Kompetensens tid i regionerna

Livskraft med gemensam förnyelse! Nio olika områden från olika delar av Finland genomför nätverkssamarbete med Sitra. Syftet är att öka aktörernas förmåga att förnyas i området och att ännu effektivare utnyttja områdenas kompetens.

Vad är det fråga om?

I olika delar av Finland genomförs oerhört mycket utvecklingsarbete, vars syfte är att förbättra företagens verksamhetsmöjligheter, se till att det finns tillräckligt med behövliga yrkesmänniskor och bidra till invånarnas välbefinnande. Aktörerna i området är intresserade av regionens livskraft och dragningskraft. Skulle det mångsidiga utvecklingsarbetet i området kunna vara ännu effektivare?

Eller hur skulle det vara om någon kunde påskynda förnyelsen, ta områdets aktörer ännu närmare varandra, koordinera och facilitera samarbetet, stödja framtidens läskunnighet, skapa forum för gemensamt lärande och därmed bidra till att öka områdets aktörers förmåga att förnya sig? Sitra inledde en sådan roll i januari 2021 genom ett samarbete på ett år med nio områden i olika delar av Finland.

Bakom områdenas nätverkssamarbete ligger trettio centrala samhällsaktörers gemensamma syn på ett Finland som satsar på livslångt lärande. Enligt målet förnyar kompetens arbetslivet och arbetslivet kompetens.

Finland har världens bästa förutsättningar för lärande som sker tillsammans i nätverk samt för en kompetensreform och uppkomsten av innovationer.

Sitra stöder genomförandet av målet i nio olika typer av områden. Framtidshuset stöder och påskyndar aktörernas förmåga att förnya och utnyttja kompetens i området. Som resultat av samarbetet utnyttjas regionens resurser mer omfattande och utvecklingsarbetet blir ännu effektivare.

Situationen i varje område varierar redan beroende på befolkningsutvecklingen, och därmed är även lösningarna för stärkandet av livskraften områdesspecifika. Sitra hjälper aktörerna i varje område att skapa ett interaktivt sätt att identifiera områdets kompetens- och samarbetsbehov, förstå olika perspektiv och att i samarbete hitta sätt att utvecklas som siktar mot en hållbar framtid.

Lärdomar och modeller från Kompetensens tid i regionerna-arbetet sprids öppet så att även övriga områden i Finland ska kunna utnyttja dem.

Vem deltar?

Följande nio olika områden deltar i nätverkssamarbetet:

Suomen kartta, johon on pallolla merkitty yhteistyöalueet, jotka ovat Hämeenlinna, Seinäjoki ja Ilmajoki, Ylä-Savon seutukunta, Raahen seutukunta sekä maakunnista Etelä-Savo, Kainuu, Lappi, Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi.

Nätverkssamarbete genomförs av såväl beslutsfattare från städer, ekonomiska regioner och landskap som av personer i beslutande roll i företag, läroanstalter, offentliga organisationer och föreningar.

Gå med i Facebook-gruppen Alueiden osaamisen aika som är avsedd för alla som är intresserade av att utveckla regional livskraft och kompetensekosystem. I Twitter är hashtaggar #kompetensenstid #osaamisenaika.

Vad gör vi?

1
Information om området

Sitra tar fram information om områdets situation så att aktörerna i området kan utnyttja den. 1) I varje område genomfördes under våren 2021 en enkät för företag som kartlade samarbete mellan företag och läroanstalter, trenders effekter på utvecklingen av affärsverksamheten samt kompetensens roll som en konkurrensfaktor för företagen. 2) En visuell helhetsbild av projekt i området och deras aktörer. 3) En beskrivning av experters mobilitet i området.

2
En serie av nätverksforum

Samarbetet med Sitra inleds med en serie av nätverksforum som samlar områdets aktörer. Först skapar områdets centrala aktörer på tre lägesbildforum under våren 2021 en gemensam uppfattning om områdets behov av kompetens och samarbete, projekt och verksamhetsmiljöer.

3
Sitra Labs skräddarsydda utbildning

Sitra Lab ordnar ett skräddarsytt utbildningsprogram för områdets centrala aktörer i maj–november 2021. Syftet med programmet är att öka förändringsförmågan i områdena och att göra det möjligt för dem att lära sig av varandra.

4
Framtidsforum

Områden som fortsätter i större omfattning sitt samarbete ordnar under hösten 2021 framtidsforum där deltagarna sporras till framtidstänkande och områdens aktörer kommer överens om fortsatt samarbete.

Förändringskompetensen hos aktörer i regionerna ökar

Sitras eget framtidslaboratorium Sitra Lab utbildar förändringsaktörer i åtta regioner. Målet är att förändringskompetensen hos aktörerna i regionerna ökar, kompetensen utnyttjas mer täckande än tidigare och regionens utvecklingsarbete får allt större verkan.

Lab-utvecklarteamen har bildats av företag, läroanstalter och offentliga aktörer. I maj–november 2021 tar teamen itu med var sin utmaning som identifierats gällande kompetensen och livskraften i regionen.

Sitra Lab-utbildningen, som skräddarsytts för regionutveckling, ger deltagarna en introduktion i framtids-, system- och designtänkande. Målet är att öka deltagarnas och regionernas förändringskompetens.

Lab-utvecklarteamens arbete är en fortsättning på de lägesbildsforum som ordnades våren 2021. I dessa forum skapade centrala aktörer i regionen en gemensam uppfattning om regionens behov av kompetens och samarbete, projekt och verksamhetsmiljöer.

De deltagande regionerna föreslog team till utbildningen, och vid antagningen betonades deltagarnas möjligheter och vilja att tillämpa och presentera de perspektiv och insikter som uppkommit i utvecklingsarbetet i bredare sammanhang. Teamen representerar olika slags landskap, ekonomiska regioner och kommuner runt om i Finland, från Egentliga Finland till Lappland.

Lab-utvecklarteamen kopplar sitt arbete till andra utvecklingsprojekt i regionerna, och resultaten av teamens arbete och bästa förfaranden som utvecklats, delas öppet ut till alla regioner.

 

Du som är intresserad av utveckling av den regionala livskraften och kompetensen i nätverkssamarbete är välkommen med i Facebookgruppen Alueiden osaamisen aika (Kompetensens tid i regionerna).

Aktuellt

Läs mer om hur projektet framskrider.

Leikekuva
nyheter

Företagsenkät: Efterfrågan på betydelsefullt arbete växer – företagen upplever det som den viktigaste trenden

nyheter

Sitra påskyndar förnyelseförmågan inom nio områden i ett nätverkssamarbete

Evenemang for inbjudna gäster

Kompetensens tid-forumen i regionerna våren 2021

torsdag – måndag, 25.2 – 31.5
Kolikkopinoja, huutomerkki, kysymysmerkki, ihmisiä rahapinojen vieressä
nyheter

Åtta pilotprojekt har valts för att utveckla ett nytt kompetenssystem

publikationer

Mot livslångt lärande

Blev du intresserad?

Tveka inte att kontakta oss.

personer
Helena Mustikainen
Ledande Expert, Rättvis dataekonomi
personer
Tapio Huttula
personer
Jaana Villanen
personer
Annakaisa Tikkinen
personer
Anna-Maija Vesa

Vad handlar det om?