Vägkarta för dataekonomi

Data och information som förädlats från dem är livsviktiga för Finlands ekonomi och konkurrenskraft. Kan vi emellertid utnyttja data rätt och dela data rättvist så att alla får nytta av detta – företagen, den offentliga sektorn och medborgarna? Finland behöver en vägkarta och ett gemensamt engagemang, så att det blir möjligt att förnya affärslivet och utveckla samhället med hjälp av data.

Aktuellt

Kooste

Här är de – 24 intressanta dataekonomiska lösningar från Finland

nyheter

Europa måste höja insatserna för att trygga sin konkurrenskraft – Sitra sammanställer förslag åt EU för att stärka dataekonomin

nyheter

Dessa insiktsfulla datadrivna lösningar kan medföra framgång för Finland

artiklar

Enklare att följa upp dataekonomins utveckling – vi sammanställde ett verktyg för att granska indikatorerna

artiklar

Bättre produkter och tjänster samt ny kompetens – Så här har datadelningsnätverk gynnats av samarbetet

nyheter

Förtroende finns men affärskompetens saknas – data har satt fart på samarbetsnätverkens gemensamma innovationsverksamhet, avslöjar en ny enkät

nyheter

Finland på första plats inom utnyttjandet av digitaliseringen

Kommentar

Använder ditt företag de digitala jättarnas tjänster? Se, vilka rättvisa konkurrensmöjligheter SM-företag snart får ta del av på plattformar på webben

nyheter

Hej företag eller användare av onlinetjänster! Kom och lär dig mer om de nya reglerna för digitala plattformar i vår kurs

nyheter

Sitra söker banbrytande exempel för en ny lista över de mest intressanta lösningarna inom dataekonomi – lämna ansökan!

Sign with a text fair data econmy
nyheter

Data och artificiell intelligens erbjuder nycklar till Finlands framgång – nätverket listade metoder som sätter fart på dataekonomin 

artiklar

”Med insamlad data kan vi få besparingar på riktigt” – Försöken skapade smartare energianvändning med hjälp av data

nyheter

Tänk om byggnadsteknik, elbilsladdning och energiprisdata kunde kopplas samman i ett bostadsområde?

nyheter

Mobilappar som gör det enklare att spara energi, optimering av effektiv ventilation och solpaneler – Sitra har utsett åtta pilotprojekt, med vilka man tacklar energiutmaningar

Debatt

Finland kan hitta de välbehövda nycklarna till konkurrenskraft från dataekonomi, men gediget samarbete krävs för att lyckas i den invecklade omvälvningen

nyheter

Nu pågår datatalko – Så här går Finland mot en rättvis dataekonomi, påverkare i samhället och ekonomin lovar att ta itu med detta

Vad handlar det om?

Finland är föregångare inom utnyttjandet av digitaliseringen och tekniken, men i fråga om utvecklingen av dataekonomin håller vi på att bli på efterkälken i en internationell jämförelse. Främjandet av dataekonomin utgör inte en klar och tydlig strategisk helhet som de berörda parterna skulle dela.

Samtidigt har den kontinuerliga ökningen av datamängderna och förmågan att utnyttja data blivit några av de viktigaste faktorerna i den globala omvälvningen. De erbjuder möjligheter att förnya samhället och ekonomin och att lösa problemet med hållbarhetskrisen. Med hjälp av data kan företag och offentliga aktörer producera bättre tjänster och produkter, effektivisera leveransprocesserna och fatta bättre fungerande beslut. Inte heller lösningarna för artificiell intelligens och maskininlärning fungerar utan data.

Denna omvälvning påverkar människornas liv och vardag på många olika sätt, och därför gäller det också att förstärka deras färdigheter och möjligheter att verka i dataekonomin.

Samhällets övergång till dataekonomin sker ändå inte av sig själv. I Finland bromsas omställningen av en bristfällig och differentierad förståelse av dataekonomin, hinder för datadelning, kompetensbrist och attityder.

Finland måste hitta sätt att påskynda uppbyggnaden av en dataekonomi, så att den nationella konkurrenskraften stärks och dataekonomin kan generera välbefinnande. Vi behöver en nationell vägkarta för att kunna skapa ett gemensamt engagemang för en kursändring.

Målet är att i samarbete med samhällsaktörer, företag och enskilda människor skapa en mer rättvis dataekonomi än i dag, en dataekonomi som tar hänsyn till de enskilda människornas, företagens och samhällets behov, rättigheter och skyldigheter på lika villkor.

Finland har goda möjligheter att bli en internationell vägvisare för en rättvis och hållbar dataekonomi.

Vad gör vi?

Vi vill att Finland ska förnyas och nå framgång genom utnyttjande av dataekonomins möjligheter. Vår uppgift är att ta reda på hur.

Visionen om en rättvis dataekonomi styr vårt arbete. Övergången till ett databaserat samhälle byggs på en europeisk värdegrund, människoorienterat och rättvist.

Arbetet med att utforma en rättvis dataekonomi behöver stöd av en gemensam målbild som engagerar hela samhället, tillsammans med åtgärder som bildar en klar och tydlig helhet. Hösten 2022 utarbetar vi tillsammans med de centrala aktörerna en gemensam målbild för dataekonomins Finland, och bygger upp ett omfattande engagemang för att föra framåt de reformer som behövs.

