julkaisut

Alueiden osaamisen aika – vuorovaikutteisella toimintamallilla tilannekuva alueesta

Suunnitteluryhmän käsikirja tilannekuvaprosessin toteuttamiseen

Julkaistu

Eri puolilla Suomea yhä erilaisemmat alueet kohtaavat kysymykset kestävän elinvoiman mahdollisuuksista, osaajapulasta ja yritysten toimintaedellytyksistä. Miten hyödynnämme ja uudistamme alueen osaamista entistä vaikuttavammin kestävän tulevaisuuden rakentamiseen? Miten yhdessä toimimalla luomme alueesta vetovoimaisemman ja elinvoimaisen?

Sitra on yhteistyössä 15 alueen kanssa kehittänyt Alueiden osaamisen aika -hankkeessa 2021-22 vuorovaikutteisen toimintamallin, jonka avulla alueen toimijat luovat yhteisen kuvan alueensa elinvoiman tekijöistä ja yritysten toimintamahdollisuuksista.

Tämä käsikirja liitteineen on tarkoitettu kunnan, seutukunnan tai maakunnan aluekehittäjille käytännönläheiseksi avuksi vuorovaikutteisen toimintamallin toteuttamiseen omalla alueellaan.

Käsikirjassa kuvataan vuorovaikutteinen prosessi, jonka aikana alueen yritysten, oppilaitosten ja julkisten toimijoiden edustajat sekä päättäjät luovat yhdessä tilannekuvan alueesta. Tavoitteena on vahvistaa alueen toimijoiden kykyä tehdä yhdessä vaikuttavaa verkostoyhteistyötä alueen elinvoiman ja kestävän tulevaisuuden hyväksi.

Yhteistyömallin ydin on alueen toimijoiden jatkuva vuorovaikutus. Käsikirja antaa selkeät ohjeet vuorovaikutuksen toteutukseen ja fasilitointiin prosessin kaikissa vaiheissa. Rungon työskentelylle muodostaa kolme 2-3 tunnin pituista niin sanottua tilannekuvafoorumia, jotka kokoavat alueen keskeiset toimijat laajasti verkostoyhteistyöhön. Jokaisessa tilaisuudessa on oma teemansa ja ajantasaista tietoa alueesta yhteistä käsittelyä varten.

Koko työskentelyä valmistelee suunnitteluryhmä, joka myös edistää tilannekuvan muodostamista foorumien väleissä ja vastaa ajantasaisen tiedon tuottamisesta alueesta ohjeiden avulla.

Käsikirja opastaa foorumien järjestämisen yksityiskohtaisesti ja tarjoaa muokattavia pohjia käytettäväksi eri vaiheissa. Koko prosessin toteuttamiseen on hyvä varata aikaa noin viisi kuukautta. Käsikirja ja sen liitteiden aineisto on laadittu toimintamallin toteutukseen verkkotilaisuuksina, mutta niitä voi soveltaa myös lähitapaamisiin.

Aluekehittäjät voivat ottaa toimintamallin vapaasti käyttöön sellaisenaan tai soveltaa sitä alueelle sopivalla tavalla.

Prosessin tuotokseksi syntyy alueen toimijoiden yhteinen analyysi alueen vahvuuksista, heikkouksista, uhkista ja mahdollisuuksista sekä valinnan alueelle tärkeistä kysymyksistä, joihin yhdessä tartutaan, yhteiset tahtolauseet ja niiden konkretisoinnin.

Käsikirjan ja sen liitteet voit ladata käyttöösi sivun yläosasta.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Alueiden osaamisen aika – vuorovaikutteisella toimintamallilla tilannekuva alueesta

Alaotsikko

Suunnitteluryhmän käsikirja tilannekuvaprosessin toteuttamiseen

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2022

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

27 s.

Aihe

aluekehittäminen, elinvoimatyö, verkostoyhteistyö, elinikäinen oppiminen

Mistä on kyse?