Datatalouden tiekartta

Data ja siitä jalostettu tieto ovat elintärkeitä Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle. Mutta osaammeko hyödyntää dataa oikein ja jakaa sitä reilulla tavalla niin, että kaikki hyötyvät – yritykset, julkinen sektori ja kansalaiset? Suomi tarvitsee tiekartan ja yhteistä tahtoa, jotta datan avulla voidaan uudistaa liike-elämää ja kehittää yhteiskuntaa.

Ajankohtaista

Tässä mennään.

Tarmo Toikkanen ja Rosa-Maria Mäkelä
Kommentti

Kaipaatko muutosta someesi? Nämä 4 asiaa muuttuivat lauantaina

Haku

Etsimme tiimejä kehittämään dataa hyödyntäviä palveluita – hae mukaan Sitra Labiin!

uutiset

Euroopan täytyy nostaa panoksia kilpailukyvyn turvaamiseksi – ehdotukset EU:lle datatalouden vauhdittamiseksi

Kooste

Tässä ne ovat – 24 kiinnostavaa datatalouden ratkaisua Suomesta

uutiset

Liikenteen tehostamista, päästöjen seurantaa ja teollisuuden uudistamista – Suomen ensimmäiselle Datatalouden kiinnostavimmat -listalle nousi yli 20 oivaltavaa ratkaisua

Poiminnat

Sitra vauhditti datatalouden rakentamista tuomalla laajat verkostot yhteen – mitä oppeja kansallisesta muutostyöstä syntyi?

uutiset

Suomi nousi ykköseksi digitalisaation hyödyntämisessä

artikkelit

Parempia tuotteita ja palveluja sekä uutta osaamista – Näin dataa jakavat verkostot ovat hyötyneet yhteistyöstä

uutiset

Luottamusta riittää, liiketoimintaosaamista kaivataan – yhteistyöverkostot ovat löytäneet datasta vauhtia yhteiseen innovointiin, kertoo tuore kysely

Kommentti

Käyttääkö yrityksesi digijättien palveluita? Katso, mitä reilumpia kilpailumahdollisuuksia pk-yrityksille pian avautuu verkon alustoilla

uutiset

Hei yritys tai verkkopalveluiden käyttäjä! Tule oppimaan digialustojen uusista säännöistä kurssillamme

artikkelit

Datatalouden kehittymisen seuranta helpottuu – koostimme työkalun tarkkailemaan mittareita

Sign with a text fair data econmy
uutiset

Data ja tekoäly tarjoavat avaimet Suomen menestykseen – verkosto listasi keinot, joilla datatalouteen saadaan lisää vauhtia

uutiset

Sitra etsii edelläkävijöiden ratkaisuja uudelle Datatalouden kiinnostavimmat -listalle – hae mukaan! 

Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymyksiä ja vastauksia Datatalouden kiinnostavimmat -hausta 

artikkelit

Datatalouden verkoston syötteet hallitusohjelmaan: 3 + 1 tavoitetta kasvun ja kestävyyden vauhdittamiseen datalla

Datatalouden kansallinen tiekartta

sivut

Datatalouden tiekartta

sivut

Mitä on datatalous?

sivut

Tahtotila

sivut

Tilannekuva

sivut

Toimenpiteet

sivut

Työkalut

sivut

Tule mukaan!

Tapahtumat

Tulevat ja menneet.

kuvituskuva leikkeistä koottu
Verkkotapahtuma

Datatalouden osaamisen kehittäminen – Datatalouden ABC-koulutuksen julkistustilaisuus

keskiviikko, 20.3.
Julkistustilaisuus

Eurooppa datatalouden kärkeen – Kymmenen suositusta Euroopan unionille 

Bryssel ja verkossa, tiistai, 23.1.
Tapahtumat

Kilpailukykyä datasta – kiertävä tapahtumasarja kaikille datatalouden kehittämisestä kiinnostuneille

Kutsuvierastilaisuus

Kilpailukykyä kestävästä kuljetuksesta – miten digitaalinen tuotepassi muuttaa liiketoimintamallisi? 

tiistai, 6.2.
Datatalouden kiinnostavimmat
Kutsuvierastilaisuus

Reilun datatalouden edelläkävijäratkaisut – verkostoitumistilaisuus

Helsinki
Paneelikeskustelu

Slush Side Event: Miltä näyttää Euroopan digitaalitalouden tulevaisuus? – Ota sääntely ja sen noudattamista auttavat teknologiat haltuun!

