Arvioitu lukuaika 3 min

Malleja maailmalta: Kuinka osallistaa, aktivoida ja innostaa ihmisiä?

Sitran ja ulkoministeriön yhteistyössä tekemä kartoitus esittelee joukon kansainvälisiä esimerkkejä uudenlaisista puolue- ja järjestötoiminnan sekä digialustojen malleista.

Kirjoittaja

Jukka Vahti

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

Yksi kansanvallan ongelmista on, että puolueiden nähdään etääntyneen kansalaisten arjesta ja muuttuneen kansanliikkeiden sijaan osaksi hallintokoneistoa.

Vastikään julkaistussa Puolue- ja järjestötoiminnan malleja maailmalla -muistiossa esitellyssä selvitystyössä keskeinen tavoite on ollut vastata kysymykseen ”Miten poliittinen päätöksenteko tuodaan lähemmäs kansalaisia ja miten kansalaiset voisivat osallistua päätöksentekoon helpommin?”

Kansalaisten osallistumisen edellytysten parantamiseksi Sitran Kansanvallan peruskorjaus -projektin yhtenä painopisteenä on puoluetoiminnan kehittäminen kansalaisten osallistumisen edistämiseksi.

Innovatiivisuutta löytyy, mutta se ei vielä ole vakiinnuttanut paikkaansa

Sitra tuotti kansainvälisen katsauksen lisätäkseen benchmark-tietoa puolueiden kehittämistyön tueksi. Katsauksessa pyrittiinkin pohtimaan, minkälaisilla toimintatavoilla puolueet voisivat uudistaa toimintaansa.

Muistiossa esitellään yhteensä 13 case-esimerkkiä, joista viisi on puoluetoimijoita, kolme järjestöjä ja viisi digitaalisia alustoja. (Katso poiminnat esitellyistä esimerkeistä tämän tekstin alta.)

Case-esimerkkien joukossa on sekä hyvin innovatiivisia ratkaisuja että ratkaisuja, jotka on jo saatu kiinnitettyä ”viralliseen” päätöksentekoon. Esimerkkiä, jossa nämä kaksi ominaisuutta olisi saatu yhdistettyä, ei kuitenkaan löytynyt.

Alustava kartoitus maailmalta löytyvistä esimerkeistä tehtiin yhdessä ulkoministeriön ja Suomen suurlähetystöjen kanssa. Selvitystyön kohteiksi valitut järjestöt valitsi Sitra ja valittujen kohteiden syventävät haastattelut toteutti Deloitte.

Kansanvallan rakenteet natisevat – onko puolueilla intoa uudistua?

Kansanvallan perustukset natisevat juuri nyt eri puolilla maailmaa. Maailman nopea muutos asettaa luottamuksen edustukselliseen demokratiaan, päättäjiin ja puolueisiin koetukselle. Puoluekenttä on murroksessa tai jo muuttunut merkittävästi niin Euroopassa kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa.

”Kansainväliset ilmiöt rantautuvat usein viiveellä Suomeen. Siksi suomalaisten puoluetoimijoiden on nyt korkea aika miettiä, miten niiden tulisi uudistaa itseään, jos ne haluavat pysyä toimintakykyisinä ja ajan tasalla osallisuuden, päätöksenteon ja politiikan muutoksessa”, sanoo Uudistumiskyky-teeman johtaja Antti Kivelä Sitrasta.

 

Puolue-esimerkki

Flux: Virtaavan demokratian edelläkävijä

Flux-puolueen tavoitteena on muuttaa Australian koko poliittinen järjestelmä virtaavan demokratian (eng. liquid democracy) periaatteiden mukaiseksi, missä äänestäjä voi suoran demokratian mukaisesti äänestää asioista itse tai delegoida äänensä toiselle henkilölle, esimerkiksi ammattipoliitikolle.

