julkaisut

Työttömien näkökulma elinikäiseen oppimiseen

Miten vastuu tulisi jakaa?

Kirjoittaja

Sinimaaria Ranki

Julkaistu

Nopeasti muuttuvassa maailmassa jokaisella tulisi olla mahdollisuus kehittää osaamistaan eri elämäntilanteissa. Kun ihminen jää työttömäksi, jää hän samalla vaille työssä tapahtuvaa oppimista. Miten työttömät kokevat mahdollisuutensa osaamisen kehittämiseen?

Muistio antaa moniäänisen kokonaiskuvan työttömien näkökulmasta elinikäiseen oppimiseen.

Äänen saavat työttömät itse. Näkökulmaa täydentävät työttömiä ohjaavien henkilöiden sekä työ- ja elinkeinotoimiston työntekijöiden ajatukset. Heidän ja työttömien kokemukset on kerätty haastatteluilla ja dialogeilla. Aihetta syventää lisäksi sosiologian ja taloustieteilijöiden neljä tutkimusartikkelia.

Mitä pidempään työttömyys kestää, sitä tärkeämpää on ylläpitää ja kehittää osaamista työttömyyden aikana. Uuden oppiminen kaikissa elämänvaiheissa vaikuttaa keskeisesti ihmisen hyvinvointiin. Osaamisen jatkuva uudistaminen on myös edellytys yritysten ja yhteiskunnan tulevaisuuden kilpailukyvylle.

 

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Työttömien näkökulma elinikäiseen oppimiseen

Alaotsikko

Miten vastuu tulisi jakaa?

Tekijät

Sinimaaria Ranki (toim.)

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2020

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

70 s.

ISBN (nid.)

978-952-347-172-6

ISBN (PDF)

978-952-347-173-3

ISSN (PDF)

2737-1034

Aihe

työelämä, työttömyys, työttömät, jatkuva koulutus, elinikäinen oppiminen, osaamisen kehittäminen, työ- ja elinkeinotoimistot, työvoimapalvelut, työvoimakoulutus

Sarja

Muistio

Mistä on kyse?