julkaisut

Millä hinnalla?

Osaamisen kehittämisen vaihtoehtoiskustannukset

Kirjoittajat

Perttu Jämsén & Sinimaaria Ranki (toim.)

Julkaistu

Tämä selvitys kuvaa osaamisen kehittämisen vaihtoehtoiskustannuksia ja esittää vastauksia siihen, paljonko yhteiskunnalle maksaa se, että osa ihmisistä jää vaille työtä ja osaamisen kehittämistä.

Selvitys käsittelee osaamisen kehittämistä taloustieteen näkökulmasta ja nostaa esiin taloudellisia perusteluja investoida osaamiseen pitkällä aikavälillä. Osaamisen kehittäminen ymmärretään selvityksessä laajasti, ja osaamisen kehittämistä käsitellään hyvin erilaisista näkökulmista. Selvityksessä paneudutaan osaamiseen tuotannontekijänä, sen vaikutuksiin yksilön hyvinvoinnin ja osallisuuden rakennusaineena sekä tulevaisuuden talouskasvun mahdollistajana.

Osaamisen kehittämisen kustannukset jakaantuvat eri tavoin sen mukaan, puhummeko oppivelvollisuuden piiriin kuuluvasta nuoresta, työikäisestä aikuisesta vai eläkeläisestä. Sitran aiemmassa Millä rahalla? -selvityksessä on jäljitetty näitä rahavirtoja ja sitä, miten ne jakaantuvat elinikäisen oppijan polun varrella eri maksajien kesken. Tämä selvitys täydentää kokonaiskuvaa elinikäisen oppimisen rahoituksesta keskittymällä sen vaihtoehtoisiin kustannuksiin. Kun työn ja koulutuksen ulkopuolelle jäämisen suoriin kustannuksiin lisätään kiistattomat välilliset kustannukset yhteiskunnalle, nousevat arvioidut kokonaiskustannukset noin kaksinkertaisiksi.

Selvityksen koelaskelmat osoittavat, että työn ulkopuolelle jäämisen kustannukset julkiselle taloudelle olivat vuonna 2019 yli 18 miljardia euroa. Havainnolla on merkittävää vaikutusta siihen, millaiset investoinnit koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen näyttäytyvät pitkällä aikavälillä kannattavina.

Selvityksen keskeinen havainto on se, että yhteiskunnalle on taloudellisesti kannattavaa panostaa osaamisen kehittämiseen julkista rahaa nykyistä enemmän.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Millä hinnalla?

Alaotsikko

Osaamisen kehittämisen vaihtoehtoiskustannukset

Tekijät

Perttu Jämsén & Sinimaaria Ranki (toim.)

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2021

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

60 s.

ISBN (PDF)

ISBN 978-952-347-223-5

ISSN (PDF)

ISSN 1796-7112

Sarja

Sitran selvityksiä

Julkaisun numero

186

Mistä on kyse?