Live
Datatalouden tilannehuone

Datatalouden tilannehuone

Vuoden 2022 ensimmäisessä Tilannehuoneessa uppoudutaan eurooppalaiseen Gaia-X-projektiin ja sen kansalliseen työhön Suomessa. Projektijohtaja Anssi Komulainen Sitrasta valottaa käynnissäolevaa työtä ja Gaia-X:n tavoitteita.

Jotta tulevaisuuden Euroopan hyvinvointia ja kilpailukykyä voidaan edistää, on datan käytön pelisääntöjen oltava kunnossa. Vain silloin datan jakaminen onnistuu luotettavasti ja reilusti. Gaia-X on eurooppalainen hanke, jossa pelisääntöjä luodaan yhdessä. Suomalaisille yrityksille osallistuminen tarjoaa monia mahdollisuuksia.

Sitra koordinoi Suomen Gaia-X-verkostoa ja edistää suomalaisten toimijoiden roolia ja mahdollisuuksia osana eurooppalaista verkostoa. Suomen hubi yhdistää toimijoita erilaisten ekosysteemien, politiikkatoimien ja käytännön kokeilujen välillä.

Gaia-X:n on tarkoitus vahvistaa Euroopan digitaalista omavaraisuutta ja dataa koskevaa itsemääräämisoikeutta. Se pyrkii myös lisäämään mahdollisuuksia vapaaseen markkinoillepääsyyn ja uuteen arvonluontiin.

Työtä ja Gaia-X:n tavoitteita esittelee projektijohtaja Anssi Komulainen Sitrasta.

Tilaisuutta moderoi asiantuntija Meeri Toivanen Sitrasta. Tervetuloa linjoille kuulolle ja keskustelemaan!

Tapaamiset

7.9.2021 klo 8.00–9.30 Datatalouden rakennuspalikat, osa 2
5.10.2021 klo 8.00–9.30 Koulutusmahdollisuudet
9.11.2021 klo 8.00–9.30 Sitran datatalousteemaiset avaukset
14.12.2021 klo 8.00–9.30 Data act
8.2.2022 klo 08.00-09.30 Gaia-X -hanke

Mikä ihmeen Tilannehuone?

Datatalouden tilannehuone -verkoston tavoitteena on rikkoa siiloja ja lisätä yhteistä ymmärrystä datatalouden tilannekuvasta. Haluamme vahvistaa läpinäkyvyyttä ja siksi toimintamme on avointa.

Tilannehuone -tapaamisia järjestetään kuukauden välein ja ne on tarkoitettu kaikille datapohjaisten palveluiden, infrastruktuurin ja tietopolitiikan ympärillä työskenteleville, kuten esimerkiksi uusien ekosysteemien edustajille, yrityksille, päätöksentekijöille, sijoittajille ja julkisen sektorin edustajille.

Datatalouden tilannehuone -verkosto työskentelee avoimessa yhteisessä työtilassa Howspacessa, josta löytyy kaikkien aiempien Tilannehuoneiden tallenteet, materiaalit ja muistiinpanot. Tervetuloa mukaan toimintaan!

Mistä on kyse?