julkaisut

Mille väestölle?

Ikäryhmäkohtaiset ja alueelliset väestöennusteet sekä uusien opiskelijoiden määrien ennuste kaikilla koulutusasteilla Suomessa 2018–2040.

Kirjoittajat

Timo Aro, Rasmus Aro, Nina Honkala, Tapio Huttula ja Iida Mäkelä

Julkaistu

Mille väestölle? -selvityksessä ennakoitiin koulutustarpeita 2040 asti ennustamalla uusien opiskelijoiden määriä kaikilla koulutusasteilla Suomessa ja aluetasoilla. Perusasteen koulutusta tarkasteltiin kuntatasolla, toisen asteen koulutusta seutukuntatasolla ja korkea-asteen koulutusta maakunnittain.

Ennuste perustuu 2010-luvulla toteutuneeseen väestönkehitykseen ja uusien opiskelijoiden määriin. Ennakointimallissa käytettiin Tilastokeskuksen alueellista ja ikäryhmäkohtaista väestöennustetta syksyltä 2019 ja laskelmaa eri koulutusasteiden uusien opiskelijoiden määrästä suhteessa ikäluokan kokoon vuosien 2015–2018 kehitykseen verrattuna.

Selvityksen tulokset on koottu kolmeen kokonaisuuteen. Tämän selvityksen lisäksi verkkoon on julkaistu laajempi taustaraportti runsaine taulukoineen sekä suppea ja laaja verkkopalvelu, joissa tietoja voi tarkastella kuvina alueittain ja koulutusasteittain eri ajanjaksoilla.

Voit tarkastella alla kaikkien koulutusasteiden uusien opiskelijoiden määriä ja ennustetta 2010-2040 kunta-, seutukunta- tai maakuntatasoilla.

You need to accept all cookies to display content from Microsoft Power BI

Open cookie settings

Jos haluat tarkastella aineistoa yksityiskohtaisemmin, klikkaa laajaan verkkopalveluun:

 

Tutustu tausta-aineistoon:

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Mille väestölle?

Alaotsikko

Ikäryhmäkohtaiset ja alueelliset väestöennusteet sekä uusien opiskelijoiden määrien ennuste kaikilla koulutusasteilla Suomessa 2018–2040

Tekijät

Timo Aro, Rasmus Aro, Nina Honkala, Tapio Huttula ja Iida Mäkelä

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2020

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

72 s.

ISBN (nid.)

978-952-347-176-4

ISBN (PDF)

978-952-347-177-1

ISSN (nid.)

1796-7104

ISSN (PDF)

1796-7112

Aihe

ikäryhmät, väestöennusteet, Suomi, koulutus, opiskelijat, koulutuspolitiikka, koulutustarve, elinikäinen oppiminen, jatkuva koulutus

Sarja

Sitran selvityksiä

Julkaisun numero

167

Mistä on kyse?