Alueiden osaamisen aika

Yhdessä uudistumalla elinvoimaa! 15 aluetta eri puolilta Suomea teki Sitran kanssa verkostoyhteistyötä tavoitteena kasvattaa alueen toimijoiden kykyä uudistua ja hyödyntää alueen osaamista entistä vaikuttavammin.

Alueiden osaamisen aika –
Vuorovaikutteisella toimintamallilla tilannekuva alueesta.
Sisältää myös käsikirjan!

Mistä on kyse?

Eri puolilla Suomea tehdään valtavat määrät kehittämistyötä, joka tähtää alueen yritysten toimintamahdollisuuksien parantamiseen, tarvittavien osaajien riittävyyteen ja asukkaiden hyvinvointiin. Alueen toimijoita kiinnostavat seudun elinvoimaisuus ja vetovoima. Voisiko alueen moninainen kehitystyö olla vielä vaikuttavampaa?

Entä jos joku vauhdittaisi tätä uudistumista, toisi alueen toimijoita yhteen, koordinoisi ja fasilitoisi yhteistyötä, tukisi tulevaisuuden lukutaitoa, loisi foorumeita yhdessä oppimiselle ja auttaisi näin kasvattamaan alueen toimijoiden kykyä uudistua? Sitra aloitti tällaisella roolilla tammikuussa 2021 vuoden mittaisen yhteistyön yhdeksän alueen kanssa eri puolella Suomea.

Alueiden verkostoyhteistyön taustalla on 30 keskeisen yhteiskunnallisen toimijan yhteinen näkemys elinikäisen oppimisen Suomesta. Tahtotilan mukaan osaaminen uudistaa työelämää ja työelämä osaamista.

Suomessa on maailman parhaat puitteet verkottuneelle yhdessä oppimiselle, osaamisen uudistamiselle ja innovaatioiden syntymiselle.

Sitra tukee tahtotilan toteutumista yhdeksällä erityyppisellä alueella sekä vauhdittaa alueen toimijoiden kykyä uudistaa ja hyödyntää osaamista. Yhteistyön tuloksena alueen voimavaroja hyödynnetään kattavammin ja alueen kehitystyö on vaikuttavampaa.

Jokaisen alueen tilanne pelkästään väestökehityksen vuoksi on erilainen, ja siten myös ratkaisut elinvoiman vahvistamiseen ovat aluekohtaisia. Sitra auttaa kunkin alueen toimijoita luomaan vuorovaikutteisen tavan tunnistaa alueen osaamisen ja yhteistyön tarpeita, ymmärtää eri näkökulmia sekä löytämään yhteistyössä kestävään tulevaisuuteen tähtääviä tapoja edetä.

Alueiden osaamisen aika -työssä syntyneitä oppeja ja malleja levitetään avoimesti, jotta myös Suomen muut alueet voivat hyödyntää niitä.

Ketkä ovat mukana?

Verkostoyhteistyössä olivat mukana seuraavat kartalle merkityt yhdeksän aluetta:

Syksystä 2021 alkaen lisäksi seuraavat alueet:

Suomen kartta, johon on pallolla merkitty yhteistyöalueet, jotka ovat Hämeenlinna, Seinäjoki ja Ilmajoki, Ylä-Savon seutukunta, Raahen seutukunta sekä maakunnista Etelä-Savo, Kainuu, Lappi, Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi.

Verkostoyhteistyötä tekevät kaupungin, seutukunnan tai maakunnan päättäjien lisäksi alueen yritysten, oppilaitosten, julkisten organisaatioiden ja järjestöjen päättävässä roolissa toimivat henkilöt.

Liity Alueiden osaamisen aika -Facebook-ryhmään, joka tarkoitettu kaikille alueellisen elinvoiman ja osaamisen ekosysteemien kehittämisestä kiinnostuneille. Aihetunniste Twitterissä on #osaamisenaika.

Mitä teemme?

1
Tietoa alueesta

Sitra tuottaa tietoa alueen tilanteesta alueen toimijoiden hyödynnettäväksi. 1)  Jokaisella alueella toteutettiin keväällä 2021 yrityksille suunnattu kysely, jolla kartoitettiin yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä, trendien vaikutusta liiketoiminnan kehittämiseen sekä osaamisen roolia yrityksen kilpailutekijänä. 2) Visuaalinen kokonaiskuva alueen hankkeista ja niiden toimijoista. 3) Kuvaus osaajien liikkuvuudesta alueella.

2
Tilannekuvafoorumit

Sitran kanssa tehtävä yhteistyö alkaa alueen toimijat kokoavalla Alueiden osaamisen aika -foorumien sarjalla. Kevään 2021 kolmessa tilannekuvafoorumissa alueen keskeiset toimijat luovat aluksi yhteisen käsityksen alueen osaamisen ja yhteistyön tarpeista, hankkeista ja toimintaympäristöstä.

3
Sitra Labin räätälöity koulutus

Sitra Lab järjestää räätälöidyn koulutusohjelman alueiden keskeisille toimijoille touko-marraskuussa 2021. Sen tavoitteena on kasvattaa alueiden muutoskyvykkyyttä sekä mahdollistaa alueiden välinen toisilta oppiminen.

4
Tulevaisuusfoorumit

Yhteistyötä pidemmälle jatkavat alueet järjestävät syksyllä 2021 tulevaisuusfoorumeja, joissa osallistujat virittäytyvät tulevaisuusajatteluun ja alueen toimijat sopivat jatkoyhteistyöstä.

Alueiden toimijoiden muutoskyky kasvaa

Sitran oma tulevaisuuslaboratorio Sitra Lab kouluttaa muutoksentekijöitä kahdeksalla alueella, jotta alueiden toimijoiden muutoskyvykkyys kasvaa, osaamista hyödynnetään entistä kattavammin ja alueen kehitystyö on yhä vaikuttavampaa.

Yritysten, oppilaitosten ja julkisten toimijoiden muodostamat Lab-kehittäjätiimit pureutuvat kunkin alueella tunnistamaan elinvoimaan ja osaamiseen liittyvään haasteeseen touko-marraskuussa 2021.

Alueiden kehittämistä varten räätälöity Sitra Lab -koulutus johdattaa osallistujat tulevaisuus-, systeemi- ja muotoiluajatteluun. Tavoitteena on kasvattaa osallistujien ja alueiden muutoskyvykkyyttä.

Lab-kehittäjätiimien työ on jatkoa keväällä 2021 järjestetyille tilannekuvafoorumeille, joissa alueen toimijat loivat yhteisen käsityksen alueen osaamisen ja yhteistyön tarpeista, hankkeista ja toimintaympäristöstä.

Mukana olevat alueet esittivät tiimejä koulutukseen, ja valinnoissa korostuivat osallistujien mahdollisuus ja halu viedä kehitystyössä syntyneitä näkökulmia ja oppeja laajemmalle. Tiimit edustavat erilaisia maakuntia, seutukuntia ja kuntia eri puolilta Suomea Varsinais-Suomesta Lappiin.

Lab-kehittäjätiimit liittävät työnsä alueen muihin kehittämishankkeisiin, ja tiimien työn tuloksia ja löydettyjä hyviä käytänteitä jaetaan avoimesti kaikille alueille.

 

Tervetuloa Alueiden osaamisen aika -Facebook-ryhmään, jos olet kiinnostunut alueellisen elinvoiman kehittämisestä ja osaamisen uudistamisesta verkostoyhteistyössä.

Ajankohtaista

Lue lisää miten hanke etenee.

Kiinnostuitko?

Ota rohkeasti yhteyttä.

Mistä on kyse?