artiklar
Beräknad läsningstid 7 min

Smart användning av data är ett steg mot effektivare återvinning av bilar

Enligt en utredning av Sitra kostar avställda bilar samt bilar som lämnats bakom en lada för att rosta årligen samhället över 100 miljoner euro. I framtiden vill man förbättra återvinningen av bilar genom att använda data. Vi tog reda på hur ”skrotjärn” kan återvinnas mer effektivt med hjälp av data.

Författarna

Heikki Aura

Ledande Expert, Konkurrenskraft genom data

Laura Seppälä

Chef, Kommunikation och samarbetsrelationer

Jenna Kiljunen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Även om bilar som återvinns hanteras rätt effektivt i Finland, lämnas enligt olika uppskattningar upp till 20–30 procent av bilar som inte längre används inte till skrotning och återvinning genom officiella kanaler.

Bilar som inte längre används och som inte återvinns genom officiella kanaler men i stället stannar kvar i Traficoms trafik- och transportregister kallas för ”spökbilar”.

Dessa spökbilar står på åkrar eller gårdar, säljs olagligt utomlands eller skrotas på den grå marknaden. Myndigheterna kan inte övervaka återvinningsförhållandena för spökbilar, säkerheten eller miljövänligheten.

Enligt uppskattningar lämnas årligen cirka 20–30 procent av bilar som inte längre används inte till skrotning och återvinning genom officiella kanaler.

Med bilåtervinning på den grå marknaden hänvisas till bilar som inte längre används och som inte lämnas in till återvinning genom officiella kanaler. I praktiken betyder det att en bil säljs olagligt för skrotning i Finland eller utomlands, att man använder en inofficiell skrotningsanläggning eller att bilen överges på gården eller i naturen.

I en utredning som genomfördes av Sitra söktes lösningsmodeller för det problem som spökbilarna medför. Hur kan man öka återvinningsgraden med hjälp av digitalisering och genom att dela och utnyttja information?

Information kan hanteras och filtreras med hjälp av en digital plattform

Vårt allt mer digitala samhälle genererar varje dag enorma mängder data, och det krävs fördomsfrihet och resurser av företag för att de ska kunna ta tillvara på dem. Data är en råvara vars betydelse växer snabbt och som man ska kunna överföra mellan olika parter enligt gemensamma spelregler. Detta gäller även återvinning av bilar i Finland.

Användningen av data kommer att revolutionera samhällen i framtiden: delad information bidrar till att lösa problem som tidigare har känts svåra och mer öppen datadelning förbättrar företagens konkurrenskraft.

”Data möjliggör nya innovationer, effektivare tjänster och bättre produktivitet. I Finland har man redan undersökt fördelar som uppstår vid användning av data. Användningen av data befinner sig emellertid i många avseenden fortfarande på nybörjarstadiet. Nu behövs åtgärder som bidrar till att data rör på sig och används förnuftigt’’, berättar Heikki Aura, ledande expert i Sitras projekt Konkurrenskraft genom data.

Utredningen tar upp utveckling av en gemensam digital plattform som en åtgärd. En arbetsgrupp, som består av aktörer inom bilåtervinning, har redan börjat planera en plattform som ska bli tillgänglig för återvinningsaktörer.

Det är alltså fråga om en plattform, dvs. en webbplats, som underlättar delning och användning av data och som ska vara öppen för alla centrala aktörer. Data ska även kunna filtreras effektivt på plattformen, varvid användarna inte behöver själva söka och samla användbar information bland stora helheter.

En gemensam plattform hjälper återvinnare att ta vara på allt i skrotbilar

I utredningen konstateras att det är möjligt att öka återvinningsgraden för bilar med data som delas på den gemensamma plattformen.

