julkaisut

Puolue- ja järjestötoiminnan malleja maailmalla

Kuinka osallistaa, aktivoida ja innostaa ihmisiä?

Kirjoittajat

Lauri Byckling, Lia Heasman, Pekka Aavikko ja Ella Tolonen

Julkaistu

Kansanvallan perustukset natisevat juuri nyt eri puolilla maailmaa. Maailman nopea muutos asettaa luottamuksen edustukselliseen demokratiaan, päättäjiin ja puolueisiin koetukselle. Puoluekenttä on murroksessa tai jo muuttunut merkittävästi niin Euroopassa kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa.

Kansainväliset ilmiöt rantautuvat usein viiveellä Suomeen. Siksi suomalaisten puoluetoimijoiden on nyt korkea aika miettiä, miten niiden tulisi uudistaa itseään, jos ne haluavat pysyä toimintakykyisinä ja ajan tasalla osallisuuden, päätöksenteon ja politiikan muutoksessa.

Yksi kansanvallan ongelmista on, että puolueiden nähdään etääntyneen kansalaisten arjesta ja muuttuneen kansanliikkeiden sijaan osaksi hallintokoneistoa. Tässä muistiossa esitellyn selvitystyön keskeinen tavoite on vastata kysymykseen ”Miten poliittinen päätöksenteko tuodaan lähemmäs kansalaisia ja miten kansalaiset voisivat osallistua päätöksentekoon helpommin?”

Kansalaisten osallistumisen edellytysten parantamiseksi Sitran Kansanvallan peruskorjaus -projektin yhtenä painopisteenä on puoluetoiminnan kehittäminen kansalaisten osallistumisen edistämiseksi.

Sitra tuottaa tämän kansainvälisen katsauksen lisätäkseen benchmark-tietoa puolueiden kehittämistyön tueksi. Tässä katsauksessa pyritäänkin pohtimaan, minkälaisilla toimintatavoilla puolueet voisivat uudistaa toimintaansa. Alustava kartoitus maailmalta löytyvistä esimerkeistä tehtiin yhdessä ulkoministeriön ja Suomen suurlähetystöjen kanssa. Selvitystyön kohteiksi valitut järjestöt valitsi Sitra ja valittujen kohteiden syventävät haastattelut toteutti Deloitte.

Selvitys järjestöjen ja kansanliikkeiden osallistamisen käytännöistä pohjautui puhelinhaastatteluihin, minkä lisäksi perustietoja case-esimerkeistä on kerätty organisaatioiden verkkosivuilta. Joidenkin esimerkkien kohdalla on käytetty myös muita lähteitä, kuten lehtiartikkeleita tai mielipidetutkimusten tuloksia.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Puolue- ja järjestötoiminnan malleja maailmalla

Alaotsikko

Kuinka osallistaa, aktivoida ja innostaa ihmisiä?

Tekijät

Lauri Byckling, Lia Heasman, Pekka Aavikko ja Ella Tolonen

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2019

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

48 s.

ISBN (nid.)

978-952-347-132-0

ISBN (PDF)

978-952-347-133-7

ISSN (PDF)

2737-1034

Aihe

demokratia, kansalaistoiminta, osallistaminen, politiikka, puolueet, päättäjät, päätöksenteko, viestintä, sosiaalinen media, kansalaiset, uudistaminen, järjestötoiminta, toimintaympäristö, toimintamallit, alustat

Sarja

Muistio

Mistä on kyse?