OSAAMISEN AIKA

Suomessa tarvitaan elinikäisen oppimisen politiikkaa, jossa osaamisen kehittäminen nähdään tuottavana pitkän aikavälin investointina ja hyvinvoinnin lähteenä.

Ajankohtaista

Tästä puhutaan nyt.

Hankkeita

Pysy kärryillä kehitystyöstä.

Kiitos kaikille Osaaminen näkyviin -viikkoihin 30.8.-12.9. osallistuneille!

Yli 350 yhteisöä herätti ja innosti suomalaisia huomaamaan osaamistaan ja tekemään sitä näkyväksi. Tutustu vinkkeihin, työkaluihin ja muiden tarinoihin! Jokaisella on monenlaista, arvokasta osaamista!

Osaamisen aika -podcast

Sukella syvälle elinikäiseen oppimiseen!

Mistä on kyse?

Suomalainen koulutusjärjestelmä on edustanut maailman huippua pitkään, ja Suomi on menestynyt globaalissa taloudessa korkeaa osaamista hyödyntämällä. Maailmaa mylläävät megatrendit, kuten teknologian kehittyminen, työn muutos ja väestökehitys, haastavat nykyisiä elinkeinojamme ja koulutusjärjestelmäämme. Nykyiset rakenteet kuten julkishallinnon vastuualueiden rajat, niitä heijasteleva rahoitusjärjestelmä sekä kannusteet eivät riittävästi tue joustavaa, elinkaareen eri vaiheessa tapahtuvaa oppimista.

Tarvitaan systeeminen muutos, jolla voidaan varmistaa, että osaamispääomamme on jatkuvasti mahdollisimman korkealla tasolla ja pystymme osaamisellamme vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin. On pohdittava resurssien riittävyyttä, osaamisen tuottamista, rakenteiden toimivuutta ja ohjausmekanismeja.

Laaja-alainen osaaminen ja sivistys vahvistavat yksilön hyvinvointia ja kilpailukykyä työmarkkinoilla sekä yhteiskunnallista koheesiota ja kansalaisten osallisuutta – siis hyvinvointiyhteiskuntamme perustaa. Tätä kautta Suomesta muodostuu elinikäisen oppimisen edelläkävijä.

Mitä teemme?

Sitran Osaamisen aika – Elinikäisestä oppimisesta kilpailukykyä ja hyvinvointia -projektin tavoitteena on tukea yhteiskunnallisia toimijoita Suomessa elinikäisen oppimisen kehittämiseksi. Kolmivuotisen projektikokonaisuuden pyrkimyksenä on vauhdittaa siirtymistä elinikäisen oppimisen politiikkaan, jossa osaamista ja työtä tarkastellaan hyvinvoinnin rakennusaineina. Osaamiseen käytetyt resurssit nähdään tuottavana investointina Suomen kilpailukykyyn.

Sitran roolina on toimia riippumattomana sillanrakentajana elinikäisen oppimisen politiikan mahdollistamiseksi. Elinikäisen oppimisen politiikkaan sisältyy toimiva ohjaus- ja rahoitusjärjestelmä sekä koulutusjärjestelmä, joka takaa jokaiselle suomalaiselle sekä laajan osaamispohjan että jatkuvan oppimisen edellytykset eli mahdollisuuden rakentaa laadukasta syväosaamista joustavasti eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa.

Keitä on mukana?

Keskeiset valtionhallinnon, työelämän ja koulutuksen toimijoiden edustajat ovat Sitran fasilitoimana luoneet tahtotilan elinikäisestä oppimisesta, muutoshaasteista ja sen rahoituksen periaatteista. Katso osallistuneiden tahojen edustajat tästä uutisesta. Työn tulokset julkaistiin Kohti elinikäistä oppimista -julkaisussa kaikkien käyttöön maaliskuussa 2019.

Koordinaatioryhmän pohjalta luotu koordinaatioverkosto tukee jatkotyötä ja elinikäisen oppimiseen liittyvää tiedontuotantoa. Kentän muiden toimijoiden osallistuminen ja vaikutusmahdollisuudet toteutuvat erilaisten foorumeiden ja sähköisen työstämisen kautta.

Työskentelyssä hyödynnetään alan tutkimusta Suomesta ja muualta maailmasta. Työn tavoitteena on tukea poliittisia puolueita ja toimijoita elinikäisen oppimisen kehittämisessä ja tulevaisuuden haasteisiin vastaamisessa.

Sitra tarjoaa yhteiselle keskustelulla areenan, tukee toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja tekee taustatyötä keskustelun pohjaksi. Työn tulokset ovat avoimesti kaikkien jatkuvan oppimisen kehittämisestä kiinnostuneiden käytettävissä.

Missä mennään?

Osaamisen aika -projektin valmistelu alkoi keväällä 2018 elinikäisen oppimisen meneillään olevien kehitystoimenpiteiden ja -ehdotusten kartoituksella. Varsinainen työ käynnistyi elinikäisen oppimisen pitkäjänteisen ja laaja-alaisen tahtotilan valmistelulla lokakuussa 2018.

Julkaisimme Millä rahalla? -selvityksen elinikäisen oppimisen rahavirroista lokakuussa 2018. Se tarjoaa ensimmäistä kertaa kokonaiskuvan koulutuksen ja oppimisen rahavirroista Suomessa.

Maaliskuussa 2019 julkaisimme elinikäisen oppimisen tahtotilan, muutoshaasteet ja rahoituksen periaatteet. Kohti elinikäistä oppimista -julkaisussa tiivistyy 30 keskeisen sidosryhmän yhteinen näkemys aiheesta.

Hallitusohjelman laatijat hyödynsivät keskeisten 30 tahon edustajien yhdessä tekemän työn tuloksia suunnittelutyössään. Jatkuvan oppimisen uudistus sisällytettiin hallitusohjelmaan ja sitä valmistelee parlamentaarinen ryhmä. Sitra osallistui ryhmän työskentelyn käynnistykseen ja tukee työtä tuottamalla tietoa elinikäisestä oppimisesta.

Suomalaisten aikuisten näkökulman elinikäiseen oppimiseen toimme esiin kyselyllä, johon vastasi yli kaksituhatta 18–85-vuotiasta suomalaista. Elinikäinen oppiminen Suomessa 2019 -kyselyn tulosten mukaan kaikenikäiset nauttivat oppimisesta ja laaja yleissivistys on arvo sinänsä.

Osaamisen aika -työ jatkuu 2020-21 tuottamalla tietoa elinikäisestä oppimisesta, tiekartan luomisella sekä yhteistyö- ja kokeiluhankkeilla.

Osallistu keskusteluun!

  • Twitter: aiheesta käydään keskustelua aihetunnisteella #osaamisenaika
  • Facebook: Liity Osaamisen aika – Elinikäisestä oppimisesta kilpailukykyä ja hyvinvointia –FB-ryhmään.

 

Julkaisut

Tiukkaa asiaa.

Tapahtumat

Tule mukaan!

Kannustaako?

Miten nykyinen järjestelmämme kannustaa elinikäiseen oppimiseen? Tutustu tietoon ja näkemyksiin aiheesta.

Haluatko pysyä mukana kehitystyössä? Tilaa Osaamisen aika -uutiskirje!

Ota yhteyttä

Kysy, kerro, kommentoi.

Mistä on kyse?