheter

WCEF2023 sammanfattning är här!

european green deal 2.0
nyheter

Sitras förslag till nästa EU-kommission: Den europeiska gröna given bör fortsätta – det skulle stärka självförsörjningen och skapa nya marknader

nyheter

Inflytelserika personer inom ekonomin och samhället: Ingen ekonomi utan naturen 

World Circular Economy Forum 2023
nyheter

World Circular Economy Forum återvänder till Finland i maj 2023

Vad handlar det om?

Naturen erbjuder oss ständigt en enorm mängd livsviktiga resurser i form av mat, energi och medicinalväxter samt tjänster såsom vattenrening, kolbindning, pollinering av matväxter och möjligheter till rekreation. Naturens resurser och tjänster kallas för naturkapital, vilket är en ekonomisk term.

Naturens värde i pengar är enormt. Konsultbolaget BCG uppskattar (pdf, på engelska) att bara de tjänster naturen erbjuder är värda över 150 000 000 000 000 000 dollar per år, vilket är dubbelt så mycket som den globala bruttonationalprodukten.

Vi förbrukar dock naturkapitalet snabbare än det förnyas. Detta hotar både naturen och de livsviktiga tjänster som naturen ger oss. Än är det inte för sent att vända utvecklingen: Vi kan stoppa förlusten av biologisk mångfald och dämpa klimatkrisen.

Kärnan i förändringen är hållbar förvaltning av naturkapitalet. I praktiken måste naturens värde synliggöras och det ska styra det ekonomiska beslutsfattandet såväl på nationell nivå och i kommuner och företag som i människors vardag. Detta innebär till exempel att åtgärder som stärker naturen belönas och att man måste betala för åtgärder som försvagar den.

En hållbar hantering av naturkapitalet förutsätter att den ekologiska hållbarhetskrisen löses som en helhet. Därför strävar man i allt arbete inom projektet Natur och ekonomi efter att beakta förlusten av biologisk mångfald, klimatkrisen och överkonsumtionen av naturresurser.

Vad gör vi?

Vi söker efter de effektivaste lösningarna för hållbar hantering av naturkapitalet i statens, kommunernas och företagens beslutsfattande. Projektet omfattar till exempel följande:

Finland startar inte från noll när det gäller arbetet med att trygga naturkapitalet: Förståelsen för hur allvarlig situationen är ökar allt mer. Till exempel betonade centrala aktörer med inflytande i samhället och ekonomin i en textsamling som publicerades vårvintern 2023 att naturen tryggar vår välfärd, hälsa och ekonomi.

Vem är med?

Vi samarbetar bland annat med politiska beslutsfattare, statsförvaltningen, föregångsföretag, branschorganisationer, kommuner och forskningsinstitut. Målet är att hitta lösningar som också väcker intresse internationellt. Tveka inte att skicka ett meddelande om du är intresserad av att samarbeta!

Vad är på gång?

Projektet inleddes sommaren 2022 och pågår till slutet av 2025.

Publikationer

publikationer

WCEF2023 Summary Report

Kontakta oss!

personer
Outi Haanperä
Projektledare, Natur och ekonomi
personer
Antti Koistinen
Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer
personer
Tim Forslund
Expert, Natur och ekonomi
personer
Tuuli Hietaniemi
Ledande Expert, Hållbarhetslösningar
personer
Marja Järvenpää
Ledande Expert, Natur och ekonomi
personer
Mariko Landström
Ledande Expert, Natur och ekonomi
personer
Tatu Leinonen
Expert, Natur och ekonomi
personer
Jarrod Luxton
Ledande Expert, Natur och ekonomi
personer
Samuli Puroila
Expert, Natur och ekonomi
personer
Ilkka Räsänen
Senior Advisor, Hållbarhetslösningar
personer
Tuuli Salminen
Assistent, Placerings & Natur och ekonomi
personer
Rasmus Sihvonen
Projektkoordinator, Natur och ekonomi
personer
Riku Sinervo
Ledande Expert, Global samverkan, Hållbarhetslösningar
personer
Tatu Torniainen
Ledande Expert, Natur och ekonomi
personer
Annukka Valkeapää
Expert, Natur och ekonomi

Vad handlar det om?