Julkaistu 08.11.2018

Elinikäisen oppimisen tahtotila syntyy yhteistyönä

Yhtensä 30 keskeistä toimijaa valtionhallinnon, työelämän ja koulutuksen aloilta luo yhteisen näkemyksen elinikäisen oppimisen tulevaisuudesta Suomessa.

Työryhmän tehtävänä on määritellä yhteinen tahtotila elinikäisen oppimisen keskeisistä tavoitteista ja rahoituksen periaatteista. Sitra tarjoaa työskentelylle areenan ja tekee taustatyötä keskustelujen pohjaksi.

Asiantuntijoista koostuva ryhmä pohtii, miten elinikäistä oppimista tulisi kehittää, jotta suomalaisten osaaminen vastaisi parhaalla mahdollisella tavalla tulevaisuuden haasteisiin. Lähtökohtana on näkemys siitä, että elinikäinen oppiminen on sekä tuottava pitkän aikavälin investointi että hyvinvoinnin rakennusaine, josta hyötyvät niin yksilö, erilaiset yhteisöt kuin koko yhteiskunta.

Elinikäisen oppimisen tahtotilan muodostaminen alkoi Sitran fasilitoimana lokakuussa 2018. Työn tulokset esitellään helmikuussa 2019 kokoontuvalle seurantaryhmälle, ja julkaistaan tämän jälkeen. Elinikäisestä oppimisesta syntyvä visio ja tavoitteet ovat näin myös poliittisten päätöstentekijöiden käytettävissä, kun he valmistautuvat kevään eduskuntavaaleihin.

Koordinaatioryhmän jäsenet

Työmarkkinaneuvos Teija Felt, Työ- ja elinkeinoministeriö
Arviointineuvos Jani Goman, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi
Johtaja Liisa Hakala, Sosiaali- ja terveysministeriö
Asiantuntija Antti Hallia, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK
Työkykyjohtaja Kristiina Halonen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Toimitusjohtaja Teemu Hassinen, Sivistystyönantajat
Koulutus- ja työllisyysasioiden päällikkö Mikko Heinikoski, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK
Koulutuspolitiikan asiantuntija Tapio Heiskari, Suomen Ylioppilaskuntien liitto SYL
Suunnittelupäällikkö Kirsi Kangaspunta, Opetus- ja kulttuuriministeriö
Työelämäpalvelujen johtaja Kati Korhonen-Yrjänheikki, Keva
Yhteiskuntasuhteiden päällikkö Elina Laavi, Työeläkevakuuttajat TELA
Toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE
Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, Valtioneuvoston kanslia
Budjettineuvos Merja Leinonen, Valtiovarainministeriö
Toiminnanjohtaja Petri Lempinen, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE
Neuvotteleva virkamies Risto Lerssi, Valtion työmarkkinalaitos VTLM
Koulutusasiainpäällikkö Hannele Louhelainen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
Pääsihteeri Juuso Luomala, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU
Koulutuspoliittinen asiantuntija Samuli Maxenius, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI
Koulutuspoliittinen asiantuntija Ida Mielityinen, Akava
Digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä, Suomen Yrittäjät
Asiantuntija Riina Nousiainen, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK
Toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen, Vapaa Sivistystyö
Ennakointiyksikön päällikkö Kari Nyyssölä, Opetushallitus
Johtaja Terhi Päivärinta, Suomen Kuntaliitto
HR-päällikkö Eeva Reponen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Johtaja Johanna Sipola, Keskuskauppakamari
Kehittämispäällikkö Sirpa Sivonen, KT Kuntatyönantajat
Johtava asiantuntija Mika Tuuliainen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Toiminnanjohtaja Leena Wahlfors, Suomen yliopistot UNIFI

Seurantaryhmän jäsenet

Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee, Sosiaali- ja terveysministeriö
Kansliapäällikkö Jari Gustafsson, Työ- ja elinkeinoministeriö
Valtiosihteeri Paula Lehtomäki, Valtioneuvoston kanslia
Kansliapäällikkö Martti Hetemäki, Valtiovarainministeriö
Pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, Opetushallitus
Johtaja Harri Peltoniemi, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi
Puheenjohtaja Tapio Varmola, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene
Puheenjohtaja Leena Linnainmaa, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE
Puheenjohtaja Jukka Mönkkönen, Suomen yliopistot UNIFI
Puheenjohtaja Olli Luukkainen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
Puheenjohtaja Jouko Niinimäki, Sivistystyönantajat
Puheenjohtaja Elias Tenkanen, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI
Puheenjohtaja Marko Grönlund, Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK
Puheenjohtaja Miika Tiainen, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL
Puheenjohtaja Emmi Pentikäinen, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU
Puheenjohtaja Aaro Harju, Vapaa Sivistystyö
Toimitusjohtaja Jyri Häkämies, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Puheenjohtaja Sture Fjäder, Korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava
Puheenjohtaja Jarkko Eloranta, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
Puheenjohtaja Antti Palola, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK
Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, KT Kuntatyönantajat
Neuvottelujohtaja Seija Petrow, Valtion työmarkkinalaitos VTML
Toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, Keskuskauppakamari
Toimitusjohtaja Jari Koskinen, Suomen kuntaliitto
Puheenjohtaja Jyrki Mäkynen, Suomen Yrittäjät
Toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes, Työeläkevakuuttajat TELA
Toimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Keva
Toimitusjohtaja Risto Murto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Toimitusjohtaja Jouko Pölönen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?