Kilpailukykyä datasta

Datatalous kasvaa muita toimialoja nopeammin ja luo kiihtyvällä vauhdilla yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kilpailukykyä datasta -projektissa luomme yhteyksiä toimijoiden välille ja parannamme datan jakamisen ja hyödyntämisen mahdollisuuksia sekä tarjoamme siihen työkaluja.

YouTube video thumbnail

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

Ajankohtaista

Mistä on kyse?

Datamarkkinan eli datatalouden Datatalous Talouden osa-alue, jossa datan kerääminen ja hyödyntäminen on keskeinen osa toimintaa. Avaa termisivu Datatalous koko kasvaa muita toimialoja nopeammin ja luo uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia ja -malleja.

Suomessa ei kuitenkaan ole juurikaan kyetty kehittämään uutta liiketoimintaa ja merkittäviä datalähtöisiä palveluja hyvistä datavarannoista ja toimivasta digitaalisesta infrastruktuurista huolimatta. Tutkimuksen mukaan suomalaiset yritykset eivät koe pääsevänsä kiinni datatalouden tuomaan potentiaaliin (Sitran yrityskysely 2021).

Datan jakaminen Datan jakaminen Kahden tai useamman osapuolen välinen tiedonsiirto. Avaa termisivu Datan jakaminen yli organisaatiorajojen moninkertaistaa liiketoiminnan ja innovoinnin mahdollisuudet.

Ymmärryksen puute datan merkityksestä ja haluttomuus datan jakamiseen organisaatioiden välillä ovat haasteita paitsi Suomen yritysten kilpailukyvylle, myös kestävän tulevaisuuden rakentamiselle. Olennaisen, luotettavan datan hyödyntäminen on keskeinen keino eurooppalaisen ”kaksoissiirtymän” eli digitaalisen ja vihreän siirtymän toteutumisessa, kun Eurooppa siirtyy kohti ilmastoneutraaliuden ja digitaalisen johtajuuden aikaa. Tätä muutosta olemme tukemassa.

Menestyäkseen Suomi tarvitsee dataan liittyvän liiketoimintaosaamisen lisäämistä ja datapohjaisten, kestävyyteen tähtäävien innovaatioiden kasvattamista. Innovaatiotoiminta keskittyy globaalisti pääasiassa innovaatioekosysteemeihin. Innovaatioekosysteemillä Innovaatioekosysteemi Verkosto, jonka jäsenet pyrkivät yhdessä luomaan liiketoimintaa ja innovaatioita tai tekemään tutkimusta tai muuten luovat lisäarvoa yhteistoiminnan avulla. Avaa termisivu Innovaatioekosysteemi viitataan eri toimijoiden kokonaisuuteen, joka muodostuu uuden tiedon luomisen ja sen hyödyntämisen ympärille.

Mitä teemme?

Kilpailukykyä datasta -projektissa ratkaistaan datan jakamiseen ja hyödyntämiseen liittyviä haasteita innovaatioekosysteemeissä.

Projektin tavoitteena on nostaa luottamus ja avoin datapohjainen palvelukehitys suomalaisten innovaatioekosysteemien menestystekijäksi ja yritysten kilpailuvaltiksi.

Projektin alkuvaiheessa tarkastelemme datan hyödyntämisen ja jakamisen tilannetta suomalaisissa innovaatioekosysteemeissä. Tunnistamme tekijöitä, joiden tulee muuttua datan jakamiseen liittyvissä asenteissa ja organisaatiokulttuurissa. Kartoitamme innovaatioekosysteemeille sopivia käytännön työkaluja datan hyödyntämiseen ja jakamiseen.

Keväällä 2022 käynnistimme yhteistyön datan jakamisen ja hyödyntämisen merkittävyyteen havahtuneiden ja siihen valmiiden innovaatioekosysteemien kanssa. Pilotoimme niiden kanssa datapohjaisten palvelujen yhteiskehittämistä. Pilotoitujen ratkaisujen avulla tavoitteena on luoda innovaatioekosysteemeille verkostomaiseen toimintaan tarkoitettu datan jakamisen ja hyödyntämisen malli.

Nostamme myös ekosysteemeissä tehtävän innovaatiotoiminnan ja sen vaikuttavuuden tiiviimmäksi osaksi eurooppalaista keskustelua. Tutkimusta ja liiketoimintaosaamista yhdistävät ekosysteemit ovat yhä merkittävämpiä yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisijoita.

Missä mennään?

Kilpailukykyä datasta -projekti käynnistyi 1. marraskuuta 2021. Yhteistyö ekosysteemien kanssa alkoi keväällä 2022.

Ensimmäiset kokeilut käynnistettiin kesällä 2022. Keväällä 2023 viestimme kokeilujen ensimmäisistä tuloksista ja opeista.

Lue lisää kokeiluista täältä.

Kilpailukykyä datasta -projekti päättyy syyskuussa 2025.

Hankkeet

Tapahtumat

Ota yhteyttä

Jutellaan lisää.

Mistä on kyse?