Kilpailukykyä datasta

Datatalous kasvaa muita toimialoja nopeammin ja luo kiihtyvällä vauhdilla yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kilpailukykyä datasta -projektissa luomme yhteyksiä toimijoiden välille ja parannamme datan jakamisen ja hyödyntämisen mahdollisuuksia sekä tarjoamme siihen työkaluja.

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

Ajankohtaista

uutiset

Miten yritykset voivat tehdä datasta kannattavaa liiketoimintaa ekosysteemeissä?

Haku

Etsimme tiimejä kehittämään dataa hyödyntäviä palveluita – hae mukaan Sitra Labiin!

uutiset

Euroopan täytyy nostaa panoksia kilpailukyvyn turvaamiseksi – ehdotukset EU:lle datatalouden vauhdittamiseksi

Kysymyksiä ja vastauksia

EU haluaa päästä eroon haamuautoista – Voisiko Suomi nousta autokierrätyksen edelläkävijäksi uuden digitaalisen alustan avulla?

Lausunnot

Sitran lausunto EU:n asetusehdotukseen romuajoneuvojen kierrätysvaatimuksista

julkaisut

Dataa hyödyntävien ekosysteemien ja verkostojen kehitysaste 2023

artikkelit

Parempia tuotteita ja palveluja sekä uutta osaamista – Näin dataa jakavat verkostot ovat hyötyneet yhteistyöstä

uutiset

Luottamusta riittää, liiketoimintaosaamista kaivataan – yhteistyöverkostot ovat löytäneet datasta vauhtia yhteiseen innovointiin, kertoo tuore kysely

artikkelit

Teollisuuden työkoneiden akkujen elinkaarta pidentämällä sekä yritykset että ympäristö kiittävät

Kirjan kannessa lukee reilun datan sääntökirja.
julkaisut

Reilun datatalouden sääntökirja ranskaksi

artikkelit

Miksi datatalouden pitäisi olla jokaisen yrityksen agendalla juuri nyt?

Poiminnat

Kotimainen Sinuna tarjoaa turvallisen kirjautumisen useisiin palveluihin

Puheenvuoro

Datan viisas hyödyntäminen on edellytys kestävän kehityksen mukaiseen teolliseen tuotantoon 

uutiset

Yritykset hakevat datasta kasvua – valmennukset jatkuvat harvaan asuttujen alueiden yrittäjille

Poiminnat

Datasta uutta liiketoimintaa matkailualalle – yrittäjät saivat valmennuksesta käytännön tukea 

IHAN-yritysohjelman kuvituskuva
artikkelit

Sitran yritysohjelman osallistujilla vahva luotto datatalouden tulevaisuuteen

Mistä on kyse?

Datamarkkinan eli datatalouden Datatalous Talouden osa-alue, jossa datan kerääminen ja hyödyntäminen on keskeinen osa toimintaa. Avaa termisivu Datatalous koko kasvaa muita toimialoja nopeammin ja luo uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia ja -malleja.

Suomessa ei kuitenkaan ole juurikaan kyetty kehittämään uutta liiketoimintaa ja merkittäviä datalähtöisiä palveluja hyvistä datavarannoista ja toimivasta digitaalisesta infrastruktuurista huolimatta. Tutkimuksen mukaan suomalaiset yritykset eivät koe pääsevänsä kiinni datatalouden tuomaan potentiaaliin (Sitran yrityskysely 2021).

Datan jakaminen Datan jakaminen Kahden tai useamman osapuolen välinen tiedonsiirto. Avaa termisivu Datan jakaminen yli organisaatiorajojen moninkertaistaa liiketoiminnan ja innovoinnin mahdollisuudet.

Ymmärryksen puute datan merkityksestä ja haluttomuus datan jakamiseen organisaatioiden välillä ovat haasteita paitsi Suomen yritysten kilpailukyvylle, myös kestävän tulevaisuuden rakentamiselle. Olennaisen, luotettavan datan hyödyntäminen on keskeinen keino eurooppalaisen ”kaksoissiirtymän” eli digitaalisen ja vihreän siirtymän toteutumisessa, kun Eurooppa siirtyy kohti ilmastoneutraaliuden ja digitaalisen johtajuuden aikaa. Tätä muutosta olemme tukemassa.

Menestyäkseen Suomi tarvitsee dataan liittyvän liiketoimintaosaamisen lisäämistä ja datapohjaisten, kestävyyteen tähtäävien innovaatioiden kasvattamista. Innovaatiotoiminta keskittyy globaalisti pääasiassa innovaatioekosysteemeihin. Innovaatioekosysteemillä Innovaatioekosysteemi Verkosto, jonka jäsenet pyrkivät yhdessä luomaan liiketoimintaa ja innovaatioita tai tekemään tutkimusta tai muuten luovat lisäarvoa yhteistoiminnan avulla. Avaa termisivu Innovaatioekosysteemi viitataan eri toimijoiden kokonaisuuteen, joka muodostuu uuden tiedon luomisen ja sen hyödyntämisen ympärille.

