Pilotit: Kilpailukykyä datasta

Kilpailukykyä datasta -projektissa ratkaistaan datan jakamiseen ja hyödyntämiseen liittyviä haasteita innovaatioekosysteemeissä.

Mistä on kyse?

Kilpailukykyä datasta -projektissa ratkaistaan datan jakamiseen ja hyödyntämiseen liittyviä haasteita innovaatioekosysteemeissä.

Keväällä 2022 käynnistimme yhteistyön datan jakamisen ja hyödyntämisen merkittävyyteen havahtuneiden ja siihen valmiiden innovaatioekosysteemien kanssa.

Pilotoimme ekosysteemeissä toimivien yritysten sekä muiden toimijoiden kanssa datapohjaisten palvelujen yhteiskehittämistä. Pilotoitujen ratkaisujen avulla tavoitteena on luoda innovaatioekosysteemeille verkostomaiseen toimintaan tarkoitettu datan jakamisen ja hyödyntämisen malli.

Kestävän kuljetuksen, logistiikan ja autokierrätyksen tehostaminen datalla

CaaS-ekosysteemin (Corridor as a Service) kanssa teetätimme esiselvityksen siitä, miten Suomen autokierrätysekosysteemiä tulisi kehittää ja kuinka voisimme luoda mallin, jossa dataa hyödynnetään ja jaetaan alan toimijoiden välillä entistä tehokkaammin.

Tavoitteena on nostaa autojen kierrätysastetta sekä uudistaa laajemmin alan toimintamalleja, jotta ne vastaisivat 2020-luvun tarpeisiin ja haasteisiin.

Sitran teettämä selvitystyö autokierrätyksen tulevaisuudesta (PDF) valmistui syyskuussa 2022. Aiheesta on kerrottu tarkemmin artikkelissamme. Seuraavaksi vuorossa on digitaalisen alustan rakentaminen yhdessä Suomen Autokierrätys Oy:n ja muiden alan toimijoiden kanssa.

Kahdessa muussa CaaS:n kanssa yhteistyössä tehtävässä hankkeessa kehitämme dataan pohjautuvia ratkaisuja kestävään kuljetuksen ja logistiikan alalla.

Jo alkaneessa hankkeessa edistämme digitaalisen tuotepassin kehittämistä kuljetusten päästötiedoille. Tuotepassin avulla data on tarkoitus saada liikkumaan kuljetusketjun läpi aina kuluttajalle asti. Samalla yrityksille luodaan kilpailuetua päästötöntä logistiikkaa suosimalla.

Toisessa käynnistyvässä hankkeessa teetätämme digitaalisiin rahtikirjoihin liittyvän selvityksen rahdinomistajien näkökulmasta. Selvityksen tavoitteena on tuottaa tietoa, jonka avulla rahdinomistajat voisivat omaksua digitaaliset rahtikirjat käyttöönsä paperisten versioiden tilalle.

Yhteyshenkilö: Heikki Aura, Sitra

Työkoneiden akkujen elinkaaren pidentäminen datalla

Hankkeessa pilotoimme yhdessä VTT:n ja Sustainable Industry X:n (SIX) kanssa liikkuvien työkoneiden akkujen datan hyödyntämistä akun elinkaaren eri vaiheissa aina valmistuksesta kierrätykseen tai mahdolliseen jatkokäyttöön asti.

Kokeilun tarkoituksena oli maksimoida liikkuvien työkoneiden kuten kaivos- ja metsäkoneiden akkujen käyttöä. Digitaalisten kaksosten ja datan jakamisen avulla yritykset mahdollistavat akkujen tehokkaamman hyödyntämisen, tulevaisuuden akkuratkaisujen kehittämisen sekä akkujen toisiokäytön.

Kokeilussa hyödynnettiin Virtual Finland -data-avaruutta ja Sitran aikaisemmassa IHAN-projektissa kehitettyä kokeilualustaa eli testbediä. Lisäksi kehitettiin uusia datapohjaisia liiketoimintamalleja.

Kokeilun loppuraportti julkaistiin keväällä 2023. Tutustu englanninkieliseen raporttiin täällä (PDF).

Teemme hanketta yhteistyössä SiX innovaatioekosysteemin kanssa.

Yhteyshenkilö: Jyri Arponen, Sitra

Metsäteollisuuden tuotantoketjun ohjaaminen datalla

Sitran ja VTT:n toteuttamassa selvityksessä pureuduimme siihen, millaisia haasteita datan hyödyntämisessä ja jakamisessa kohdataan, kun koko tuotantoketjua optimoidaan kestävän kehityksen mukaiseksi.

Selvitys kohdistui metsäteollisuuteen. Datan jakamista tarkasteltiin kolmesta perspektiivistä: monitorointi, jäljitettävys ja koko tuotantoketjun optimointi. 

Selvityksessä tunnistettiin tuotantoketjun toimijoiden datan hyödyntämiseen ja jakamiseen liittyviä kestävän kehityksen pullonkauloja ja kehittämistarpeita. Löydöksiä on esitelty Sitran ja VTT:n yhteiskirjoituksessa.

Esiselvitys valmistui joulukuussa 2022.

Hanke on toteutettu yhteistyössä SEEDforest innovaatioekosysteemin kanssa.

Yhteyshenkilö: Jyri Arponen, Sitra

Mistä on kyse?