Den nationella vägkartan för dataekonomi hjälper oss att hitta en gemensam kurs, visar vilka åtgärder som behövs beskriver med klara indikatorer framstegen längs de viktigaste utvecklingslinjerna på vägen mot en rättvis dataekonomi.  Genom att bidra till ett snabbare genomförande av åtgärderna kan de finländska aktörerna tillsammans ge fart åt övergången till en rättvis dataekonomi och bygga upp ett konkurrenskraftigt Finland.

Vägkartan lyfter fram synsätt och tankar som hjälper både privata företag och offentliga aktörer att förbättra sina verksamheter, skapa databaserade affärsmodeller och utnyttja data för att utveckla samhället och ekonomin.

Vilka är med?

Vägkartan för dataekonomi tas fram genom omfattande samarbete med ett partnernätverk. I nätverket medverkar aktörer från den privata och offentliga sektorn. De centrala ministerierna, Finlands näringsliv, Företagarna i Finland, Teknologiindustrin, Business Finland, Kommunförbundet och Startup-säätiö är representerade i vägkartans styrgrupp och sekretariat.

Styrgruppens ordförande är styrelseproffset Kaisa Olkkonen, och styrgruppens ordinarie medlemmar är Kristo Lehtonen (vice ordförande) Sitra, Laura Eiro (Kommunikationsministeriet), Jarkko Levasma (Finansministeriet), Jyri Häkämies (Finlands näringsliv), Jaakko Hirvola (Teknologiindustrin), Petri Salminen (Företagarna i Finland), Nina Kopola (BF), Erja Turunen (VTT), Riikka Pakarinen (Suomen Startup-säätiö), Tommi Karttaavi (Kommunförbundet) och Atte Jääskeläinen (Undervisnings- och kulturministeriet). Suppleanter i styrgruppen är Satu Vasamo-Koskinen (Arbets- och näringsministeriet), Maria Rautavirta (Kommunikationsministeriet) och Kalle Kantola (VTT).

Vad har man fått till stånd?

Projektet Vägkarta för dataekonomi startade i november 2021 och pågår fram till juni 2025.

Vi har analyserat dataekonomins nuläge i Finland och i centrala konkurrentländer, dataekonomins grunder och nycklarna till framgång i den. Projektet har publicerat promemorian Suomen vahvuudet, haasteet ja mahdollisuudet datatalouden rakentamisessa, som identifierade Finlands styrkor och nycklar till framgång samt flaskhalsarna inom utvecklingen av dataekonomin. Arbetet gjordes tillsammans med företagens intresseorganisationer, ministerier, forskningsinstitut och andra organisationer. Projektet har också analyserat debatten om dataekonomin som förs i nätmedierna.

Europeiska kommissionen har publicerat fem nya förslag till lagstiftning om datareglering. De har en stark inverkan på verksamhetsmiljön i Europa. Projektet har tagit fram en helhetsbild av verksamhetsmiljön (på finska) och utrett de möjligheter som kommissionens förslag öppnar för den offentliga sektorn, små och medelstora företag och privatpersoner.

Den nationella vägkartan för dataekonomi skapas tillsammans.  Det är möjligt att delta i arbetet på våra Datatalouden tilannehuone-evenemang, som ordnas månatligen och är öppna för alla. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så hör du bland de första om hur arbetet fortskrider. 

Kom med och gör Finland till en föregångare i rättvis dataekonomi!

Tidsplan

9–11
/2022

En gemensam vision skapas

Sitra skapar tillsammans med centrala aktörer en gemensam vision för ett livskraftigt dataekonomins Finland och samtidigt bygger vi upp ett omfattande engagemang för att driva framåt de reformer som behövs.

10/2022

Evenemanget Situationsrummet för dataekonomi: en nationell vision (på finska)

Situationsrummet samlar experter inom dataekonomi för att diskutera en nationell vision för dataekonomin. Situationsrummet omvandlas till en workshop där man bearbetar riktningen för en gemensam vision samt samlar in idéer och input. 

12/2022

Visionen för en rättvis dataekonomi publiceras

12/2022

Evenemanget Situationsrummet för dataekonomi: Hur fortskrider vägkartan? Hur skapar vi vägkartan tillsammans? 

1–3/ 2023

Arbetet med vägkartan fortsätter

Utarbetandet av vägkartan fortsätter i omfattande samarbete med ett partnernätverk. Sitra stöder och styr vägkartsprocessen.

4/2023

Vägkartan för dataekonomi publiceras

Kontakta oss

personer
Laura Halenius
Projektledare, Vägkarta för en rättvis dataekonomi
personer
Reijo Aarnio
Senior Advisor, Rättvis dataekonomi
personer
Taru Rastas
Ledande Expert, Vägkarta för en rättvis dataekonomi
personer
Juhapekka Ristola
Senior Advisor, Vägkarta för en rättvis dataekonomi
personer
Meeri Toivanen
Expert, Vägkarta för en rättvis dataekonomi
personer
Tarmo Toikkanen
Ledande Expert, Vägkarta för en rättvis dataekonomi
personer
Emma-Leena Kemppainen
Expert, Vägkarta för en rättvis dataekonomi
personer
Veera Hyytiä
personer
Antti Peltomäki
Senior Advisor, Vägkarta för en rättvis dataekonomi
personer
Minna Parkkonen
Assistent, Vägkarta för en rättvis dataekonomi
personer
Johanna Kippo
Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer