publikationer

Mot livslångt lärande

Gemensam målbild, finansieringsprinciper och förändringsutmaningar

Publicerad

Den här publikationen presenteras trettio samhällsaktörers gemensamma målbild för livslångt lärande i Finland, centrala förändringsutmaningar och finansieringsprinciper som hjälper till att förverkliga målbilden. Förordet och kapitel 1–4 ingick i rapporten Mot kompetensens tid, som Sitra publicerade i februari 2019. Kapitel 5–7 är nytt innehåll. Sitra har förbundit sig till att främja livslångt lärande utifrån de gemensamma ståndpunkterna fram till slutet av 2021.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Mot livslångt lärande

Undertitel

Gemensam målbild, finansieringsprinciper och förändringsutmaningar

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2019

Utgivare

Sitra

Sidantal

64 s.

ISBN (tryckt)

978-952-347-125-2

ISBN (PDF)

978-952-347-126-9

ISSN (tryckt)

1796-7104

ISSN (PDF)

1796-7112

Ämne

livslångt lärande, karriärutveckling, arbetsliv, kunnande, kompetensutveckling, finansiering

Publikationsserie

Sitra utredningar

Publikations nummer

158

Vad handlar det om?