Mitä teemme?

Kilpailukykyä datasta -projektissa ratkaistaan datan jakamiseen ja hyödyntämiseen liittyviä haasteita innovaatioekosysteemeissä.

Projektin tavoitteena on nostaa luottamus ja avoin datapohjainen palvelukehitys suomalaisten innovaatioekosysteemien menestystekijäksi ja yritysten kilpailuvaltiksi.

Projektin alkuvaiheessa tarkastelemme datan hyödyntämisen ja jakamisen tilannetta suomalaisissa innovaatioekosysteemeissä. Tunnistamme tekijöitä, joiden tulee muuttua datan jakamiseen liittyvissä asenteissa ja organisaatiokulttuurissa. Kartoitamme innovaatioekosysteemeille sopivia käytännön työkaluja datan hyödyntämiseen ja jakamiseen.

Keväällä 2022 käynnistimme yhteistyön datan jakamisen ja hyödyntämisen merkittävyyteen havahtuneiden ja siihen valmiiden innovaatioekosysteemien kanssa. Pilotoimme niiden kanssa datapohjaisten palvelujen yhteiskehittämistä. Pilotoitujen ratkaisujen avulla tavoitteena on luoda innovaatioekosysteemeille verkostomaiseen toimintaan tarkoitettu datan jakamisen ja hyödyntämisen malli.

Nostamme myös ekosysteemeissä tehtävän innovaatiotoiminnan ja sen vaikuttavuuden tiiviimmäksi osaksi eurooppalaista keskustelua. Tutkimusta ja liiketoimintaosaamista yhdistävät ekosysteemit ovat yhä merkittävämpiä yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisijoita.

Missä mennään?

Kilpailukykyä datasta -projekti käynnistyi 1. marraskuuta 2021. Yhteistyö ekosysteemien kanssa alkoi keväällä 2022.

Ensimmäiset kokeilut käynnistettiin kesällä 2022. Keväällä 2023 viestimme kokeilujen ensimmäisistä tuloksista ja opeista.

Lue lisää kokeiluista täältä.

Kilpailukykyä datasta -projekti päättyy syyskuussa 2025.

Hankkeet

Hankkeet

Digitaaliset tuotepassit

Kysely

Dataa hyödyntävien ekosysteemien ja verkostojen kehitysaste

Hankekokonaisuus

Pilotit: Kilpailukykyä datasta

Hankkeet

Datasta kasvua -ohjelma

Tapahtumat

kuvituskuva leikkeistä koottu
Verkkotapahtuma

Datatalouden osaamisen kehittäminen – Datatalouden ABC-koulutuksen julkistustilaisuus

keskiviikko, 20.3.
Tapahtumat

Kilpailukykyä datasta – kiertävä tapahtumasarja kaikille datatalouden kehittämisestä kiinnostuneille

Kutsuvierastilaisuus

Kilpailukykyä kestävästä kuljetuksesta – miten digitaalinen tuotepassi muuttaa liiketoimintamallisi? 

tiistai, 6.2.
Datatalouden kiinnostavimmat
Kutsuvierastilaisuus

Reilun datatalouden edelläkävijäratkaisut – verkostoitumistilaisuus

Helsinki
kuvituskuva leikkeistä koottu
Verkkotapahtuma

Miten ekosysteemit voivat tarttua datan tarjoamiin mahdollisuuksiin? – Kilpailukykyä datasta -käsikirjan julkistustilaisuus   

tiistai, 6.2.
Kolme suppiloa joihin putoaa dataa
Keskustelutilaisuus

Miksi organisaatiokulttuurilla on väliä? Arvot ja asenteet datan hyödyntämisen vauhdittajana

Helsinki, torstai, 26.1.
kuvituskuva leikkeistä koottu
Verkkotapahtuma

Datatalouden tilannehuone: uudistettu sääntökirja verkostoille

tiistai, 25.10.

Ota yhteyttä

Jutellaan lisää.

ihmiset
Jyri Arponen
Johtaja, teollisuus ja innovaatiot
ihmiset
Heikki Aura
Johtava asiantuntija, Kilpailukykyä datasta
ihmiset
Katri Korhonen
Asiantuntija, Kilpailukykyä datasta
ihmiset
Pinja Heimala
Asiantuntija, Kilpailukykyä datasta
ihmiset
Naomi Wuori
Projektikoordinaattori, Kilpailukykyä datasta
ihmiset
Jenna Kiljunen
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Mistä on kyse?