uutiset
Arvioitu lukuaika 4 min

Kiertotalous torjuu luontokatoa ja luo uutta liiketoimintaa: Katso Euroopan 30 edelläkävijän lista, mukana useita suomalaisyrityksiä

Yritykset voivat luoda uutta liiketoimintaa kiertotalousratkaisuilla ja torjua samalla luontokatoa. Tämä selviää 30 eurooppalaisen edelläkävijäyrityksen listauksesta, joka julkaistiin Maailman kiertotalousfoorumissa WCEF2024:ssä Brysselissä. Tulevaisuustalo Sitra esitteli myös uraauurtavan käsikirjan, joka opastaa yrityksiä luontoa vahvistavan kiertotalousliiketoiminnan kehittämisessä.

Kirjoittaja

Antti Koistinen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Kiertotalouden avulla on mahdollista luoda uutta liiketoimintaa ja torjua samalla luontokatoa. Tästä esimerkkinä toimivat 30 eurooppalaista edelläkävijäyritystä, jotka on valittu uudelle yrityslistalle. Lista nostaa esiin edistyksellisimpiä, kiertotalouden mukaisia liiketoimintamalleja, palveluita ja tuotteita, jotka pienentävät luontovaikutuksia tai vahvistavat luontoa.

Sitran johdolla koottu Circular solutions for nature -yrityslista (englanniksi) julkistettiin maanantaina 15.4.2024 alkaneessa kiertotalouden huipputapahtumassa WCEF2024:ssä Brysselissä.

”Yritykset alkavat pikkuhiljaa tunnistaa, millaisia mahdollisuuksia kiertotalouden mukainen liiketoiminta tuo luontokadon torjuntaan. Toistaiseksi saatavilla on kuitenkin ollut niukasti tietoa, joka auttaisi ryhtymään toimiin käytännössä. Uuden yrityslistan ja käsikirjan avulla haluamme tuoda esiin inspiroivia esimerkkejä ja konkreettista tietoa, jotka näyttävät suuntaa tulevaisuuden liiketoimintaan”, Sitran Kestävyysratkaisut-teeman johtava asiantuntija Riku Sinervo sanoo.

Kiertotaloudella on ratkaiseva rooli luontokadon pysäyttämisessä, osoitti Sitran vuonna 2022 julkaisema selvitys. Konkreettisia esimerkkejä yritysten tasolla on kuitenkin toistaiseksi ollut vain vähän tiedossa.

Luontokadolla, eli luonnon monimuotoisuuden nopealla hupenemisella, on kauaskantoisia vaikutuksia talouteen, terveyteen ja hyvinvointiin maailmalla ja meillä Suomessa. Luontokadon eteneminen aiheuttaa myös merkittäviä riskejä yrityksille. Toisaalta luonnon monimuotoisuuden turvaaminen kiertotalousratkaisujen avulla tarjoaa merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia, auttaa hillitsemään riskejä ja vahvistaa liiketoiminnan iskunkestävyyttä.

Vaikuttava valikoima kiertotalousratkaisuja

Kiertotalouden mukaisessa liiketoiminnassa uusia luonnonvaroja tarvitaan aiempaa vähemmän, jolloin luonnolle jää enemmän tilaa. Tämä juontuu siitä, että kiertotaloudessa ei tuoteta jatkuvasti uusia tuotteita, vaan hyödynnetään olemassa olevaa mahdollisimman huolellisesti esimerkiksi pitämällä tuotteet ja materiaalit tehokkaassa käytössä.

Uusi yrityslista keskittyy luontokadon pysäyttämisen kannalta neljään keskeiseen toimialaan: ruokaan ja maatalouteen, kiinteistöihin ja rakentamiseen, kuituihin ja tekstiileihin sekä metsäsektoriin.

”Edistyksellisiä kiertotalousratkaisuja hyödyntävät yritykset ovat varsin erilaisia: hyvin pienistä aina suuryrityksiin saakka. Toisaalta yrityksillä on todella vaikuttava ja luova valikoima kiertotalousratkaisuja, joka luovat arvoa tavoilla, jotka kuormittavat luontoa vähemmän,” kiertotalouden asiantuntija Tim Forslund Sitrasta arvioi.

Listalla on yrityksiä kahdeksasta Euroopan maasta: Tanskasta, Portugalista, Ruotsista, Suomesta, Iso-Britanniasta, Alankomaista, Belgiasta ja Kreikasta. Suomalaisyrityksiä listalle ylsi peräti 17.

