ihmiset

Helena Mustikainen

Johtava asiantuntija, Reilu datatalous

Kuka?

Helena Mustikainen johtaa Sitran Osaamisen aika -projektia. Kolmivuotisen projektikokonaisuuden pyrkimyksenä on vauhdittaa siirtymistä elinikäisen oppimisen politiikkaan, jossa osaamista ja työtä tarkastellaan hyvinvoinnin rakennusaineina.

Mitä?

Helellä on parinkymmenen vuoden kokemus esimiestyöstä sekä erilaisten muutoshankkeiden johtamisesta sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri. Toimialoista tutuimmiksi työn kautta ovat tulleet laajemmin koko julkinen sektori mukaan lukien kunnat, sote-, pankki-, kulttuuri- ja uusimpana koulutussektori.

Heleen kannattaa olla yhteydessä, jos haluaa tietää enemmän Osaamisen aika -projektista, KulttuuriVOSsista, tavoitteiden asettamisesta muutoksille sekä muutoksen läpiviennistä ja johtamisesta. Lisäksi Heleä kiinnostavat uudet organisaatiokulttuurit ja yhteistyön tuoma lisäarvo meille kaikille.

Häh?

Lomilla ja vapaa-ajalla matkustaminen ja liikkuminen lenkkeillen ja golfin parissa ovat Helelle mieluista ajankäyttöä. Kulttuuri on myös lähellä sydäntä, ja sen merkitys on lisääntynyt, kun aihe on työn kautta tullut yhä lähemmäksi jokapäiväistä elämää.

Mistä on kyse?