”Spökbilar är fortfarande ett stort problem, eftersom det är svårt att spåra bilar utan data som delas i ett nätverk. En del dokumenteras inte i systemet, utan cirkulerar genom den grå marknaden. Andra åter rostar på bakgårdar och i skogar, vilket skadar miljön. Utnyttjande av data skulle bidra till spårningen av bilar och skulle stödja återanvändning av bildelar på marknadsmässiga villkor”, berättar Juha Kenraali, verkställande direktör för Suomen Autokierrätys Oy.

En digital plattform skulle göra det möjligt att registrera och spåra bilens identifieringsnummer i varje skede av återvinningsprocessen. Då säkerställs att bilen hamnar i det officiella återvinningsnätverket och att alla skeden av återvinningsprocessen kan mätas, vilket åter ökar återvinningsprocessens effektivitet.

Spökbilar är fortfarande ett stort problem, eftersom det är svårt att spåra bilar utan data som delas i ett nätverk.

Juha Kenraali, Suomen Autokierrätys Oy

En plattform skulle göra återvinningsprocessen tydligare också för bilägare

Med hjälp av den planerade plattformen skulle det vara möjligt att följa upp mer noggrant hur återvinningsprocessen framskrider. Som exempel kan man använda en bil som har nått slutet av sin livscykel. I idealfallet lämnar bilägaren sin bil till en officiell återvinningsstation eller beställer upphämtning, varvid bilen hanteras av ett återvinningsnätverk som består av officiella aktörer och den hamnar inte utanför systemet.

”Det finns mycket återvinningsbart material i bilar, såsom stål, plast, koppar och aluminium. Det är viktigt att veta till exempel hur mycket koppar man har hittat i varje bil samt att följa upp var dessa material hamnar. Till exempel hamnar glas alldeles för ofta på soptippen, även om det också skulle kunna återanvändas. Med hjälp av den digitala plattformen får vi visshet om att material samlas från bilar så bra som möjligt och förmedlas vidare till lämplig ny återanvändning”, tillägger Kenraali.

Även elbilarnas popularitet förändrar bilåtervinningen: i framtiden blir elbilsbatterier, som innehåller sällsynta komponenter, de viktigaste återvinningsbara delarna och materialen. När batterierna inte längre kan användas i fordon kan de ännu utnyttjas i många andra syften.

Hur gör vi biltrafiken mer hållbar?

Ny slags användning av data ger sådan forskningsinformation om bilarnas livscykelstadieration som kan användas till att mäta materialanvändningen i olika skeden. Den mottagna informationen kan användas till att förbättra återvinningen. Effektivare materialkretslopp lättar även miljöbelastningen, och detta gynnar alla.

”Varje bil, som inte återvinns, måste ersättas med nyproduktion, vilket åter förutsätter användning av nya råvaror. Att man snabbt kan återvinna en bil som har nått slutet av sin livscykel påskyndar övergången till mer hållbara transportformer, berättar Heikki Aura från Sitra.

Det är också klokt att granska åtgärder inom dataekonomin och den cirkulära ekonomin tillsammans, eftersom de påskyndar varandra. Användning av data i bilåtervinning är ett gott exempel på att problem som i nuläget är komplexa i fortsättningen kan lösas genom datadelning och -analys. Det finns potential i data, men man måste satsa på behandlingen av dem.

Bilåtervinning som görs tydligare med hjälp av ett nätverk gynnar alla

Effektivitet och bättre konkurrenskraft är viktiga fördelar särskilt för återvinningsföretag, men den effektivitet som kan uppnås med hjälp av plattformen kan också motivera bilkörande konsumenter: bilåtervinningen blir tydligare än i nuläget och det är lättare att återvinna bilen när man vet den rätta kanalen och det korrekta tillvägagångssättet.

”En digital plattform som omfattar alla aktörer i branschen skapar ett starkt nätverk som om det lyckas betydligt effektiviserar återvinningen. Detta gynnar bilägare, företag och samhället, och även miljön”, sammanfattar Heikki Aura.

Kontakta oss

Vad handlar det om?