Osa listalle nousseista yrityksistä esittelee kiertotalousratkaisujaan WCEF2024-tapahtumassa. Lavalle nousevat esimerkiksi:

  • Hollantilainen, pörssiin listattu Corbion, joka on ottamassa käyttöön tieteeseen perustuvia luontotavoitteita ja pyrkii samalla osoittamaan, ettei yritys tarvitse täydellistä tietoa omista luontovaikutuksista ennen konkreettisten toimien aloittamista. Yritys esimerkiksi kehittää leväpohjaisia tuotteita, jotka korvaavat maailman heikentyneistä kalakannoista tuotettua kalaöljyä.
  • Suomalainen Parmaco Group vuokraa modulaarisia rakennuksia, joita voidaan muunnella käyttötarpeen mukaan. Yritys myös varmistaa, että rakennuksilla on pitkä elinkaari vuokra-ajan päättymisen jälkeen. Tämä vähentää maankäyttöä, rakennusmateriaalien tarvetta ja tyhjänä seisovia rakennuksia.
  • Iso-Britanniassa perustettu Colorifix jäljittelee luonnossa esiintyviä värjäysprosesseja DNA-sekvensoinnin ja synteettisen biologian avulla. Ratkaisu vähentää merkittävästi luontohaittoja verrattuna perinteisiin menetelmiin värjätä tekstiilejä.

Yrityksiä etsittiin listalle avoimella haulla. Lopulliselle listalle valittiin 30 yritystä. Valintakriteereinä olivat muun muassa yrityksen liiketoimintamallit, mahdollisuus menestyä taloudellisesti, aiemmat saavutukset sekä mahdollisuudet vahvistaa luontoa liiketoiminnan avulla. Arvioinnin tekivät kiertotalouteen erikoistuneet Sitran asiantuntijat ja konsulttiyritys KPMG. Yrityslistan sisällä yrityksiä ei rankattu keskinäiseen paremmuusjärjestykseen.

Uusi yrityslista on jatkoa suosituille Kiertotalouden kiinnostavimmat -listoille, joita Sitra on julkaissut viime vuosina.

Käsikirja tarjoaa konkreettiset askelmerkit yrityksille

Jotta yritykset pääsisivät nopeasti liikkeelle, Sitra julkaisi WCEF2024-tapahtumassa myös uraauurtavan luontotyön käsikirjan yrityksille. Se tarjoaa yrityksille konkreettiset askelmerkit kiertotalouden liiketoimintamallien hyödyntämiseen ja muutospolulle kohti luontoa vahvistavaa liiketoimintaa. Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen luonnon monimuotoisuuteen ja kiertotalousratkaisuihin keskittyvä käsikirja yrityksille.

Opas hahmottelee kolmivaiheisen strategian, jonka avulla yritykset voivat tunnistaa ja lieventää luontovaikutuksiaan kiertotalousratkaisujen avulla. Käsikirja on räätälöity erityisesti ruoka- ja maataloussektorille, kiinteistöalalle ja rakentamiseen, kuitu- ja tekstiilialalle sekä metsäsektorille. Siitä on kuitenkin hyötyä myös muiden toimialojen yrityksille.

”Kiertotalouden avulla yritykset voivat siirtyä sanoista tekoihin ja alkaa toteuttaa esimerkiksi omia luontotavoitteitansa. Monet ratkaisuista voidaan toteuttaa heti, joten ei muuta kuin hihat ylös!” Sinervo kannustaa.

Poliittiset päättäjät voivat vauhdittaa Euroopan siirtymää kohti kiertotaloutta. Sitra ehdotti viime vuonna julkaistussa muistiossa (tiivistelmä suomeksi), että EU:n tulisi tehdä sisämarkkinoistaan kiertotalouden mukaiset. Näin yritykset voisivat skaalata innovatiivisia ratkaisujaan koko Euroopan laajuisiksi, mikä edistää talouskasvua, työllisyyttä ja turvaa luonnon monimuotoisuutta.

Tänä vuonna WCEF järjestetään kahdeksatta kertaa, yhteistyössä useiden kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Nelipäiväinen tapahtuma kerää yhteen noin 10000 kiertotalouden osaajaa eri puolilta maailmaa. Maailman kiertotalousfoorumi WCEF on Suomen ja Sitran maailmanlaajuinen aloite.

Korjattu 16.4.2024 klo 10: Toisin kuin uutisessa aiemmin luki, suomalaisyrityksiä nousi listalle 17, ei 13.

Lue lisää:

Tutustu yrityslistaukseen: Circular solution for nature (englanniksi)

Lataa luontotyön käsikirja yrityksille (tiivistelmä suomeksi)

Sitra memorandum: Putting nature at the heart of the European Green Deal – Building blocks for the next European Commission (tiivistelmä suomeksi)

Maailman kiertotalousfoorumi WCEF2024

Tutustu yrityslistaukseen ja lataa käsikirja!

Mistä on kyse?