tulevaisuussanasto

Innovaatioekosysteemi

Verkosto, jonka jäsenet pyrkivät yhdessä luomaan liiketoimintaa ja innovaatioita tai tekemään tutkimusta tai muuten luovat lisäarvoa yhteistoiminnan avulla.

Innovaatioekosysteemin jäseninä on tyypillisesti yrityksiä, korkeakouluja, tutkimuslaitoksia sekä julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioita.