uutiset
Arvioitu lukuaika 4 min

Malleja maailmalta: Kuinka osallistaa, aktivoida ja innostaa ihmisiä?

Sitran ja ulkoministeriön yhteistyössä tekemä kartoitus esittelee joukon kansainvälisiä esimerkkejä uudenlaisista puolue- ja järjestötoiminnan sekä digialustojen malleista.

Kirjoittaja

Jukka Vahti

Projektijohtaja, Digitaalinen valta ja demokratia

Julkaistu

Yksi kansanvallan ongelmista on, että puolueiden nähdään etääntyneen kansalaisten arjesta ja muuttuneen kansanliikkeiden sijaan osaksi hallintokoneistoa.

Vastikään julkaistussa Puolue- ja järjestötoiminnan malleja maailmalla -muistiossa esitellyssä selvitystyössä keskeinen tavoite on ollut vastata kysymykseen ”Miten poliittinen päätöksenteko tuodaan lähemmäs kansalaisia ja miten kansalaiset voisivat osallistua päätöksentekoon helpommin?”

Kansalaisten osallistumisen edellytysten parantamiseksi Sitran Kansanvallan peruskorjaus -projektin yhtenä painopisteenä on puoluetoiminnan kehittäminen kansalaisten osallistumisen edistämiseksi.

Innovatiivisuutta löytyy, mutta se ei vielä ole vakiinnuttanut paikkaansa

Sitra tuotti kansainvälisen katsauksen lisätäkseen benchmark-tietoa puolueiden kehittämistyön tueksi. Katsauksessa pyrittiinkin pohtimaan, minkälaisilla toimintatavoilla puolueet voisivat uudistaa toimintaansa.

Muistiossa esitellään yhteensä 13 case-esimerkkiä, joista viisi on puoluetoimijoita, kolme järjestöjä ja viisi digitaalisia alustoja. (Katso poiminnat esitellyistä esimerkeistä tämän tekstin alta.)

Case-esimerkkien joukossa on sekä hyvin innovatiivisia ratkaisuja että ratkaisuja, jotka on jo saatu kiinnitettyä ”viralliseen” päätöksentekoon. Esimerkkiä, jossa nämä kaksi ominaisuutta olisi saatu yhdistettyä, ei kuitenkaan löytynyt.

Alustava kartoitus maailmalta löytyvistä esimerkeistä tehtiin yhdessä ulkoministeriön ja Suomen suurlähetystöjen kanssa. Selvitystyön kohteiksi valitut järjestöt valitsi Sitra ja valittujen kohteiden syventävät haastattelut toteutti Deloitte.

Kansanvallan rakenteet natisevat – onko puolueilla intoa uudistua?

Kansanvallan perustukset natisevat juuri nyt eri puolilla maailmaa. Maailman nopea muutos asettaa luottamuksen edustukselliseen demokratiaan, päättäjiin ja puolueisiin koetukselle. Puoluekenttä on murroksessa tai jo muuttunut merkittävästi niin Euroopassa kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa.

”Kansainväliset ilmiöt rantautuvat usein viiveellä Suomeen. Siksi suomalaisten puoluetoimijoiden on nyt korkea aika miettiä, miten niiden tulisi uudistaa itseään, jos ne haluavat pysyä toimintakykyisinä ja ajan tasalla osallisuuden, päätöksenteon ja politiikan muutoksessa”, sanoo Uudistumiskyky-teeman johtaja Antti Kivelä Sitrasta.

 

Mistä on kyse?