artikkelit
Arvioitu lukuaika 6 min

Datan fiksu hyödyntäminen on askel kohti autojen tehokkaampaa kierrätystä

Sitran selvityksen mukaan liikenteestä poistuneet ja latojen taakse ruostumaan jäävät autot maksavat vuosittain yhteiskunnalle yli 100 miljoonaa euroa. Tulevaisuudessa autokierrätystä halutaan parantaa hyödyntämällä dataa. Selvitimme, miten ”romurauta” saadaan datalla tehokkaammin kiertoon.

Kirjoittajat

Heikki Aura

Johtava asiantuntija, Data ja kilpailukyky

Laura Seppälä

Päällikkö, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Jenna Kiljunen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Vaikka kierrätykseen päätyvien autojen käsittely on Suomessa varsin tehokasta, eri arvioiden mukaan jopa 20–30 % käytöstä poistuvista autoista ei kulje virallisia kanavia pitkin murskaukseen ja kierrätykseen.

Virallisten reittien ulkopuolella käytöstä poistuvia, mutta Traficomin liikenneasioiden rekisteriin jääviä autoja kutsutaan ”haamuautoiksi”.

Nämä haamuautot päätyvät joko pelloille, pihoille, laittomasti myytynä ulkomaille tai romutuksen harmaalle markkinalle. Viranomaiset eivät pysty valvomaan haamuautojen kierrätysolosuhteita, turvallisuutta tai ympäristöystävällisyyttä.

Arvioiden mukaan vuosittain noin 20–30 % käytöstä poistuvista autoista ei kulje virallisia kanavia pitkin murskaukseen ja kierrätykseen.

Autokierrätyksen harmaalla markkinalla viitataan epävirallisia reittejä pitkin käytöstä poistuviin autoihin. Käytännössä se tarkoittaa auton laitonta purettavaksi myymistä kotimaahan tai ulkomaille, epävirallisen purkaamon käyttämistä tai auton hylkäämistä pihalle tai luontoon.

Sitran teetättämässä selvityksessä haettiin ratkaisumalleja haamuautojen tuottamaan ongelmaan. Miten autojen kierrätysastetta voitaisiin nostaa digitaalisuuden keinoin, jakamalla ja hyödyntämällä tietoa?

Digitaalisen alustan avulla tietoa voidaan hallita ja suodattaa

Entistä digitaalisempi yhteiskuntamme synnyttää joka päivä valtavasti erilaista dataa, jonka valjastaminen hyötykäyttöön vaatii yrityksiltä ennakkoluulottomuutta ja resursseja. Data on kovaa vauhtia kasvava raaka-aine, joka pitää saada liikkumaan yhteisten pelisääntöjen mukaisesti eri osapuolten kesken. Tämä koskee myös suomalaista autokierrätystä.

Datan hyödyntäminen tulee mullistamaan yhteiskuntia tulevaisuudessa: jaettu tieto auttaa ratkaisemaan aikaisemmin vaikeilta tuntuneita ongelmia ja aiempaa avoimempi datan jakaminen parantaa yritysten kilpailukykyä.

’’Data mahdollistaa uusia innovaatioita, tehostettuja palveluita ja parempaa tuottavuutta. Suomessa on jo tutkittu hyötyjä, jotka syntyvät datan käytöstä. Datan hyödyntäminen on kuitenkin vielä monella tapaa lapsen kengissä. Nyt tarvitaan toimenpiteitä, joilla data saadaan liikkeelle ja hyötykäyttöön’’, kertoo johtava asiantuntija Heikki Aura Sitran Kilpailukykyä datasta -projektista.

Selvitys nostaa yhdeksi toimenpiteeksi yhteisen digitaalisen alustan kehittämisen. Autokierrätyksen toimijoista koostuva työryhmä onkin jo aloittanut alustan ideoimisen kierrätystoimijoiden käyttöön.

Kyse on siis tiedon jakamista ja käyttöä helpottavasta alustasta eli verkkosivustosta, joka olisi avoin kaikille keskeisille toimijoille. Alustalla tietoa voisi myös suodattaa tehokkaasti, jolloin käyttäjien ei tarvitse itse etsiä ja haravoida hyödyllistä informaatiota suurista kokonaisuuksista.

Yhteinen alusta auttaa kierrättäjiä saamaan romuautoista kaiken irti

Selvityksessä todetaan, että yhteisellä alustalla jaetulla datalla on mahdollista nostaa autojen kierrätysastetta.

