Siirry suoraan sisältöön

Sitra Lab on paikka näkijöille ja tekijöille, jotka haluavat ratkaista viheliäisiä ongelmia ja rakentaa yhteiskunnallista muutosta. Ensimmäinen Sitra Lab käynnistyi keväällä 2019.

AJANKOHTAISTA

Pysy mukana.

MISTÄ ON KYSE?

Sitra Lab on paikka, jossa yhdistetään aiemmin toisilleen vieraita aineksia ja testataan menetelmiä ennen niiden levittämistä käytännöiksi. Viheliäisten ongelmien ratkaisemiseen tarvitaan molempia: uusia yhdistelmiä ja uusia menetelmiä.

Yhteiskunnallisen muutoksen rakentajia on ympäri Suomea eri organisaatioissa, toimialoilla ja erilaisilla nimikkeillä. Ongelmien määritteleminen ja yhteiskehittäminen ei tarkoita vain monipuolisempia ja parempia ratkaisuja. Se vastaa myös yhteiskunnan tarpeeseen uudenlaisista tavoista osallistua.

Sitra Lab on tulevaisuustalon oma tulevaisuuslaboratorio. Se on paikka näkijöille ja tekijöille, jotka haluavat ratkaista viheliäisiä ongelmia ja tulla yhteiskunnallisen muutoksen rakentajiksi.

Mitä teemme?

Sitra Lab tarttuu yhteen yhteiskuntamme ongelmaan kerrallaan. Ongelmien viitekehyksenä on Sitran kestävän hyvinvoinnin visio, jonka lisäksi aihetta on peilattu YK:n määrittämiin kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Suurten tavoitteiden edessä tarvitaan laajaa sektoreiden rajoja ylittävää yhteistyötä, syvää asiantuntemusta yhteiskunnallisista kysymyksistä ja vankkaa metodologista osaamista.

Sitra Lab tarjoaa aiheen parissa työskenteleville paikan, jossa yhdistää erilaista asiantuntemusta ja syventää yhteistä ymmärrystä. Lisäksi Labin tavoitteena on vauhdittaa olemassa olevaa hyvää tekemistä, lisätä kestävää rahoitusta ja yhteistyötä yli siilojen.

Sitra Lab ei pyri kehittämään yhtä ratkaisua käsillä olevaan yhteiskunnalliseen ongelmaan vaan luomaan mahdollisuuksia sille, että yhä useampi voi olla yhteiskunnallisen muutoksen rakentaja. Tavoitteena on synnyttää uutta yhteistoiminnallista kulttuuria viheliäisten ongelmien ratkaisemiseen: jos on ratkaisemattomia ongelmia, on tulevaisuuskin vielä tekemättä.

Sitra Labin periaatteet ovat:

  1. Oppiminen: Sitra Lab auttaa kehittämään uusia taitoja, muodollisia ja myös epämuodollisempia rakenteita, joiden tuella yhteiskunnallista muutosta voidaan toteuttaa.
  2. Yhteiskehittäminen: Sitra Lab luo paikan, jossa eri alojen osaajat oppivat toisiltaan, tutustuvat parhaisiin toimiviin esimerkkeihin ja rakentavat yhdessä käytäntöön pohjaavia ratkaisuja.
  3. Käytännönläheisyys: Sitra Labin aiheet ovat ajankohtaisia, kiireellisiksi koettuja, osallistujille tärkeitä yhteiskunnallisia ongelmia, joiden ratkaisematta jäämisellä on kauaskantoiset vaikutukset.

Sitra Lab on osa Sitran yhteiskunnallista koulutusta

Sitra Lab jatkaa Sitran pitkää työtä yhteiskunnallisen koulutuksen toteuttajana. Sitra Labia ovat edeltäneet vuosina 2011–2015 järjestetyt Elinvoima-foorumit, joissa osallistujat yhteiskunnan kaikilta sektoreilta kokoontuivat yhteen hahmottamaan haasteita ja käynnistämään ratkaisujen katalysoimiseen käytännön kokeiluja.

