OSAAMISEN AIKA

Suomessa tarvitaan elinikäisen oppimisen politiikkaa, jossa osaamisen kehittäminen nähdään tuottavana pitkän aikavälin investointina ja hyvinvoinnin lähteenä.

uutiset

Tekoälyn avulla saadaan esiin ajantasainen tieto osaamistarpeiden ja koulutustarjonnan kohtaamisesta

uutiset

Suomen kasvukäytävä jatkaa Sitran ja 15 alueen kehittämän yhteistyömallin hyödyntämistä

uutiset

Uusi osaaminen syntyy yhä useammin verkostoissa työskennellen

julkaisut

Tulevaisuuden osaaminen syntyy ekosysteemeissä

Alueiden osaamisen aika - vuorovaikutteiselle toimintamallilla tilannekuva alueesta
julkaisut

Alueiden osaamisen aika – vuorovaikutteisella toimintamallilla tilannekuva alueesta

uutiset

Sitran seitsemän suositusta kohti elinikäisen oppimisen Suomea

Ajankohtaista

Tästä puhutaan nyt.

uutiset

Kokeilut tuovat elinvoimaa alueille

julkaisut

Tulevaisuuden osaaminen syntyy ekosysteemeissä (tiivistelmä)

artikkelit

Reaaliaikainen tieto osaamistarpeista ja osaamistarjonnasta auttaa kohtaanto-ongelman ratkaisemisessa

Työn tulokset

Kahdeksan pilottihanketta: Työssä tapahtuva oppiminen syntyy avoimissa verkostoissa

julkaisut

Kahdeksan pilottihankkeen näkökulma osaamisen uudistamiseen työelämässä

uutiset

Tekoälyn avulla saadaan esiin ajantasainen tieto osaamistarpeiden ja koulutustarjonnan kohtaamisesta

uutiset

Suomen kasvukäytävä jatkaa Sitran ja 15 alueen kehittämän yhteistyömallin hyödyntämistä

Kommentti

Miten vastata myös myönteisten rakennemuutosten osaamistarpeisiin?

uutiset

Uusi osaaminen syntyy yhä useammin verkostoissa työskennellen

Alueiden osaamisen aika - vuorovaikutteiselle toimintamallilla tilannekuva alueesta
julkaisut

Alueiden osaamisen aika – vuorovaikutteisella toimintamallilla tilannekuva alueesta

julkaisut

Tulevaisuuden osaaminen syntyy ekosysteemeissä

alueet suomen kartalla, lentokone, juna, auto laiva, ihmisnappuloita Suomen kartalla eri alueilla
Poiminnat

Selvitys alueiden koulutus- ja työperäisen maahanmuuton linjauksista

julkaisut

Miten huomata yhä moninaisempaa osaamista?

Milma Arola
Puheenvuoro

Mistä puhumme, kun puhumme osaamisesta?

Työn tulokset

Miten yhdessä 350 toimijan voimin herätimme suomalaisia huomaamaan osaamistaan?

Puheenvuoro

Ehkä tarvitaankin revoluutio? Elinikäisen oppimisen suositukset vaivaavat

Hankkeita

Pysy kärryillä kehitystyöstä.

Leikekuva
hankkeet

Alueiden osaamisen aika

hankkeet

Osaaminen näkyviin

Osaaminen näkyviin -viikkoa 5.-11.9.2022 koordinoi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus.

Kiitos kaikille Osaaminen näkyviin -viikkoihin 30.8.-12.9.2021 osallistuneille! Yli 350 yhteisöä herätti ja innosti suomalaisia huomaamaan osaamistaan ja tekemään sitä näkyväksi. Tutustu vinkkeihin, työkaluihin ja muiden tarinoihin. Jokaisella on monenlaista, arvokasta osaamista!

Osaamisen aika -podcast

Sukella syvälle elinikäiseen oppimiseen!

Osaamisen aika -podcastissa Sitran vanhemmat neuvonantajat Tapio Huttula, Jaana Villanen ja Timo Matikainen.
Podcast

Esittelyjakso: Millä osaamisella alue menestyy?

