Sitra Lab

Tulevaisuus tarvitsee tekijänsä.
Sitra Lab on muutosohjelma, jossa muutoksentekijöiden kyky, halu ja mahdollisuudet muutoksen tekemiseen kehittyvät

Ajankohtaista

Mitä Sitra Labissä tapahtuu juuri nyt?

Mikä Sitra Lab?

Sitra Lab on Sitran muutosohjelma, joka on tarkoitettu tekijöille, kehittäjille ja kokeiluista innostuville tiimeille, joilla on paloa ja kiinnostusta muuttaa ja uudistaa yhteiskunnan rakenteita merkityksellisellä tavalla.  

Vauhditat kestävää ja reilua tulevaisuutta

Onko mielessäsi tulevaisuutta ravisteleva idea? Mitä olet aina halunnut kokeilla, mutta usko, tuki ja menetelmät ovat puuttuneet? Tai oletko jo yhteiskunnallisesti verkostoitunut ja nyt haluaisit innostaa verkostot edistämään muutosta?

Mainiota. Silloin Sitra Lab on juuri sinulle.  

Kokeilut ja kokeilukulttuurin edistäminen ovat olennainen – ja perinteinen – osa koko Sitran toimintaa. Sitran kaikesta projektirahoituksesta noin 46 % kohdistuu kokeiluihin ja pilotteihin.

Sitra Lab -muutosohjelmat

Sitra Lab edistää kestävän yhteiskunnan rakentamista yhteisen oppimisen ja sosiaalisten innovaatioiden keinoin.

Aiemmissa Sitra Lab -ohjelmissa on: 

Ohjelman teemat räätälöidään Sitran strategian mukaan. Kuluvan strategiakauden (2020) aikana muutosohjelman uudet teemat liittyvät demokratiaan, reiluun datatalouteen sekä ilmasto- ja luontoratkaisuihin.

Vuonna 2023 Sitra Lab pureutuu Web 3.0 -maailmaan.

Vaikuttavaa muutoksen tekemistä

Muutosohjelmassa vauhditetaan systeemistä muutosta vahvistamalla muutoksentekijöiden verkostoja, tekemällä innovatiivisia kokeiluja ja kasvattamalla yksilöiden muutoskyvykkyyttä.

Ohjelman vaikuttavuus kulkee kahdella tasolla.

  1. Kokeiluportfoliot. Ohjelman osallistujien omat kehittämishankkeet ja yksittäiset kokeilut muodostavat yhdistyessään vaikuttavuutta edistäviä ja levitettäviä kokeiluportfolioita.
  2. Skaalattava mallien malli. Laajemmin ohjelmassa tunnistetaan kaikkien hankkeiden pohjalta laajempi muutosilmiö, jonka ratkaisuista syntyy skaalattava ”mallien malli”.  

Jos yksittäisellä kokeilulla onkin riskinä jäädä ilman laajempaa vaikuttavuutta, mallien mallilla on todellista muutosvoimaa suhteessa vaikeisiin viheliäisiin haasteisiin.

Ajattelu ja tekemisen tapa

Yksi ajattelutapa tai menetelmä ei riitä ratkaisemaan tulevaisuuden viheliäisiä ongelmia. Me uskomme, että kompleksisten haasteiden ratkaisemiseen tarvitaan moninäkökulmaisuutta.

Luomme inspiroivia oppimisympäristöjä, joissa ajatellaan, kokeillaan ja opitaan yhdessä. Yhteisenä tavoitteenamme on uusi ajattelu, innovatiiviset ratkaisut ja yhteiskunnallisesti vaikuttavat tuotokset.

Näin kehityt muutoksentekijänä

Muutosohjelman yksi tavoite on kasvattaa osallistujan sisäistä motivaatiota ja uteliaisuutta – molemmat yksilön kannalta välttämättömiä ominaisuuksia, jotta muutos on mahdollista.

Sitra Labin aikana:

  1. Kykysi toteuttaa yhteiskunnallisia muutoksia kehittyy
  2. Kiinnostuksesi toimia yhteiskunnallisten muutosten edistäjänä kasvaa
  3. Kykysi havaita ja hyödyntää yhteiskunnallisen muutoksen mahdollisuuksia parantuu

Jokainen muutoksentekijä tuo oman panoksensa, ja yhdessä tehden, toinen toisiltamme oppien, olemme enemmän.

Kiinnostavatko viheliäiset ongelmat? 
Tilaa Sitra Lab -uutiskirje!

Muutosohjelma

Lue lisää muutosohjelmasta kunkin koulutuksen sivuilta.

Muutoksentekijöiden yhteisö

Sitra Labin intohimona on yhteiskunnallisen muutoksen tekeminen. Ja se, jos mikä, on joukkuelaji. Me uskomme, että tulevaisuus tehdään yhdessä.

Siksi kokoamme viheliäisten ongelmien ymmärtämisestä ja muutoksen tekemisestä kiinnostuneita yhteen verkostoitumaan ja luomaan jaettua ymmärrystä. Sytymme erityisesti kysymyksistä, jotka alkavat sanalla ”Miten?”

Miten? 3 tapaa osallistua

Liity muutoksentekijöihin!

Älä nuku onnesi ohi.
Sitra Labin muutoksentekijöiden yhteisössä Facebookissa on jo yli 3 000 muutoksen tekemisestä innostunutta.

Mikä HERÄÄMÖ?

HERÄÄMÖ:t ovat aamunavauksia, jotka koostuvat puhueenvuorosta ja verkostoitumishetkistä oman kahvikupposen tai puurolautasen äärellä. HERÄÄMÖ:jä järjestetään verkossa ja paikan päällä Sitrassa – seuraa Muutoksentekijöiden yhteisöä sekä Sitran tapahtumasivua.

HERÄÄMÖ:issä palastelemme yhteiskunnallisen muutoksen tekemistä ja tutkimme keinoja tarttua viheliäisiin ongelmiin. Pääset tapaamaan yhteiskunnallisen muutoksen tekemisen kansainvälisiä edelläkävijöitä sekä kotimaisia tekijöitä, jotka jakavat oppejaan ja auttavat meitä laajentamaan ymmärrystämme kiinnostavien esimerkkien kautta, teoreettisia viitekehyksiä unohtamatta.

Menneet HERÄÄMÖ:t

Keräämme HERÄÄMÖjen materiaalit aina tilaisuuden jälkeen yhteen. Linkit tapahtumasivuille (sis. materiaalit) alla.

2022

2021

2020

2019

OTA YHTEYTTÄ

Rohkeasti vaan!

Mistä on kyse?