Siirry suoraan sisältöön

OSAAMISEN AIKA

Suomessa tarvitaan elinikäisen oppimisen politiikkaa, jossa osaamisen kehittäminen nähdään tuottavana pitkän aikavälin investointina ja hyvinvoinnin lähteenä.

Ajankohtaista

Pysy kärryillä kehitystyöstä.

Osaamisen aika -podcast

Sukella syvälle elinikäiseen oppimiseen!

Mistä on kyse?

Suomalainen koulutusjärjestelmä on edustanut maailman huippua pitkään, ja Suomi on menestynyt globaalissa taloudessa korkeaa osaamista hyödyntämällä. Maailmaa mylläävät megatrendit, kuten teknologian kehittyminen, työn muutos ja väestökehitys, haastavat nykyisiä elinkeinojamme ja koulutusjärjestelmäämme. Nykyiset rakenteet kuten julkishallinnon vastuualueiden rajat, niitä heijasteleva rahoitusjärjestelmä sekä kannusteet eivät riittävästi tue joustavaa, elinkaareen eri vaiheessa tapahtuvaa oppimista.

Tarvitaan systeeminen muutos, jolla voidaan varmistaa, että osaamispääomamme on jatkuvasti mahdollisimman korkealla tasolla ja pystymme osaamisellamme vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin. On pohdittava resurssien riittävyyttä, osaamisen tuottamista, rakenteiden toimivuutta ja ohjausmekanismeja.

Laaja-alainen osaaminen ja sivistys vahvistavat yksilön hyvinvointia ja kilpailukykyä työmarkkinoilla sekä yhteiskunnallista koheesiota ja kansalaisten osallisuutta – siis hyvinvointiyhteiskuntamme perustaa. Tätä kautta Suomesta muodostuu elinikäisen oppimisen edelläkävijä.

Mitä teemme?

Sitran Osaamisen aika – Elinikäisestä oppimisesta kilpailukykyä ja hyvinvointia -avainalueen tavoitteena on tukea yhteiskunnallisia toimijoita Suomessa elinikäisen oppimisen kehittämiseksi. Kolmivuotisen projektikokonaisuuden pyrkimyksenä on vauhdittaa siirtymistä elinikäisen oppimisen politiikkaan, jossa osaamista ja työtä tarkastellaan hyvinvoinnin rakennusaineina. Osaamisen käytetyt resurssit nähdään tuottavana investointina Suomen kilpailukykyyn.

Sitran roolina on toimia riippumattomana sillanrakentajana elinikäisen oppimisen politiikan mahdollistamiseksi. Elinikäisen oppimisen politiikkaan sisältyy toimiva ohjaus- ja rahoitusjärjestelmä sekä koulutusjärjestelmä, joka takaa jokaiselle suomalaiselle sekä laajan osaamispohjan että jatkuvan oppimisen edellytykset eli mahdollisuuden rakentaa laadukasta syväosaamista joustavasti eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa.

Keitä on mukana?

Valmisteluprosessin aikana tahtotilan ja rahoituksen periaatteiden koordinoinnista vastaavat keskeisten valtionhallinnon, työelämän ja koulutuksen toimijoiden edustajat. Työn tulokset esitellään helmikuussa 2019 kokoontuvalle seurantaryhmälle, ja julkaistaan tämän jälkeen kaikkien käyttöön. Katso työryhmien edustajat tästä uutisesta.

Kentän muiden toimijoiden osallistuminen ja vaikutusmahdollisuudet toteutuvat erilaisten foorumeiden ja sähköisen työstämisen kautta.

Työskentelyssä hyödynnetään alan tutkimusta Suomesta ja muualta maailmasta. Työn tavoitteena on tukea poliittisia puolueita ja toimijoita elinikäisen oppimisen kehittämisessä ja tulevaisuuden haasteisiin vastaamisessa.

Sitra tarjoaa yhteiselle keskustelulla areenan, tukee toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja tekee taustatyötä keskustelun pohjaksi. Työn tulokset ovat avoimesti kaikkien jatkuvan oppimisen kehittämisestä kiinnostuneiden käytettävissä.

Missä mennään?

Avainaluetyö alkoi syksyllä 2018 elinikäisen oppimisen meneillään olevien kehitystoimenpiteiden ja -ehdotusten kartoittamisella. Lokakuun 2018 alussa julkaisimme selvityksen elinikäisen oppimisen nykyisistä rahavirroista. Millä rahalla? -selvityksessä on kuvattu, mistä kukkaroista oppimiseen kohdistettu rahoitus tulee, miten se jakautuu koulutuksen tarjoajille ja miten oppija voi rakentaa toimeentulonsa eri elämäntilanteissa. Tuomme esiin myös näkemyksiä nykyisen järjestelmän kannustavuudesta suhteessa elinikäiseen oppimiseen.

Syksyn ja alkutalven 2019 aikana fasilitoimme yhteisen tahtotilan muodostamista elinikäisen oppimisen keskeisistä tavoitteista ja rahoituksen periaatteista. Tavoitteena on tiivistää keskeisten sidosryhmien yhteinen näkemys aiheesta.

Vuosien 2019-2021 aikana työ jatkuu elinikäisen oppimisen kehityksen tiekartan luomisella ja mahdollisten yhteistyö- tai kokeiluhankkeiden toteuttamisella.

Osallistu keskusteluun!

  • Twitter: aiheesta käydään keskustelua hashtagilla #osaamisenaika
  • Facebook: Liity Osaamisen aika – Elinikäisestä oppimisesta kilpailukykyä ja hyvinvointia –FB-ryhmään.

 

Julkaisut

Tiukkaa asiaa.

Kannustaako?

Miten nykyinen järjestelmämme kannustaa elinikäiseen oppimiseen? Tutustu tietoon ja näkemyksiin aiheesta.

Tapahtumat

Tule mukaan!

Haluatko pysyä mukana kehitystyössä? Tilaa Osaamisen aika -uutiskirje!

Ota yhteyttä

Kysy, kerro, kommentoi.

Mistä on kyse?