Pilotit: Kilpailukykyä datasta

Kilpailukykyä datasta -projektissa ratkaistaan datan jakamiseen ja hyödyntämiseen liittyviä haasteita innovaatioekosysteemeissä.

Mistä on kyse?

Kilpailukykyä datasta -projektissa ratkaistaan datan jakamiseen ja hyödyntämiseen liittyviä haasteita innovaatioekosysteemeissä.

Keväällä 2022 käynnistimme yhteistyön datan jakamisen ja hyödyntämisen merkittävyyteen havahtuneiden ja siihen valmiiden innovaatioekosysteemien kanssa.

Pilotoimme niiden kanssa datapohjaisten palvelujen yhteiskehittämistä. Pilotoitujen ratkaisujen avulla tavoitteena on luoda innovaatioekosysteemeille verkostomaiseen toimintaan tarkoitettu datan jakamisen ja hyödyntämisen malli.

Suomalaisen autokierrätyksen tehostaminen datalla

Hankkeessa teetätimme esiselvityksen siitä, miten Suomen autokierrätysekosysteemiä tulisi kehittää ja kuinka voisimme luoda mallin datan parempaan hyödyntämiseen ja jakamiseen. Tavoitteena on nostaa autojen kierrätysastetta sekä laajemmin uudistaa alan toimintamallia, jotta se vastaisi 2020-luvun tarpeisiin ja haasteisiin.

Sitran teettämä selvitystyö autokierrätyksen tulevaisuudesta (PDF) valmistui syyskuussa 2022. Aiheesta on kerrottu tarkemmin artikkelissamme. Seuraavaksi vuorossa on digitaalisen alustan rakentaminen yhdessä Suomen Autokierrätys Oy:n ja muiden alan toimijoiden kanssa.

Hanketta tehdään yhteistyössä CaaS-ekosysteemin (Corridor as a Service) kanssa.

Yhteyshenkilö: Heikki Aura, Sitra

Metsäteollisuuden tuotantoketjun ohjaaminen datalla

Sitran ja VTT:n toteuttamassa selvityksessä pureuduimme siihen, millaisia haasteita datan hyödyntämisessä ja jakamisessa kohdataan, kun koko tuotantoketjua optimoidaan kestävän kehityksen mukaiseksi.

Selvitys kohdistui metsäteollisuuteen. Datan jakamista tarkasteltiin kolmesta perspektiivistä: monitorointi, jäljitettävys ja koko tuotantoketjun optimointi. 

Selvityksessä tunnistettiin tuotantoketjun toimijoiden datan hyödyntämiseen ja jakamiseen liittyviä kestävän kehityksen pullonkauloja ja kehittämistarpeita. Löydöksiä on esitelty Sitran ja VTT:n yhteiskirjoituksessa.

Esiselvitys valmistui joulukuussa 2022.

Hanke on toteutettu yhteistyössä SEEDforest innovaatioekosysteemin kanssa.

Yhteyshenkilö: Jyri Arponen, Sitra

Työkoneiden akkujen elinkaaren pidentäminen datalla

Hankkeessa pilotoimme yhdessä VTT:n ja Sustainable Industry X:n (SIX) kanssa liikkuvien työkoneiden akkujen datan hyödyntämistä akun elinkaaren eri vaiheissa aina valmistuksesta kierrätykseen tai mahdolliseen jatkokäyttöön asti.

Kokeilun tarkoituksena oli maksimoida liikkuvien työkoneiden kuten kaivos- ja metsäkoneiden akkujen käyttöä. Digitaalisten kaksosten ja datan jakamisen avulla yritykset mahdollistavat akkujen tehokkaamman hyödyntämisen, tulevaisuuden akkuratkaisujen kehittämisen sekä akkujen toisiokäytön. Kokeilussa hyödynnettiin Virtual Finland -data-avaruutta sekä kehitettiin uusia datapohjaisia liiketoimintamalleja.

Kokeilun loppuraportti julkaistaan kevään 2023 aikana.

Teemme hanketta yhteistyössä SiX innovaatioekosysteemin kanssa.

Yhteyshenkilö: Jyri Arponen, Sitra

Mistä on kyse?