Sitra Lab on paikka näkijöille ja tekijöille, jotka haluavat ratkaista viheliäisiä ongelmia ja rakentaa yhteiskunnallista muutosta. Ensimmäinen Sitra Lab käynnistyy keväällä 2019.

Haku on auki. Hae mukaan!

AJANKOHTAISTA

Pysy mukana.

MISTÄ ON KYSE?

Laboratorio on paikka, jossa yhdistetään aiemmin toisilleen vieraita aineksia ja testataan menetelmiä ennen niiden levittämistä käytännöiksi. Viheliäisten ongelmien ratkaisemiseen tarvitaan molempia: uusia yhdistelmiä ja uusia menetelmiä.

Yhteiskunnallisen muutoksen rakentajia on ympäri Suomea eri organisaatioissa, toimialoilla ja erilaisilla nimikkeillä. Ongelmien määritteleminen ja yhteiskehittäminen ei tarkoita vain monipuolisempia ja parempia ratkaisuja. Se vastaa myös yhteiskunnan tarpeeseen uudenlaisista tavoista osallistua.

Sitra Lab on tulevaisuustalon oma tulevaisuuslaboratorio. Se on paikka näkijöille ja tekijöille, jotka haluavat ratkaista viheliäisiä ongelmia ja tulla yhteiskunnallisen muutoksen rakentajiksi.

Mitä teemme?

Sitra Lab tarttuu yhteen yhteiskuntamme ongelmaan kerrallaan. Ongelmien viitekehyksenä on Sitran kestävän hyvinvoinnin visio, jonka lisäksi aihetta on peilattu YK:n määrittämiin kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Suurten tavoitteiden edessä tarvitaan laajaa sektoreiden rajoja ylittävää yhteistyötä, syvää asiantuntemusta yhteiskunnallisista kysymyksistä ja vankkaa metodologista osaamista.

Sitra Lab tarjoaa aiheen parissa työskenteleville paikan, jossa yhdistää erilaista asiantuntemusta ja syventää yhteistä ymmärrystä. Lisäksi Labin tavoitteena on vauhdittaa olemassa olevaa hyvää tekemistä, lisätä kestävää rahoitusta ja yhteistyötä yli siilojen.

Sitra Lab ei pyri kehittämään yhtä ratkaisua käsillä olevaan yhteiskunnalliseen ongelmaan vaan luomaan mahdollisuuksia sille, että yhä useampi voi olla yhteiskunnallisen muutoksen rakentaja. Tavoitteena on synnyttää uutta yhteistoiminnallista kulttuuria viheliäisten ongelmien ratkaisemiseen: jos on ratkaisemattomia ongelmia, on tulevaisuuskin vielä tekemättä.

Sitra Labin periaatteet ovat:

  1. Oppiminen: Sitra Lab auttaa kehittämään uusia taitoja, muodollisia ja myös epämuodollisempia rakenteita, joiden tuella yhteiskunnallista muutosta voidaan toteuttaa.
  2. Yhteiskehittäminen: Sitra Lab luo paikan, jossa eri alojen osaajat oppivat toisiltaan, tutustuvat parhaisiin toimiviin esimerkkeihin ja rakentavat yhdessä käytäntöön pohjaavia ratkaisuja.
  3. Käytännönläheisyys: Sitra Labin aiheet ovat ajankohtaisia, kiireellisiksi koettuja, osallistujille tärkeitä yhteiskunnallisia ongelmia, joiden ratkaisematta jäämisellä on kauaskantoiset vaikutukset.

Sitra Lab on osa Sitran yhteiskunnallista koulutusta

Sitra Lab jatkaa Sitran pitkää työtä yhteiskunnallisen koulutuksen toteuttajana. Sitra Labia ovat edeltäneet vuosina 2011–2015 järjestetyt Elinvoima-foorumit, joissa osallistujat yhteiskunnan kaikilta sektoreilta kokoontuivat yhteen hahmottamaan haasteita ja käynnistämään ratkaisujen katalysoimiseen käytännön kokeiluja.

Elinvoima-foorumeiden lisäksi Sitra Lab hyödyntää Sitran kokemusta menetelmien kehittäjänä, jota ovat kerryttäneet muun muassa Ratkaisu 100 -haastekilpailu ja Erätauko-dialogit. Sitra Lab on ottanut tehtäväkseen levittää menetelmäosaamista entistä laajemmin koko yhteiskunnan hyödyksi

HAE MUKAAN!

Sitra Lab: Lasten ja nuorten eriarvoistuminen
käynnistyy keväällä 2019.

Osallistujahaku on auki 26.2.-29.3.2019.

HAE MUKAAN

 

Keväällä 2019 käynnistyvä ensimmäinen Sitra Lab keskittyy hyvinvointiyhteiskunnan yhteen viheliäiseen ongelmaan eli lasten ja nuorten eriarvoistumiseen. Pohjoismainen hyvinvointivaltio rakentuu yhdenvertaisuuden, tasa-arvon, reiluuden ja demokratian ihanteille. Yhteiskunnallisen muutoksen ajurit kuitenkin haastavat hyvinvoinnin perustaa ja lisäävät eriarvoisuutta.