Helsinki, torstai, 30.11.
Kutsuvierastilaisuus

Sitra järjestää Datatalouden osaamisen pyöreän pöydän

Helsinki, keskiviikko, 14.6.
Julkistustilaisuus

Kansallisen tiekartan julkistus: Miten siirrymme reiluun datavetoiseen talouteen Suomessa?

Helsinki, keskiviikko, 19.4.
kuvituskuva leikkeistä koottu
Verkkotapahtuma

Miten ekosysteemit voivat tarttua datan tarjoamiin mahdollisuuksiin? – Kilpailukykyä datasta -käsikirjan julkistustilaisuus   

tiistai, 6.2.
Kutsuvierastilaisuus

Reilu datatalous rakennetaan yhdessä – Datatalouden tahtotilan julkistamistilaisuus

Espoo, tiistai, 13.12.
Verkkotapahtuma

Energiankäyttö haltuun datan avulla – reverse pitching -tilaisuus

Helsinki, maanantai, 31.10.
katso tallenne
Verkkotapahtuma

Infowebinaari: Miten energiaa voitaisiin säästää dataratkaisujen avulla? Tule mukaan ratkaisuhakuun

maanantai, 31.10.
kuvituskuva leikkeistä koottu
Verkkotapahtuma

Datatalouden tilannehuone: uudistettu sääntökirja verkostoille

tiistai, 25.10.
tapahtumat

MyData 2022: Catalysing fair data solutions

Helsinki, tiistai – keskiviikko, 21.6. – 22.6.
Julkistustilaisuus

EU-sääntely rakentaa reilua datataloutta – Sitran suositukset mahdollisuuksiin tarttumiseksi Suomessa

tiistai, 7.6.
Verkkotapahtuma

Tulevaisuuden datatalous on jo täällä  – keskustelutilaisuus uudesta datasäädöksestä   

tiistai, 10.5.

Mistä on kyse?

Suomi on digitalisaation ja teknologian hyödyntämisen edelläkävijä, mutta datatalouskehityksessä olemme jäämässä kansainvälisesti jälkeen. Datatalouden edistäminen ei muodosta selkeää strategista kokonaisuutta eri osapuolten kesken. 

Samalla datan määrän kasvu ja kyky sen hyödyntämiseen ovat yksi merkittävimmistä murroksista globaalisti. Se tarjoaa mahdollisuuksia yhteiskunnan ja talouden uudistamiseen sekä kestävyyskriisin ratkaisemiseen. Datan avulla yritykset ja julkiset toimivat voivat tuottaa parempia palveluita ja tuotteita, tehostaa toimitusprosesseja sekä tehdä toimivampia päätöksiä. Tekoäly- tai koneoppimisen ratkaisut eivät nekään toimi ilman dataa.  

Murros vaikuttaa monin tavoin yksilöiden elämään ja arkeen, joten myös heidän valmiuksiaan ja mahdollisuuksiaan toimia datataloudessa on vahvistettava. 

Yhteiskunnan siirtyminen datatalouteen ei tapahdu itsestään. Suomessa siirtymää hidastavat puutteellinen ja eriytynyt ymmärrys datataloudesta, esteet datan jakamiselle, osaamisvaje ja asenteet. 

Suomen täytyy löytää keinot vauhdittaa datatalouden rakentamista, jotta kansallinen kilpailukyky vahvistuu ja datatalous voi tuottaa hyvinvointia. Kansallista tiekarttaa tarvitaan, jotta löytäisimme yhteistä sitoutumista suunnanmuutokseen. 

Tavoitteena on luoda yhteiskunnallisten toimijoiden, yritysten ja yksilöiden kanssa yhteistyössä nykyistä reilumpi datatalous, joka ottaa tasapuolisesti yksilöiden, yritysten ja yhteiskunnan tarpeet, oikeudet ja velvollisuudet huomioon.  

Suomella on hyvät mahdollisuudet nousta reilun ja kestävän datatalouden kansainväliseksi suunnannäyttäjäksi. 

Mitä teemme?