Puolueen tavoitteena tällä päätöksentekojärjestelmän uudistuksella on lisätä kansalaisten osallistumisen mahdollisuutta päätöksentekoon, vähentää eturyhmien vaikutusmahdollisuuksia, mahdollistaa asiantuntijoiden näkemysten hyödyntäminen osana päätöksentekoa sekä välttää suoran demokratian polarisoituneiden äänestyskampanjoiden riski.

Flux-puolueella ei ole päätöksentekojärjestelmän uudistamisen lisäksi muita, esimerkiksi politiikan sisältöön liittyviä tavoitteita. Flux-puolueen valtaan pääsevät edustajat sitoutuvat
toimimaan puolueen jäsenten näkemysten mukaisesti. Puolueen jäsenet voivat Flux App-sovelluksen kautta vaikuttaa kaikkiin parlamentin käsittelyyn tuleviin lakialoitteisiin.
Flux-puolueen sisälle voi kuitenkin syntyä poliittista agendaa ajavia ryhmiä.

Järjestö-esimerkki

Bancada Ativista: Kollektiivisen edustajuuden puolestapuhuja

Bancada Ativista etsii aktivisteja, jotka olisivat avoimia hakemaan poliittisiin virkoihin osana demokratiaa, ihmisoikeuksia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta ajavaa kollektiivista ehdokkuutta. Vuonna 2018 liike asetti kollektiivisen ehdokkaan Sao Paolon osavaltion valtuustovaaleihin PSOL-puolueen (sosialistinen vapauspuolue) listoille.

Bancada Ativistan kollektiivinen ehdokas sai 150 000 ääntä eli 0,72 % koko äänimäärästä ja valittiin täten osavaltion valtuustoon. Edustajan paikan jakavat kollektiivisesti yhdeksän henkilöä, heistä seitsemän naista ja kaksi miestä. Kaikki kollektiiviin osallistuvat henkilöt ovat poliittisia aktivisteja, esimerkiksi naistenoikeuksien puolustajia tai seksuaalivähemmistöjen oikeuksien ajajia. Kollektiiviin osallistuvat henkilöt ovat poliittiselta taustaltaan joko PSOL- tai REDE (The Sustainability Network) -puolueista tai poliittisesti sitoutumattomia. PSOL-puolueen alle listautuminen oli siis kollektiivin kompromissi.

Esimerkki digitaalisesta alustasta

Accropolis: Poliittista dialogia sinne, missä yleisö on ennestään

Ranskalainen mediakanava, joka tarjoaa Twitch live stream -videoalustalla suoratoistona katseltavaksi poliittisia tapahtumia, kuten presidentin tiedotustilaisuuksia ja parlamentin
istuntoja, sekä luomiaan poliittisia keskusteluohjelmia. Accropolis käyttää poliittiseen tiedottamiseen ja keskusteluun digitaalista alustaa, Twitchiä, jonka ensisijainen käyttötarkoitus on e-urheilun seuranta. Järjestön tavoitteena onkin lisätä etenkin nuorten miesten kiinnostusta politiikkaan ja luoda uudenlainen ja nykyaikainen politiikan seurantaformaatti.

Accropolisin lähetysten, kuten Twitch alustan muidenkin kanavien, seuraajat ovat pääasiassa nuoria miehiä. Heitä on keskimäärin 100–1 000 lähetystä kohti. Kanavalla on suuri määrä vakiintuneita seuraajia, mutta valtaosa lähetyksien live-seuraajista törmää Accropolis -lähetyksiin sattumalta esimerkiksi Twitchin pääsivun kautta. Kanava toimii lähes yksinomaan vapaaehtoistyöllä. Suurin osa vapaaehtoisista ei ole ollut kiinnostuneita politiikasta ennen Twitchia ja he ovat usein löytäneet kanavan vahingossa.

Projekti

Kansanvallan peruskorjaus

Tavoitteena on vahvistaa Suomen asemaa uudistumiskykyisenä demokratian mallimaana.  Tämä edellyttää päätöksenteon, hallinnon ja osallisuuden systeemistä muutosta.

Kirjoittaja

Jukka Vahti

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?