Datatalouden tiekartta

Data ja siitä jalostettu tieto ovat elintärkeitä Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle. Mutta osaammeko hyödyntää dataa oikein ja jakaa sitä reilulla tavalla niin, että kaikki hyötyvät – yritykset, julkinen sektori ja kansalaiset? Suomi tarvitsee tiekartan, joka hahmottelee toimia datan fiksumpaan hyödyntämiseen.

AJANKOHTAISTA

Tässä mennään.

TAPAHTUMAT

Tulevat ja menneet.

Mistä on kyse?

Datan mahdollisuuksien ymmärtäminen ja sen valjastaminen hyötykäyttöön vaikuttavat voimakkaasti yritysten taloudelliseen menestykseen. Tulevaisuuden taloudessa kyky datan hyödyntämiseen vaikuttaa myös digitalisaation ja vihreän siirtymän etenemiseen. Samalla kansalaisten ja yritysten oikeuksista digitaalisessa maailmassa on sovittava. Tämä vaatii myös pelisääntöjä ja infrastruktuuria.

Mutta yhteiskunnan siirtyminen datatalouteen ei tapahdu itsestään. Suomessa siirtymää hidastaa puutteellinen ja eriytynyt ymmärrys datataloudesta, esteet datan jakamiselle, osaamisvaje ja asenteet.

Suomen täytyy löytää keinot vauhdittaa datatalouden rakentamista, jotta kansallinen kilpailukyky vahvistuu ja datatalous voi tuottaa hyvinvointia. Nyt olemme jäämässä jälkeen kansainvälisestä kehityksestä. Siksi tarvitaan tiekarttaa ja yhteistä sitoutumista suunnanmuutokseen.

Suomella on mahdollisuus tehdä reilusta ja kestävästä datan käytöstä kilpailuvaltti. Reilu datatalous perustuu luotettavuudelle, läpinäkyvyydelle sekä yksilöiden ja organisaatioiden oikeuksien kunnioittamiselle. Reilu organisaatio luo arvoa datalla oman toimintansa lisäksi myös asiakkailleen ja laajemmin yhteiskunnalle.

Mitä teemme?

Tahdomme, että Suomi uudistuu ja menestyy datatalouden mahdollisuuksia hyödyntäen. Meidän tehtävänämme on selvittää, miten.

Visio reilusta datataloudesta ohjaa työtämme. Siirtymä datavaltaiseen yhteiskuntaan rakennetaan eurooppalaiselle arvopohjalle, ihmislähtöisesti ja reilusti.

Rakennamme datatalouden tiekartan vahvana julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä. Analysoimme datatalouden nykytilaa, perustuksia ja siinä menestymisen avaimia. Ratkomme etenkin datan liikkumisen, osaamisen, yhteistyöverkostojen ja vastuullisen datan käsittelyn haasteita. Vaikutamme sääntelyn kehitykseen, jotta se tukisi datatalouden etenemistä ja kasvua sekä varmistaisi tasavertaiset mahdollisuudet kaikille.

Luotaamme tulevaisuusymmärrystä kehittyvästä datataloudesta ja sen merkityksestä Suomen kilpailukyvylle ja kansalaisten hyvinvoinnille. Luomme datatalouden muutosvoimia ja kehityslinjoja selvittävän ennakointimallin, joka hyödyttää suomalaisia yrityksiä, päättäjiä ja yhteiskuntaa.

Innostamme yritykset, asiantuntijat, virkamiehet ja poliittiset päättäjät yhteisen reilun datatalouden vision taakse. Autamme eri tahoja näkemään mahdollisuuksia tulevaisuuden dataan pohjautuvassa taloudessa.

Uskomme, että Suomella on mahdollisuudet nousta reilun ja kestävän datatalouden kansainväliseksi suunnannäyttäjäksi.

Mitä on saatu aikaan?

Datatalouden tiekartta -projekti käynnistyi 1. marraskuuta 2021. Projektin valmistelussa on selvitetty ja tunnistettu Suomen vahvuuksia datataloudessa menestymiseksi ja datatalouden pullonkauloja yhdessä yritysten, ministeriöiden, tutkimuslaitosten ja järjestöjen kanssa.

Lisäksi on vertailtu Suomen datatalouden näkymiä suhteessa keskeisiin kilpailijamaihin.

Kansallisen tiekartan rakentaminen alkaa alkuvuodesta 2022. Tilaamalla uutiskirjeemme kuulet ensimmäisenä työn etenemisestä.

Tule mukaan rakentamaan Suomesta reilun datatalouden edelläkävijää!

Kuule ensimmäisenä työmme etenemisestä.
Tilaa uutiskirjeemme.

OTA YHTEYTTÄ

Kysy, kerro, kommentoi.

Mistä on kyse?