nyheter
Beräknad läsningstid 6 min

Cirkulära lösningar motverkar förlusten av biologisk mångfald och skapar nya affärsmöjligheter – se Europas topp 30-lista

En lista med 30 europeiska företag, som presenterades vid World Circular Economy Forum 2024 i Bryssel, visar hur cirkulära lösningar kan minska förlusten av biologisk mångfald och öppna upp nya affärsmöjligheter. Vid sidan av listan släpper framtidshuset Sitra en handbok som är den första i sitt slag för att utveckla affärsmodeller för cirkulär ekonomi för att uppnå naturmålen.

Författare

Antti Koistinen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Den banbrytande listan över Europas 30 bästa cirkulära lösningar (på engelska) för naturen visar praktiska exempel på cirkulära affärsmodeller som bidrar till att minska förlusten av biologisk mångfald och samtidigt möjliggör ny affärsutveckling. Listan publicerades måndagen den 15 april vid World Circular Economy Forum (WCEF2024) i Bryssel.

”Företagen börjar se potentialen i att angripa förlusten av biologisk mångfald genom cirkulära lösningar, men det finns för lite information där ute som kan vägleda dem. Därför behöver vi inspirerande exempel och handlingsorienterad vägledning”, säger Riku Sinervo, Senior Lead för Sitras tema Hållbarhetslösningar.

En rapport som Sitra publicerade 2022 (sammanfattning på svenska) visade att den cirkulära ekonomin spelar en viktig roll för att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald. Hittills har dock endast ett fåtal konkreta cirkulära affärslösningar för naturen påvisats.

Den pågående förlusten av biologisk mångfald har långtgående konsekvenser för vår ekonomi, hälsa och välbefinnande (sammanfattning på svenska) runt om i världen, inklusive i Finland. Den nuvarande utvecklingen innebär betydande risker för företagen. Å andra sidan öppnar cirkulära naturlösningar upp nya affärsmöjligheter och hjälper till att hantera risker och bygga upp motståndskraft.

En imponerande bredd av företag och kreativa lösningar som skapar värde ur befintliga resurser

Den cirkulära ekonomin minskar på trycket på naturen genom att frigöra mer värde från befintliga resurser. Detta minskar behovet av nya naturresurser och lämnar mer utrymme för naturen, så att den har möjlighet att frodas.

Företagen på listan representerar sektorer som spelar en viktig roll i kampen mot förlusten av biologisk mångfald, särskilt inom livsmedel och jordbruk, byggnation och fastigheter, fibrer och textilier samt skogssektorn.

”Två saker har överraskat oss positivt: för det första själva bredden av företag som driver förändringen, alltifrån tämligen små till mycket stora företag. För det andra är kreativiteten slående i de väldigt olika lösningarna som skapar värde ur befintliga resurser på nya, mindre utvinningsintensiva sätt”, säger Tim Forslund, specialist på cirkulär ekonomi på Sitra.

På listan finns företag från åtta europeiska länder: Danmark, Portugal, Sverige, Finland, Storbritannien, Nederländerna, Belgien och Grekland. Några av företagen på listan kommer att presentera och pitcha sina lösningar på WCEF2024. Bland dessa kan nämnas:

  • Corbion, ett börsnoterat nederländskt företag som arbetar med att fastställa vetenskapligt baserade mål för naturen genom the Science Based Targets Network och samtidigt visar att konkreta cirkulära åtgärder inte behöver vänta tills vi har perfekt information. De håller till exempel redan på att utveckla algbaserade ersättningar för fiskolja som produceras från världens utarmade fiskbestånd.
  • Parmaco Group från Finland hyr ut modulära byggnader och ser till att de har en kontinuerlig livscykel, vilket leder till mindre markanvändning, genom färre oanvända byggnader och mindre behov av byggmaterial.
  • Colorifix från Storbritannien efterliknar de naturliga färgprocesserna i den levande världen genom DNA-sekvensering och syntetisk biologi, och minskar därmed avsevärt de föroreningar som förknippas med traditionella textilfärgningsmetoder.

De 30 företagen valdes genom en öppen ansökan till listan med hjälp av kriterier som bedömde deras cirkulära affärsmodell, innovationsfaktor, möjligheter till vinst, samt deras potential för naturåtgärder. Bedömningen utfördes av experter från Sitra och konsultpartner KPMG.

Utforska Europas 30 bästa cirkulära lösningar för naturen på Sitras hemsida (på engelska).

Sitra presenterar riktlinjer för cirkulära affärsmodeller vid WCEF2024

Sitra lanserar också en handbok – den första i sitt slag – under WCEF2024. Handboken erbjuder företagen ett strukturerat tillvägagångssätt för att integrera cirkulära affärsmodeller i arbetet med att minska förlusten av biologisk mångfald.

Guiden innehåller en trestegsstrategi som gör det möjligt för företagen att identifiera och minska sin påverkan på den biologiska mångfalden genom cirkulära lösningar. Den är skräddarsydd för viktiga sektorer som livsmedel och jordbruk, byggnation och fastigheter, fibrer och textilier och skogssektorn, och handboken utgår från sex cirkulära affärsmodeller för effektiva åtgärder. Denna handbok ger företag i alla sektorer möjlighet att bidra till att vända utvecklingen för den biologiska mångfalden och öppna upp nya möjligheter för värdeskapande.

”Med cirkulära lösningar kan företag vidta åtgärder för naturen. Många av lösningarna kan genomföras direkt, så det finns ingen anledning att vänta”, säger Riku Sinervo.

Europeiska beslutsfattare kan bana väg för omställningen till en cirkulär ekonomi. Sitra har i en promemoria föreslagit (sammanfattning på svenska) att EU omvandlar den inre marknaden i en mer cirkulär riktning. Det skulle göra det möjligt för företag att skala upp sina innovativa lösningar över hela Europa, främja ekonomisk tillväxt och samtidigt lämna mer utrymme för vår värdefulla natur.

Det åttonde World Circular Economy Forum (WCEF) lyfter fram lösningar för att hantera våra samhällens överdrivna beroende av naturresurser. WCEF2024 betonar den cirkulära ekonomin som en viktig källa till framtida välfärd och den främsta investeringsfronten istället för fossila bränslen. Forumet kommer att äga rum i Bryssel, Belgien, den 15–18 april och sammankalla tusentals experter för att utforska de enorma möjligheter som den cirkulära ekonomin erbjuder.

Utforska hela listan och ladda ner handboken!

Läs mer här:

Utforska hela listan: Cirkulära lösningar för naturen

Ladda ner publikationen: Cirkulära lösningar för naturen – Handbok för företag

World Circular Economy Forum WCEF2024

Vad handlar det om?