Osaamisen aika -podcastissa Sitran vanhemmat neuvonantajat Tapio Huttula, Jaana Villanen ja Timo Matikainen.
Podcast

Miksi alueen on itse löydettävä ratkaisunsa elinvoimaan?

Osaamisen aika -podcastissa Sitran vanhemmat neuvonantajat Tapio Huttula, Jaana Villanen ja Timo Matikainen.
Podcast

Onko alueilla pula osaamisesta vai osaajista?

Osaamisen aika -podcastissa Sitran vanhemmat neuvonantajat Tapio Huttula, Jaana Villanen ja Timo Matikainen.
Podcast

Millä pääsemme hankehumpasta eroon?

Podcast

Voiko ketunhäntä kainalossa tehdä elinvoimatyötä?

Herätyskello ja Milma Arola
Podcast

Tekeekö jatkuva oppiminen aivoille hyvää?

Herätyskello ja Milma Arola
Podcast

Pitääkö oppimisen olla kivaa?

Herätyskello ja Milma Arola
Podcast

Voiko kaikissa töissä oppia?

Podcast

Onko osaaminen onnen lähde?

Podcast

Miksi osaamista tulee jatkuvasti kehittää?

Kuvituskuva: Podcastin otsikko ja puhuja
Podcast

Osaamisen aika -podcast ruotii oppimisen merkitystä

Podcast

Haluammeko oppia uutta läpi elämän?

Mistä on kyse?

Suomalainen koulutusjärjestelmä on edustanut maailman huippua pitkään, ja Suomi on menestynyt globaalissa taloudessa korkeaa osaamista hyödyntämällä. Maailmaa mylläävät megatrendit, kuten teknologian kehittyminen, työn muutos ja väestökehitys, haastavat nykyisiä elinkeinojamme ja koulutusjärjestelmäämme. Nykyiset rakenteet kuten julkishallinnon vastuualueiden rajat, niitä heijasteleva rahoitusjärjestelmä sekä kannusteet eivät riittävästi tue joustavaa, elinkaareen eri vaiheessa tapahtuvaa oppimista.

Tarvitaan systeeminen muutos, jolla voidaan varmistaa, että osaamispääomamme on jatkuvasti mahdollisimman korkealla tasolla ja pystymme osaamisellamme vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin. On pohdittava resurssien riittävyyttä, osaamisen tuottamista, rakenteiden toimivuutta ja ohjausmekanismeja.

Laaja-alainen osaaminen ja sivistys vahvistavat yksilön hyvinvointia ja kilpailukykyä työmarkkinoilla sekä yhteiskunnallista koheesiota ja kansalaisten osallisuutta – siis hyvinvointiyhteiskuntamme perustaa. Tätä kautta Suomesta muodostuu elinikäisen oppimisen edelläkävijä.

Mitä teemme?

Sitran Osaamisen aika – Elinikäisestä oppimisesta kilpailukykyä ja hyvinvointia -projektin tavoitteena on tukea yhteiskunnallisia toimijoita Suomessa elinikäisen oppimisen kehittämiseksi. Kolmivuotisen projektikokonaisuuden pyrkimyksenä on vauhdittaa siirtymistä elinikäisen oppimisen politiikkaan, jossa osaamista ja työtä tarkastellaan hyvinvoinnin rakennusaineina. Osaamiseen käytetyt resurssit nähdään tuottavana investointina Suomen kilpailukykyyn.

Sitran roolina on toimia riippumattomana sillanrakentajana elinikäisen oppimisen politiikan mahdollistamiseksi. Elinikäisen oppimisen politiikkaan sisältyy toimiva ohjaus- ja rahoitusjärjestelmä sekä koulutusjärjestelmä, joka takaa jokaiselle suomalaiselle sekä laajan osaamispohjan että jatkuvan oppimisen edellytykset eli mahdollisuuden rakentaa laadukasta syväosaamista joustavasti eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa.

Keitä on mukana?

Keskeiset valtionhallinnon, työelämän ja koulutuksen toimijoiden edustajat ovat Sitran fasilitoimana luoneet tahtotilan elinikäisestä oppimisesta, muutoshaasteista ja sen rahoituksen periaatteista. Katso osallistuneiden tahojen edustajat tästä uutisesta. Työn tulokset julkaistiin Kohti elinikäistä oppimista -julkaisussa kaikkien käyttöön maaliskuussa 2019.