’’Haamuautot ovat yhä suuri ongelma, sillä ilman verkostossa jaettua dataa autoja on vaikea jäljittää. Osa ei tule dokumentoidusti järjestelmään, vaan kiertää harmaiden markkinoiden kautta. Osa taas päätyy ruostumaan takapihoille ja metsiin, ympäristön haitaksi. Datan hyödyntäminen auttaisi jäljittämään autoja ja tukisi osien uudelleenkäyttöä markkinaehtoisesti’’, kertoo Juha Kenraali, Suomen Autokierrätys Oy:n toimitusjohtaja.

Digitaalinen alusta mahdollistaisi auton valmistenumeron rekisteröimisen ja jäljittämisen kierrätysprosessin jokaisessa vaiheessa. Tällöin varmistuttaisiin sekä auton päätymisestä viralliseen kierrätysverkostoon että kierrätysprosessin kaikkien vaiheiden mittaamisesta, mikä puolestaan nostaisi kierrätysprosessin tehokkuutta.

Haamuautot ovat yhä suuri ongelma, sillä ilman verkostossa jaettua dataa autoja on vaikea jäljittää.

Juha Kenraali, Suomen Autokierrätys Oy

Alusta selkeyttäisi kierrätysprosessia myös autonomistajan näkökulmasta

Suunnitellun alustan avulla kierrätysprosessin etenemistä olisi mahdollisuus seurata nykyistä tarkemmin. Esimerkkinä voidaan käyttää autoa, joka on elinkaarensa päässä. Ideaalitapauksessa autonomistaja vie auton viralliseen kierrätyspisteeseen tai tilaa sille noudon, jolloin auto pääsee virallisten toimijoiden muodostamaan kierrätysverkostoon käsiteltäväksi, eikä päädy väärille teille järjestelmän ulkopuolelle.

”Autossa on paljon kierrätettävää ainesta, kuten terästä, muovia, kuparia ja alumiinia. On tärkeää tietää, että kuinka monta kiloa vaikkapa kuparia kustakin autosta on löytynyt sekä seurata, mihin nämä materiaalit päätyvät. Esimerkiksi lasi päätyy turhan helposti kaatopaikalle, vaikka senkin voisi käyttää uudelleen. Digitaalisen alustan avulla saadaan varmuus siitä, että materiaalit kerätään autoista niin hyvin kuin mahdollista ja välitetään eteenpäin niille sopiviin uusiokäyttökohteisiin”, Kenraali lisää.

Myös sähköautojen suosio muuttaa autokierrätystä: tulevaisuudessa harvinaisia ainesosia sisältävät sähköautojen akut muodostuvat tärkeimmiksi kierrätettäviksi osiksi ja materiaaleiksi. Kun akut eivät enää sovellu käytettäviksi ajoneuvoissa, niitä voidaan yhä hyödyntää monessa muussa tarkoituksessa.

Miten teemme autoilusta kestävämpää?

Datan uudenlainen hyödyntäminen tuottaa autojen elinkaaren vaiheista tutkimustietoa, jonka avulla materiaalien käyttöä eri vaiheissa voidaan mitata. Saatua tietoa voidaan käyttää kierrätyksen parantamiseksi. Materiaalikiertojen tehostaminen keventää myös ympäristön kuormitusta, ja se on kaikkien etu.

’’Jokainen auto, joka ei päädy kierrätykseen, pitää korvata uusiotuotannolla, mikä puolestaan vaatii uusien raaka-aineiden käyttöä. Se, että elinkaarensa päässä oleva auto saadaan nopeasti kierrätykseen, nopeuttaa siirtymää kestävämpiin liikkumismuotoihin, Sitran Heikki Aura kertoo.

Data- ja kiertotalouden toimenpiteitä kannattaakin tarkastella yhdessä, sillä ne kirittävät toisiaan. Datan käyttö autokierrätyksessä on hyvä esimerkki siitä, että tällä hetkellä monimutkaisia ongelmia voidaan jatkossa ratkaista jakamalla ja analysoimalla tietoa. Datassa on potentiaalia, mutta sen käsittelyyn täytyy panostaa.

Verkoston avulla selkeämmäksi tehtävästä autojen kierrätyksestä hyötyvät kaikki

Tehokkuus ja kilpailukyvyn parantaminen ovat erityisesti kierrätysyrityksille tärkeitä etuja, mutta alustan avulla saavutettavalla tehokkuudella voidaan motivoida myös autoilevaa kuluttajaa: autokierrätyksestä tulee nykyistä selkeämpää ja asia tulee herkemmin hoidetuksi, kun oikea kanava ja toimintatapa ovat tiedossa.

”Kaikki alan toimijat kattava digitaalinen alusta synnyttää vahvan verkoston, joka onnistuessaan tehostaa kierrätystä selvästi. Tämä hyödyttää autonomistajia, yrityksiä ja yhteiskuntaa ja on myös ympäristön etu’’, Heikki Aura tiivistää.

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?