Tahdomme, että Suomi uudistuu ja menestyy datatalouden mahdollisuuksia hyödyntäen. Meidän tehtävänämme on selvittää, miten. 

Visio reilusta datataloudesta ohjaa työtämme. Siirtymä datavaltaiseen yhteiskuntaan rakennetaan eurooppalaiselle arvopohjalle, ihmislähtöisesti ja reilusti. 

Reilun datatalouden muovautuminen tarvitsee tuekseen koko yhteiskunnan kattavan tahtotilan sekä toimenpiteitä, joista muodostuu selkeä kokonaisuus. Syksyllä 2022 loimme yhdessä keskeisten toimijoiden kanssa yhteisen tahtotilan elinvoimaisen datatalouden Suomesta ja rakensimme laajaa sitoumusta tarvittavien uudistusten viemiseksi eteenpäin. Huhtikuussa 2023 julkaisimme datatalouden kansallisen tiekartan kokonaisuudessaan.

Kansallinen datatalouden tiekartta auttaa luomaan yhteisen suunnan, kertoo mitä toimenpiteitä tarvitaan ja osoittaa selkein mittarein, miten keskeiset kehityslinjat etenevät, kun siirrymme kohti reilua datataloutta.  Vauhdittamalla toimenpiteiden etenemistä suomalaiset toimijat voivat yhdessä nopeuttaa siirtymää kohti reilua datataloutta ja rakentaa kilpailukykyistä Suomea. 

Tiekartta nostaa esiin näkemyksiä, joiden avulla sekä yksityiset yritykset että julkiset toimijat voivat parantaa omaa toimintaansa, rakentaa datapohjaisia liiketoimintamalleja ja hyödyntää dataa yhteiskunnan ja talouden kehittymiseksi. 

Keitä on mukana?

Datatalouden tiekarttaa tehdään laajassa yhteistyössä kumppaniverkoston kanssa. Verkostossa on mukana yksityisen ja julkisen sektorin toimijoita. Tiekartan ohjausryhmässä ja sihteeristössä ovat edustettuina keskeiset ministeriöt, Elinkeinoelämän keskusliitto, Suomen Yrittäjät, Teknologiateollisuus, Business Finland, Kuntaliitto sekä Startup-säätiö.  

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii hallitusammattilainen Kaisa Olkkonen ja varsinaisina jäseninä toimivat Kristo Lehtonen (varapuheenjohtaja, Sitra), Laura Eiro (liikenne- ja viestintäministeriö), Jarkko Levasma (valtiovarainministeriö), Ilona Lundström (työ- ja elinkeinoministeriö), Jyri Häkämies (EK), Jaakko Hirvola (Teknologiateollisuus), Petri Salminen (Suomen Yrittäjät), Nina Kopola (Business Finland), Erja Turunen (VTT), Riikka Pakarinen (Suomen startup-yhteisö), Elisa Kettunen (Kuntaliitto) ja Jonna Korhonen (opetus- ja kulttuuriministeriö). Ohjausryhmän varajäseninä toimivat Lasse Laitinen (työ- ja elinkeinoministeriö), Maria Rautavirta (liikenne- ja viestintäministeriö) sekä Kalle Kantola (VTT). 

Mitä on saatu aikaan?

Datatalouden tiekartta -projekti käynnistyi marraskuussa 2021 ja kestää kesäkuuhun 2025 asti. 

Olemme analysoineet datatalouden nykytilaa Suomessa ja keskeisissä kilpailijamaissa, sen perustuksia ja siinä menestymisen avaimia. Projektin osana on julkaistu muistio Suomen vahvuudet, haasteet ja mahdollisuudet datatalouden rakentamisessa, jossa tunnistettiin Suomen vahvuuksia ja menestyksen avaimia sekä datatalouskehityksen pullonkauloja. Työ tehtiin yhdessä yritysetujärjestöjen, ministeriöiden, tutkimuslaitosten ja muiden järjestöjen kanssa. Projektissa on myös analysoitu datataloudesta käytävää verkkomediakeskustelua 

Euroopan komission viime vuosina julkaisemat viisi uutta datasääntelyn lainsäädäntöehdotusta muokkaavat voimakkaasti toimintaympäristöä Euroopassa. Projektissa on luotu kokonaiskuvaa toimintaympäristöstä ja selvitetty sääntelyehdotusten avaamia mahdollisuuksia julkisen sektorin, pk-yritysten ja yksilöiden näkökulmista. 