Elinvoima-foorumeiden lisäksi Sitra Lab hyödyntää Sitran kokemusta menetelmien kehittäjänä, jota ovat kerryttäneet muun muassa Ratkaisu 100 -haastekilpailu ja Erätauko-dialogit. Sitra Lab on ottanut tehtäväkseen levittää menetelmäosaamista entistä laajemmin koko yhteiskunnan hyödyksi

Kiinnostavatko viheliäiset ongelmat? Tilaa Sitra Lab -uutiskirje!

Sitra Lab 2019 keskittyy lasten ja nuorten eriarvoisuuteen

Keväällä 2019 käynnistynyt ensimmäinen Sitra Lab keskittyi hyvinvointiyhteiskunnan yhteen viheliäiseen ongelmaan eli lasten ja nuorten eriarvoistumiseen. Pohjoismainen hyvinvointivaltio rakentuu yhdenvertaisuuden, tasa-arvon, reiluuden ja demokratian ihanteille. Yhteiskunnallisen muutoksen ajurit kuitenkin haastavat hyvinvoinnin perustaa ja lisäävät eriarvoisuutta.

Lasten ja nuorten eriarvoistuminen on monen toimijan agendalla, myöskään tietoa tai toimenpiteitä ei kentältä puutu. Sitra Lab tarjoaa aiheen parissa työskenteleville paikan, jossa yhdistää erilaista asiantuntemusta ja syventää yhteistä ymmärrystä. Lisäksi Labin tavoitteena on vauhdittaa olemassa olevaa hyvää tekemistä, lisätä kestävää rahoitusta ja yhteistyötä yli siilojen.

Sitra Lab 2019 on:

  1. Muutoksentekijöiden yhteisö, jossa kehitämme yhteistä ymmärrystä siitä, miten yhteiskunnallisia, viheliäisiä ongelmia voitaisiin taklata.
  2. Pomminpurkajien verkosto, joka käy moniorganisatorisesti sekä poikkihallinnollisesti kulloinkin käsillä olevan viheliäisen haasteen kimppuun – ensimmäiseksi kutsumme kokoon lasten ja nuorten eriarvoisuuden purkamisesta kiinnostuneita eri alojen ammattilaisia.
  3. Tulevaisuuslaboratorio, jonka tuloksena syntyy kunnianhimoisia missioita lasten ja nuorten eriarvoisuuden vähentämiseksi sekä konkreettisia kokeiluja ja kehitysohjelmia, joilla ongelmaan tartutaan.

Liity muutoksentekijöihin:

Tulevaisuuslaboratorio

 

Sitra Labin laboratorioryhmään järjestettiin avoin haku. Haku oli auki 26.2.-29.3.2019. Saimme yhteensä 231 hakemusta, joista valitsimme mukaan 30 henkeä. Teimme valinnat etsien mahdollisimman monipuolista joukkoa, jonka jäsenillä on erilaisia näkökulmia aiheeseen. Ryhmässä yhdistyvät erilaiset organisaatiotaustat kolmannelta sektorilta yrityksiin, erilaiset toimialat, monenlaiset taustayhteisöt sekä erilaiset asiantuntijuuden muodot.

Sitra Labin osallistujat muodostavat laboratorioryhmän, joka osallistuu Sitra Labin lähitapaamisiin huhtikuusta lokakuuhun. Laboratorioryhmän työn tuloksina syntyy kunnianhimoisia missioita lasten ja nuorten eriarvoisuuden vähentämiseksi sekä konkreettisia kokeiluja ja kehitysohjelmia, joilla ongelmaan tartutaan.

