Vägkarta för dataekonomi

Data och information som förädlats från dem är livsviktiga för Finlands ekonomi och konkurrenskraft. Kan vi emellertid utnyttja data rätt och dela data rättvist så att alla får nytta av detta – företagen, den offentliga sektorn och medborgarna? Finland behöver en vägkarta som tar fram åtgärder för smartare utnyttjande av data.

Aktuellt

Vad handlar det om?

Förståelse av vilka möjligheter data har och att ta tillvara på dem har en kraftig inverkan på företagens ekonomiska framgång. I framtidens ekonomi har förmågan att utnyttja data även en inverkan på hur digitaliseringen och den gröna övergången fortskrider. Samtidig måste man avtala om medborgarnas och företagens rättigheter i den digitala världen. Detta förutsätter även spelregler och infrastruktur.

Samhällets övergång till en dataekonomi sker emellertid inte av sig själv. I Finland bromsas övergången av en bristfällig och differentierad förståelse av dataekonomin, hinder för datadelning, kompetensbrist och attityder.

Finland måste hitta sätt att påskynda uppbyggnaden av en dataekonomi, så att den nationella konkurrenskraften stärks och dataekonomin kan generera välbefinnande. Nu håller vi på att hamna efter i den internationella utvecklingen. Därför behövs en vägkarta och gemensamt engagemang i en kursändring.

Finland har möjligheten att göra rättvis och hållbar användning av data till en konkurrensfördel. Rättvis dataekonomi utgår från tillförlitlighet, transparens samt respekt för individers och organisationers rättigheter. En rättvis organisation skapar värde med hjälp av data, inte bara åt sig själv utan även åt sina kunder och samhället i stort.

 

Vad gör vi?

Vi vill att Finland ska förnyas och ha framgång genom utnyttjande av dataekonomins möjligheter. Vår uppgift är att ta reda på hur.

Visionen om en rättvis dataekonomi styr vårt arbete. Övergången till ett databaserat samhälle byggs på en europeisk värdegrund, människoorienterat och rättvist.

Vi tar fram vägkartan för dataekonomi i ett omfattande samarbete mellan den offentliga och privata sektorn. Vi analyserar dataekonomins nuvarande situation, grunder och nycklarna till framgång i den. Vi löser i synnerhet utmaningar som gäller datas rörlighet, kompetens, samarbetsnätverk och ansvarsfull behandling av data. Vi påverkar utvecklingen av regleringen, så att den stöder dataekonomins framsteg och tillväxt samt säkerställer lika möjligheter för alla.

Vi granskar framtidsförståelse som gäller den växande dataekonomin och dess betydelse för Finlands konkurrenskraft och medborgarnas välbefinnande. Vi tar fram en förutsägelsemodell som utreder dataekonomins förändringskrafter och utvecklingslinjer och som gagnar finländska företag, beslutsfattare och samhället.

Vi inspirerar företag, experter, tjänstemän och politiska beslutsfattare till att stå bakom en gemensam vision om en rättvis dataekonomi. Vi hjälper olika instanser att se möjligheter i en framtidsekonomi som utgår från data.

Vi tror att det är möjligt för Finland att bli en internationell vägvisare för en rättvis och hållbar dataekonomi.

Vad har man fått till stånd?

Projektet Vägkarta för dataekonomi startade den 1 november 2021. Vid förberedelse av projektet har man utrett och identifierat Finlands styrkor för att ha framgång i dataekonomin och dataekonomins flaskhalsar tillsammans med företag, ministerier, forskningsinstitut och organisationer.

Dessutom har man jämfört utsikterna för Finlands dataekonomi i förhållande till centrala konkurrerande länder.
Utarbetandet av en nationell vägkarta inleds i början av 2022.

Kom med och gör Finland till en föregångare i rättvis dataekonomi!

Kontakta oss