Kansallinen datatalouden tiekartta rakennetaan yhdessä.  Työhön voi osallistua kaikille avoimissa, kuukausittain järjestettävissä Datatalouden tilannehuone –tapahtumissamme. Tilaamalla uutiskirjeemme kuulet ensimmäisenä työn etenemisestä.   

Tule mukaan rakentamaan Suomesta reilun datatalouden edelläkävijää!  

Aikataulu

9–11
/2022

Yhteistä tahtotilaa rakennetaan

Sitra luo yhdessä keskeisten toimijoiden kanssa yhteisen tahtotilan elinvoimaisen datatalouden Suomesta ja samalla rakennamme laajaa sitoumusta tarvittavien uudistusten eteenpäin viemiseksi.

10/2022

Datatalouden tilannehuone -tapahtuma: kansallinen tahtotila

Tilannehuone kerää datatalouden osaajat yhteen keskustelemaan datatalouden kansallisesta tahtotilasta. Tilannehuone muuntuu työpajaksi, jossa työstetään yhteisen tahtotilan suuntaa, kerätään ideoita ja syötteitä. 

12/2022

Reilun datatalouden tahtotila julkistetaan

12/2022

Datatalouden tilannehuone -tapahtuma: Kansallisen datatalouden tahtotilan julkaisu – miten tästä eteenpäin?

1–3/ 2023

Tiekartan työstäminen jatkuu

Tiekartan tekemistä jatketaan laajassa yhteistyössä kumppaniverkoston kanssa. Sitra tukee ja ohjaa tiekarttaprosessia.

4/2023

Datatalouden tiekartta julkistetaan

4/2023-

Yhteinen työstö jatkuu mm. toimenpiteiden parissa

Kevät 2024

Uudistettu Datatalouden tilannekuva -työkalu julkaistaan

Kuule ensimmäisenä työmme etenemisestä.
Tilaa uutiskirjeemme.

Hankkeet

Listaus

Datatalouden kiinnostavimmat

Hankkeet

Datastrategia 2.0 selvitys

Hankkeet

Datatalouden ABC

Hankkeet

Digitaaliset tuotepassit

Kysely

Dataa hyödyntävien ekosysteemien ja verkostojen kehitysaste

Hankkeet

Rakennetun ympäristön energiaoptimointia datan avulla

Hankkeet

EU-sääntely avaa mahdollisuuksia datataloudessa

Haku

Datatalouden kiinnostavimmat -haku

Haku

Ratkaisuhaku: Energiankäyttö haltuun datan avulla 

Hankkeet

Pilotit: Energiankäyttö haltuun datan avulla

sivut

Reilun datatalouden tahtotila

Julkaisut

Painonsa arvosta asiaa.

julkaisut

Euroopan johtoasema datataloudessa varmistettava

julkaisut

Suomen vahvuudet, haasteet ja mahdollisuudet datatalouden rakentamisessa

julkaisut

EU-sääntely rakentaa reilumpaa datataloutta

Ota yhteyttä

Kysy, kerro, kommentoi.

ihmiset
Laura Halenius
Projektijohtaja, Datatalouden tiekartta
ihmiset
Reijo Aarnio
Vanhempi neuvonantaja, Reilu datatalous
ihmiset
Taru Rastas
Johtava asiantuntija, Datatalouden tiekartta
ihmiset
Juhapekka Ristola
Vanhempi neuvonantaja, Datatalouden tiekartta
ihmiset
Tarmo Toikkanen
Johtava asiantuntija, Datatalouden tiekartta
ihmiset
Emma-Leena Kemppainen
Asiantuntija, Datatalouden tiekartta
ihmiset
Antti Peltomäki
Vanhempi neuvonantaja, Datatalouden tiekartta
ihmiset
Kristine Alanko
Asiantuntija, Datatalouden tiekartta
ihmiset
Meeri Toivanen
Asiantuntija, Datatalouden tiekartta
ihmiset
Minna Parkkonen
Assistentti, Datatalouden tiekartta
ihmiset
Johanna Kippo
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Mistä on kyse?