Sitra Labin laboratorioryhmä on tässä:

Matias Aaltonen, Espoo, Laajasalon peruskoulu
Olli Alanen, Helsinki, Lasten ja nuorten säätiö
Tarja Arkio, Espoo, Kide-säätiö
YC Felin, Helsinki, Lyfta Oy
Lauri Holmström, Vantaa, Sisäministeriö
Kalle Laanterä, Riihimäki, Loisto Setlementti ry
Terhi Laine, Tuusula, Helsingin Diakonissalaitos
Anni Lintula, Helsinki, A-lehdet
Jukka-Pekka Lätti, Outokumpu, Outokummun kaupunki
Miika Mehmet, Nurmijärvi, Skene – yhdessä rikosettomaan elämään ry
Irmeli Myllymäki, Mynämäki, Suomen Kuntaliitto
Mikko Mäkelä, Kerava, Suomen ev.lut kirkko, kirkkohallitus
Tomi Mäki-Opas, Nurmijärvi, Itä-Suomen yliopisto, Vaikuttavuuden talo
Elina Palola, Helsinki, Sosiaali- ja terveysministeriö
Kati Palsanen, Espoo, SOS-Lapsikylä
Kirsi Rasinaho, Helsinki, SAK ry
Shadia Rask, Espoo, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Elina Sarpola, Vantaa
Janne Savolainen, Vantaa, Työ- ja elinkeinoministeriö
Kamilla Sultanova, Helsinki, Global Dignity Girls & Boys ry
Satu Sutelainen, Vantaa, Suomen Mielenterveysseura
Mona Särkelä-Kukko, Helsinki, Suomen Setlementtiliitto
Jaana Taskinen, Helsinki, Q-teatteri ry
Sampo-Ilmari Tuhkalehto, Riihimäki, Music Against Drugs ry
Pilvi Vanne, Lahti, Kela
Virpi Vatanen, Vantaa, Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio
Mikko Vatka, Helsinki, Helsingin kaupunki
Onni Westlund, Tampere, Pesäpuu ry
Matti Virtasalo, Tornio, Luotolan Nuoret ry

Aikataulu:

26.4.
SUUNTA
Orientaatio mukaan valituille osallistujille.

Sitra Labin ensimmäinen kokoontuminen Labiin valituille osallistujille. Mikä aiheessa oikeastaan on sellainen ongelma, johon meidän kannattaa tarttua yksin tai yhdessä? Osallistujat esittelevät taustansa, projektinsa ja näkökulmansa. 

14.-16.5.
MISSIO
Sitä kohti mennään yhdessä.  

Mikä on kiireellistä nyt? Mihin voimme tarttua yhdessä? Millä on eniten merkitystä minulle ja organisaatiollemme? Yhteisen mission hahmottaminen. 

Aloitamme 14.5. kello 16 jälkeen. 

4.6.
ONGELMA
Katsotaan sitä läheltä.

Millainen yhteinen kuva ongelmasta rakentuu? Mihin kohtiin puuttumalla saadaan suurin positiivinen muutos aikaan? Tuomme yhteen yhteiskunnallisen muutoksen rakentajat (se olet sinä!) sekä aiheen ympärillä työskentelevät tutkijat, asiantuntijat ja rahoittajat.

 

11.-14.6.
EKSKURSIO
Miten muut toimivat?

Millaisilla keinoilla ja tavoilla ongelmaa ratkaistaan maailmalla. Miten voimme auttaa yksilöitä ja yhteisöjä ratkaisemaan ongelmaa? 

28.-29.8.
TEOT
Tukea niihin!

Millaiset kehitysohjelmat tai innovaatioprosessit tarttuvat mission haasteeseen? Mitä tekoja Labissä käynnistetään ja mitä apua ne jatkossa tarvitsevat? Mihin isompiin keskusteluihin projektit kytkeytyvät?

31.10.
JATKOT

Mitä sitten? Mitä lähtee liikkeelle, mikä jäi paikalleen? Miten yhteistyö jatkuu?  

LIITY YHTEISÖÖN!

Tule mukaan Sitra Labin muutoksentekijöiden yhteisöön! Facebook-ryhmä tarjoaa mahdollisuuden oppia, verkostoitua ja syventää yhteistä ymmärrystä yhteiskunnallisen muutoksen tekemisestä ja viheliäisten ongelmien ratkaisemisesta.

LIITY FACEBOOK-RYHMÄÄN

OTA YHTEYTTÄ

Rohkeasti vaan!

Mistä on kyse?