julkaisut

Väestöselvitys 2040

Ikäryhmäkohtaiset ja alueelliset väestöennusteet sekä uusien opiskelijoiden määrien ennuste kaikilla koulutusasteilla Suomessa 2018–2040

Kirjoittajat

Timo Aro, Rasmus Aro ja Iida Mäkelä

Julkaistu

Väestöselvitys 2040 on Mille väestölle? -selvityksen taustaraportti. Selvityksessä ennakoitiin koulutustarpeita 2040 asti ennustamalla uusien opiskelijoiden määriä kaikilla koulutusasteilla Suomessa ja aluetasoilla. Perusasteen koulutusta tarkasteltiin kuntatasolla, toisen asteen koulutusta seutukuntatasolla ja korkea-asteen koulutusta maakunnittain.

Ennuste perustuu 2010-luvulla toteutuneeseen väestönkehitykseen ja uusien opiskelijoiden määriin. Ennakointimallissa käytettiin Tilastokeskuksen alueellista ja ikäryhmäkohtaista väestöennustetta syksyltä 2019 ja laskelmaa eri koulutusasteiden uusien opiskelijoiden määrästä suhteessa ikäluokan kokoon vuosien 2015–2018 kehitykseen verrattuna.

Selvityksen tulokset on koottu kolmeen kokonaisuuteen.

Tämä kattava taustaraportti sisältää runsaasti yksityiskohtaisia karttoja sekä maakunta-, seutukunta- ja kuntakohtaisia lukuja liitteiden taulukoissa. Lisäksi verkkoon on julkaistu taustaraporttia lyhyempi selvitys Mille väestölle? joka sisältää tiivistetymmin väestöselvityksen sisällön, ja sen yhteenvedossa nostetaan kysymyksiä ja näkökulmia jatkokeskusteluun. Aineiston lähempää tutkimista varten on julkaistu verkkopalvelu, jossa tietoja voi tarkastella kuvina alueittain ja koulutusasteittain eri ajanjaksoilla.

Tutustu muuhun materiaaliin:

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Väestöselvitys 2040

Alaotsikko

Ikäryhmäkohtaiset ja alueelliset väestöennusteet sekä uusien opiskelijoiden määrien ennuste kaikilla koulutusasteilla Suomessa 2018–2040

Tekijät

Timo Aro, Rasmus Aro ja Iida Mäkelä

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2020

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

264 s.

ISBN (PDF)

978-952-347-170-2

Aihe

ikäryhmät, väestöennusteet, Suomi, koulutus, opiskelijat, koulutuspolitiikka, koulutustarve, elinikäinen oppiminen, jatkuva koulutus

Mistä on kyse?