julkaisut

llmiölähtöisen johtamisen näkökulma elinikäiseen oppimiseen

Miten edistää systeemistä ajattelua?

Kirjoittajat

Sinimaaria Ranki (toim.)

Julkaistu

Kompleksisessa maailmassa panostukset elinikäisen oppimiseen ovat yhä tärkeämpi investointi yksilöiden, yritysten ja yhteiskunnan hyvinvointiin ja kilpailukykyyn.

Kun globaali keskinäisriippuvuus yhteiskunnassa kasvaa, monimutkaistuvat myös elinikäiseen oppimiseen liittyvät syy-seuraussuhteet. Tällaisessa maailmassa kokonaisvaltaisen ajattelun tarve korostuu: Elinikäistä oppimista on tulevaisuudessa johdettava läpileikkaavana kokonaisuutena, systeemisesti ajatellen, eli ilmiölähtöisesti.

Muistiossa elinikäisen oppimisen ilmiölähtöistä johtamista valotetaan kasvatus-, hallinto- ja kompleksisuustieteiden näkökulmista. Lisäksi vertaillaan Pohjoismaiden elinikäisen oppimisen ohjauksen rakenteita.

Muistion pääviestit elinikäisen oppimisen ilmiölähtöisen johtamisen tavoitteiksi ovat:

  1. vahvistaa päätöksenteon pitkäjänteisyyttä
  2. hyödyntää tutkimustietoa ilmiöiden ymmärtämisessä paremmin
  3. luoda laajaa ja laadukasta vuorovaikutusta eri toimijoiden välille yhteisen ymmärryksen synnyttämiseksi sekä tavoitteiden ja toimenpiteiden edistämiseksi

Julkaisun perustiedot

Otsikko

llmiölähtöisen johtamisen näkökulma elinikäiseen oppimiseen

Alaotsikko

Miten edistää systeemistä ajattelua?

Tekijät

Sinimaaria Ranki (toim.)

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2020

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

82 s.

ISBN (nid.)

978-952-347-197-9

ISBN (PDF)

978-952-347-198-6

ISSN (PDF)

2737-1034

Aihe

jatkuva oppiminen, elinikäinen oppiminen, ilmiöt, johtaminen, systeemiajattelu, kompleksisuus, opetus, koulutus, yhteiskuntapolitiikka, kehittäminen, ohjaus, tulevaisuus

Sarja

Muistio

Mistä on kyse?