tulevaisuussanasto

Datan jakaminen

Kahden tai useamman osapuolen välinen tiedonsiirto.
Lähde: European Union terminology (18.3.2019)