personer

Heikki Aura

Ledande Expert, Konkurrenskraft genom data


Vem?

Heikki Aura är ledande expert inom Sitras tema Rättvis dataekonomi. Han leder innovationsekosystemet för logistik, där digitala innovationer skapas. Nya tillvägagångssätt ökar branschens konkurrenskraft och främjar såväl den gröna omställningen som principerna för en rättvis dataekonomi.  

Vad?

Heikki har vunnit sina sporrar inom den privata sektorn: han har arbetat som strateg och utvecklare av serviceaffärsverksamheten på Nokia. De senaste åren har han tillbringat i den fascinerande världen av uppstarts -företag, bland annat med lokalproducerad mat och företag i eventbranschen.  
 
För Heikki är logistiken blodådrorna i ett fungerande samhälle. De senaste årens händelser i världen har visat logistikens effekter på världsekonomin och våra liv. Kontakta Heikki om du vill veta mer om innovationer inom logistiksektorn och hur rättvis dataekonomi utnyttjas i utvecklingen av branschen.  

Va?

Utanför jobbet hittar du Heikki ute i naturen eller på stugan.  
 
Heikki tror på de talrika möjligheterna i logistikens framtid, till exempel fördelarna med autonom trafik nya trafikformer.