Koordinaatioryhmän pohjalta luotu koordinaatioverkosto tukee jatkotyötä ja elinikäisen oppimiseen liittyvää tiedontuotantoa. Kentän muiden toimijoiden osallistuminen ja vaikutusmahdollisuudet toteutuvat erilaisten foorumeiden ja sähköisen työstämisen kautta.

Työskentelyssä hyödynnetään alan tutkimusta Suomesta ja muualta maailmasta. Työn tavoitteena on tukea poliittisia puolueita ja toimijoita elinikäisen oppimisen kehittämisessä ja tulevaisuuden haasteisiin vastaamisessa.

Sitra tarjoaa yhteiselle keskustelulla areenan, tukee toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja tekee taustatyötä keskustelun pohjaksi. Työn tulokset ovat avoimesti kaikkien jatkuvan oppimisen kehittämisestä kiinnostuneiden käytettävissä.

Missä mennään?

Osaamisen aika -projektin valmistelu alkoi keväällä 2018 elinikäisen oppimisen meneillään olevien kehitystoimenpiteiden ja -ehdotusten kartoituksella. Varsinainen työ käynnistyi elinikäisen oppimisen pitkäjänteisen ja laaja-alaisen tahtotilan valmistelulla lokakuussa 2018.

Julkaisimme Millä rahalla? -selvityksen elinikäisen oppimisen rahavirroista lokakuussa 2018. Se tarjoaa ensimmäistä kertaa kokonaiskuvan koulutuksen ja oppimisen rahavirroista Suomessa.

Maaliskuussa 2019 julkaisimme elinikäisen oppimisen tahtotilan, muutoshaasteet ja rahoituksen periaatteet. Kohti elinikäistä oppimista -julkaisussa tiivistyy 30 keskeisen sidosryhmän yhteinen näkemys aiheesta.

Hallitusohjelman laatijat hyödynsivät keskeisten 30 tahon edustajien yhdessä tekemän työn tuloksia suunnittelutyössään. Jatkuvan oppimisen uudistus sisällytettiin hallitusohjelmaan ja sitä valmistelee parlamentaarinen ryhmä. Sitra osallistui ryhmän työskentelyn käynnistykseen ja tukee työtä tuottamalla tietoa elinikäisestä oppimisesta.

Suomalaisten aikuisten näkökulman elinikäiseen oppimiseen toimme esiin kyselyllä, johon vastasi yli kaksituhatta 18–85-vuotiasta suomalaista. Elinikäinen oppiminen Suomessa 2019 -kyselyn tulosten mukaan kaikenikäiset nauttivat oppimisesta ja laaja yleissivistys on arvo sinänsä.

Tuodaksemme esiin, miten osaamisen kehittämisen mahdollisuudet toteutuvat eri elämänvaiheissa, kokosimme moniäänisen kokonaiskuvan työttömien näkökulmasta elinikäiseen oppimiseen. Siitä voi lukea muistiosta Työttömien näkökulma elinikäiseen oppimiseen – Miten vastuu tulisi jakaa? (2020).

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen rakenteita ja käytäntöjä Suomessa ja kahdeksassa verokkimaassa kartoitettiin rahoittamassamme työ- ja elinkeinoministeriön tuottamassa selvityksessä Miten osaaminen näkyväksi? Osaamista ei kerry vain koulutuksissa, vaan myös työpaikoilla ja harrastuksissa. Etenkin työelämässä olevat kaipaavat lisää ohjausta oman osaamisen tunnistamiseen ja mahdollisuuksia tehdä sitä näkyväksi.

Väestökehityksen alueellisia vaikutuksia koulutusjärjestelmään selvitimme Mille väestölle? -julkaisussa, jossa ennakoitiin koulutustarpeita 2040 asti ennustamalla uusien opiskelijoiden määriä kaikilla koulutusasteilla Suomessa ja aluetasoilla. Tuotimme myös verkkopalvelun aineiston hyödyntämiseen. Aihetta käsiteltiin koulutusastekohtaisissa verkkotilaisuuksissa ja ministerin haastatteluissa.

