Live
Datatalouden tilannehuone
Verkkotapahtuma

Datatalouden tilannehuone

Mitä vastuullisuus datan hyödyntämisessä tarkoittaa? Entä miten vastuullisuutta voidaan osoittaa datan avulla? Ja millaisia mahdollisuuksia reilu datan käyttö ja vaikuttavuuden mittaaminen avaa yrityksille? Syyskuun tilannehuoneen teemana on vastuullisuus datataloudessa.

  • 13.09.2022 klo 08:00 - 09:30
  • Verkkotapahtuma
  • #datatalous

Ymmärrys datan vastuullisesta käytöstä ja oman datan hallinnasta lisääntyvät samalla, kun sääntely ja sidosryhmät haastavat yritysten toiminnan läpinäkyvyyttä ja luottamuksen rakentumista. Yritysvastuu ulottuu dataan — yrityksen täytyy ymmärtää, millaista dataa sillä on ja miten dataa voidaan käyttää kestävästi sekä myös sitä, millaisia vaikutuksia datalla ja sen käytöllä on eri osapuolille ja ympäristöön.

Myös yritysten arvottamisessa datalla on merkitystä sekä vaikuttavuuden mahdollistajana että mittaamisen kohteena ja välineenä. Tietoa kerätään kuvaamaan vastuullisuuden osa-alueita dataan perustuvilla mittareilla. Samalla muodostuu tarve datan tulkintaan ja johtopäätöksiin, jotta ymmärrys toiminnasta ja sen vaikutuksista voisi parantua.

Viranomaiset ovat osaltaan lähteneet määrittelemään vastuullisuutta ja samalla datan kuvausta luomalla normistoa esimerkiksi raportoinnin kautta. Kehitykseen ovat vastanneet edelläkävijät, joten samalla vastuullisuuden arviointi- ja viestintämenetelmien kirjo on kasvanut. Yhtenäisyyttä luovat standardit ovat tarpeen, jotta organisaatioiden vastuullisuutta voidaan vertailla kulutus- tai sijoituspäätösten tueksi.

Syyskuun tilannehuoneen teemana on vastuullisuus datataloudessa. Tilaisuudessa kuullaan Annu Niemisen puheenvuoro Upright -yrityksen kehittämästä nettovaikutusmenetelmästä ja vastuullisuuden mittaamisesta sekä Jorma Turusen puheenvuoro vastuullisuusstrategiasta keskeisenä osana liiketoiminnan kasvua.

Tilaisuuden alustaa Taru Rastas Sitrasta, joka on tehnyt  tutkimusta yritysten datavastuusta muotoilun keinoin.

Tervetuloa linjoille kuulolle ja keskustelemaan!

Mistä on kyse?