ordbok

Innovationsekosystem

Ett nätverk vars medlemmar strävar efter att tillsammans skapa affärsverksamhet och innovationer eller forskning eller annars ger ökat värde genom samverkan.

Medlemmar i innovationsekosystem är typiskt sett företag, högskolor, forskningsinstitut samt organisationer inom den offentliga och tredje sektorn.