Kokonaisvaltaisen uudistuksen johtamista tarkastelimme muistiossa Ilmiölähtöisen johtamisen näkökulma elinikäiseen oppimiseen. Julkaisu sisältää myös muiden Pohjoismaiden elinikäisen oppimisen ohjauksen rakenteiden vertailun ja toi esille tarpeen johtaa elinikäistä oppimista läpileikkaavana kokonaisuutena pitkäjänteisesti kohti systeemistä muutosta.

Millä hinnalla? -julkaisussa selvitimme kannattaako osaamisen kehittämiseen panostaa ja mitkä ovat sen vaihtoehtoiskustannukset. Pääviestit on kiteytetty minuutin pituiseen videoon.

Alueiden osaamisen aika -työtä tehtiin intensiivisesti vuoden 2021 ajan ensin 9 alueella ja sittemmin 6 uudella alueella. Tavoitteena oli lisätä alueen toimijoiden muutoskyvykkyyttä ja vauhdittaa osaamista uudistavien alueellisten ratkaisujen löytymistä kestävään ja elinvoimaiseen tulevaisuuteen. Yhteistyössä 15 alueen kanssa kehitetty vuorovaikutteinen toimintamalli alueellisen elinvoimatyön tueksi on hyödynnettävissä avoimesti kaikille aluekehittäjille. Käytännönläheinen käsikirja opastaa tilannekuvaprosessin toteutukseen. Suomen kasvukäytävä jatkaa yhteistyömallin hyödyntämistä, kehittämistä edelleen ja levittämistä – myös avoimesti muiden alueiden käyttöön. Kokemuksia alueellisesta verkostoyhteistyöstä avataan neljässä Osaamisen aika -podcastjaksossa

Sitra rahoitti kahdeksaa hanketta, jotka pilotoivat uutta osaamisjärjestelmää eri puolilla Suomea. Niissä kehitettiin verkottunutta yhdessä oppimista, osaamisen uudistumista ja innovaatioiden syntymistä.

Herättääksemme työikäisiä suomalaisia huomaamaan omaa osaamista järjestimme kahden viikon Osaaminen näkyviin -viikot elo-syyskuussa 2021 yhteistyössä yli 350 toimijan kanssa. Viikkojen monipuolista ohjelmaa tuottivat erilaiset yritykset, julkiset toimijat, järjestöt ja oppilaitokset omille asiakkailleen, henkilöstölle, opiskelijoille, kumppaneille ja jäsenilleen. Vuonna 2022 Osaaminen näkyviin -viikon toteuttaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus.

Jatkoksi Mille väestölle? -selvitykseen tuotimme julkaisun ja verkkopalvelun Miten osaajat liikkuvat alueilla? sekä muistiossa Osaajien riittävyys alueilla kerromme neljän erilaisen alueen esimerkit ratkaisuista osaajapulaan.

Vuoden 2021 päätteeksi julkistimme pitkäjänteisen ja kokonaisvaltaisen elinikäisen oppimisen johtamisen tueksi Sitran seitsemän suositusta elinikäisen oppimisen edistämiseen Suomessa.

Osaamisen aika -työssä 2019-2022 tehdyt havainnot, tulokset ja johtopäätökset, jotka vauhdittavat kokonaisvaltaisen elinikäisen oppimisen politiikan syntyä Suomeen, kuvattiin selvitykseen Tulevaisuuden osaaminen syntyy ekosysteemeissä – Uuden osaamisjärjestelmän kuvaus.

Sitran Osaamisen aika -projekti mukaan lukien sen koordinaatioverkoston työn fasilitointi päättyivät maaliskuussa 2022.

Osallistu keskusteluun!