Lasten ja nuorten eriarvoistuminen on monen toimijan agendalla, myöskään tietoa tai toimenpiteitä ei kentältä puutu. Sitra Lab tarjoaa aiheen parissa työskenteleville paikan, jossa yhdistää erilaista asiantuntemusta ja syventää yhteistä ymmärrystä. Lisäksi Labin tavoitteena on vauhdittaa olemassa olevaa hyvää tekemistä, lisätä kestävää rahoitusta ja yhteistyötä yli siilojen.

Missä mennään ja miten mukaan?

Ensimmäisen Sitra Labin haku on auki 26.2.-29.3.2019.

Toivomme saavamme ongelman ympärille mahdollisimman moninaisen osallistujajoukon. Voit olla aktiivinen esimerkiksi seuraavilla sektoreilla media ja viestintä, tiede ja koulutus, elinkeinoelämä ja yritykset, julkishallinto, politiikka, rahoitus, kulttuuri ja taide tai kolmas sektori ja järjestökenttä.

Sitra Lab on sinulle jos

  • olet vastuussa organisaatiossasi osallisuudesta, yhteiskehittämisestä ja/tai sidosryhmäyhteistyöstä,
  • haluat vaikuttaa rahoittamisen tai kehittämistoiminnan suuntaan organisaatiossasi, ja/tai
  • omaat näkemystä aiheeseen tekemäsi tutkimuksen tai kerryttämäsi asiantuntemuksen ansiosta

ja

  • olet miltä tahansa yhteiskunnan sektorilta ja haluat ratkoa viheliäisiä ongelmia.

Sitra Labiin haetaan yksittäisinä henkilöinä. Odotamme sinulta, että haluat tuoda oman näkökulmasi osaksi laajempaa keskustelua lasten ja nuorten eriarvoistumisesta. Lisäksi toivomme, että haluat etsiä ja ottaa käyttöön uudenlaisia tapoja tarttua yhteiskunnallisiin ongelmiin ja olet sitoutunut aktivoimaan omat verkostosi toimintaan.

Haku tapahtuu verkkolomakkeella tästä: Sitra Lab -haku

Labin osallistujahaku on auki 26.2.-29.3.2019. Ilmoitamme kaikille hakijoille 8.4.2019 ja ensimmäinen kokoontuminen on 26.4.2019. Valitsemme mukaan 25-30 henkeä. Kokoamme osallistujajoukosta ryhmän, jossa yhdistyvät erilaiset näkökulmat ja organisaatiotaustat, monipuoliset asiantuntijuuden muodot sekä toisiaan täydentävä näkemys ja toteutusosaaminen.

Mitä Sitra Labissä tehdään ja miten sinne pääsee mukaan?
Lataa Sitra Lab -esite.

Sitra Lab 2019

Näin se etenee.
26.4.
SUUNTA
Orientaatio mukaan valituille osallistujille.

Sitra Labin ensimmäinen kokoontuminen Labiin valituille osallistujille. Mikä aiheessa oikeastaan on sellainen ongelma, johon meidän kannattaa tarttua yksin tai yhdessä? Osallistujat esittelevät taustansa, projektinsa ja näkökulmansa. 

14.-16.5.
MISSIO
Sitä kohti mennään yhdessä.  

Mikä on kiireellistä nyt? Mihin voimme tarttua yhdessä? Millä on eniten merkitystä minulle ja organisaatiollemme? Yhteisen mission hahmottaminen. 

Aloitamme 14.5. kello 16 jälkeen. 

4.6.
ONGELMA
Katsotaan sitä läheltä.

Millainen yhteinen kuva ongelmasta rakentuu? Mihin kohtiin puuttumalla saadaan suurin positiivinen muutos aikaan? Tuomme yhteen yhteiskunnallisen muutoksen rakentajat (se olet sinä!) sekä aiheen ympärillä työskentelevät tutkijat, asiantuntijat ja rahoittajat.

 

11.-14.6.
EKSKURSIO
Miten muut toimivat?

Millaisilla keinoilla ja tavoilla ongelmaa ratkaistaan maailmalla. Miten voimme auttaa yksilöitä ja yhteisöjä ratkaisemaan ongelmaa? 

28.-29.8.
TEOT
Tukea niihin!

Millaiset kehitysohjelmat tai innovaatioprosessit tarttuvat mission haasteeseen? Mitä tekoja Labissä käynnistetään ja mitä apua ne jatkossa tarvitsevat? Mihin isompiin keskusteluihin projektit kytkeytyvät?

31.10.
JATKOT

Mitä sitten? Mitä lähtee liikkeelle, mikä jäi paikalleen? Miten yhteistyö jatkuu?  

Kiinnostavatko viheliäiset ongelmat? Tilaa Sitra Lab -uutiskirje!

OTA YHTEYTTÄ

Rohkeasti vaan!

Mistä on kyse?