personer

Helena Mustikainen

Ledande Expert, Rättvis dataekonomi

Vem?

Helena Mustikainen leder Sitras nyckelområde Kompetensens tid. Syftet med den tre år långa projekthelheten är att skynda på övergången till en politik för livslångt lärande där kompetens och arbete ses som byggstenar för välfärd.

Vad?

Helena har tjugo års erfarenhet av att arbeta som chef och av att leda olika förändringsprojekt inom både den offentliga och den privata sektorn. Till utbildningen är hon ekonomie magister. Via jobbet har hon blivit mer bekant med hela den offentliga sektorn, inklusive kommuner, social- och hälsovårds-, bank-, kultur- och nu senast utbildningssektorn.

Kontakta Helena om du vill veta mer om nyckelområdet Kompetensens tid, statsandelssystemet för kultur (KulttuuriVOS), om hur man sätter upp mål för förändring samt hur man driver igenom och leder förändringen. Helena är dessutom intresserad av nya organisationskulturer och det mervärde samarbete ger oss alla.

Va?

På semestern och på fritiden tycker Helena att det är trevligt att resa och röra sig genom att jogga och golfa. Kultur ligger också nära hjärtat och dess betydelse har ökat när ämnet kommit allt närmare vardagen i och med hennes arbete.

Vad handlar det om?