Julkaisut

Tiukkaa asiaa.

julkaisut

Tulevaisuuden osaaminen syntyy ekosysteemeissä (tiivistelmä)

julkaisut

Kahdeksan pilottihankkeen näkökulma osaamisen uudistamiseen työelämässä

Alueiden osaamisen aika - vuorovaikutteiselle toimintamallilla tilannekuva alueesta
julkaisut

Alueiden osaamisen aika – vuorovaikutteisella toimintamallilla tilannekuva alueesta

julkaisut

Tulevaisuuden osaaminen syntyy ekosysteemeissä

julkaisut

Miten huomata yhä moninaisempaa osaamista?

julkaisut

Millä suosituksilla?

julkaisut

Miten osaajat liikkuvat alueilla?

julkaisut

Osaajien riittävyys alueilla

Millä hinnalla? -selvitys
julkaisut

Millä hinnalla?

Leikekuva
julkaisut

Yritys-oppilaitoskysely 2021

julkaisut

llmiölähtöisen johtamisen näkökulma elinikäiseen oppimiseen

julkaisut

Mille väestölle?

julkaisut

Väestöselvitys 2040

julkaisut

Työttömien näkökulma elinikäiseen oppimiseen

julkaisut

Elinikäinen oppiminen Suomessa 2019 -kysely

julkaisut

Millä ehdoilla?

Tapahtumat

Tule mukaan!

Kutsuvierastilaisuus

Alueiden osaamisen aika -työn päätöstilaisuus

keskiviikko, 23.3.
Verkkotapahtuma

Tulevaisuuden osaaminen syntyy ekosysteemeissä

tiistai – torstai, 15.3. – 17.3.
käsi pitelee tarjotinta, jolla on herätyskello ilman viisareita ja neljä eri-ikäistä ihmistä seisomassa ja istumassa.
Julkistustilaisuus

Sitran suositukset elinikäisen oppimisen edistämiseksi Suomessa

maanantai, 13.12.
katso tallenne
Yhdeksän palloa, joiden sisällä on ihmisiä, ihmisryhmiä, käsi, lamppu ja hevosia
Verkkotapahtuma

Hyödynnä kasvuyritysten tuoreet opit yrityksessäsi – kolme työpajaa

keskiviikko – tiistai, 10.11. – 18.1.
Julkistustilaisuus

Minne koulutetut osaajat sijoittuvat? Miten he liikkuvat alueiden välillä?

keskiviikko, 27.10.
Kolme ihmistä istuu ringissä vastakkain ja viisi ihmistä istuu kannettavan äärellä.
Verkkotapahtuma

Erätauko osaamisen huomaamisesta -verkkoperehdytykset

Verkkotapahtuma

Miten työssä ja vapaa-ajalla jatkuvasti kertyvä osaaminen saadaan näkyviin?

maanantai, 6.9.
Verkkotapahtuma

Yhteislähtö Osaaminen näkyviin -viikoille

maanantai, 23.8.
Verkkotapahtuma

Saa osaamisesi näkyviin!

maanantai, 30.8.
Verkkotapahtuma

Osaaminen näkyviin -viikkojen päätöstilaisuus

tiistai, 14.9.
Verkkotapahtuma

Alueiden osaamisen aika -foorumi – Miten yhdessä uudistumalla luodaan elinvoimaa?

keskiviikko, 16.6.
live
Julkistustilaisuus

Yhdeksän alueen yrityskyselyn tulokset oppilaitosyhteistyöstä ja osaamisen tarpeista

maanantai, 29.3.
Julkistustilaisuus

Millä hinnalla? -selvityksen julkistustilaisuus

perjantai, 9.4.
Osaaminen näkyviin
Verkkotapahtuma

Miten saadaan kaikkien osaaminen näkyviin? Tule mukaan rakentamaan kampanjaa!

keskiviikko, 7.4.
Kutsuvierastilaisuus

Alueiden osaamisen aika -foorumit keväällä 2021

torstai – maanantai, 25.2. – 31.5.
Verkkotapahtuma

Pohjoismaiden elinikäisen oppimisen hallinnon rakenteiden vertailu

perjantai, 22.1.
live

Ota yhteyttä

Kysy, kerro, kommentoi.

ihmiset
Helena Mustikainen
Johtava asiantuntija, Reilu datatalous
ihmiset
Tapio Huttula
ihmiset
Iina Santamäki
ihmiset
Maikki Siuko
ihmiset
Anna-Maija Vesa
ihmiset
Päivi Hagel

Mistä on kyse?