Luonto ja arki

Kestävät elämäntavat parantavat meidän ihmisten ja muun luonnon hyvinvointia. Kokeile vaikka!

Ajankohtaista

Mistä on kyse

Ilmasto kuumenee ja luonnon monimuotoisuus hupenee hurjaa vauhtia. Tilanne on vakava, sillä terveytemme, hyvinvointimme ja taloutemme ovat täysin riippuvaisia luonnosta ja sen tuottamista palveluista.

Hyvä uutinen on, että kehitys voidaan vielä kääntää. Tässä meillä kaikilla – ja meidän elämäntavoillamme – voi olla korvaamattoman tärkeä rooli.

Elämäntapojen ja ilmastopäästöjen yhteys tunnetaan jo melko hyvin. 68 prosenttia Suomen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä voidaan jyvittää meille, tavallisille ihmisille. Ne syntyvät arjessamme: siitä, miten asumme, liikumme, syömme ja mitä ostamme – ja näillä arjen valinnoilla me voimme päästöjä myös pienentää.

Vuonna 2030 keskimääräisen hiilijalanjälkemme tulee olla vain neljänneksen nykyisestä, jotta pysymme 1.5 asteen lämpenemisen rajoissa.

Elämäntapojen laajemmat luontovaikutukset tunnetaan heikommin. Mitkä valinnat aiheuttavat luontokatoa Suomessa tai rajojemme ulkopuolella? Miten elämäntapamme voisivat vahvistaa luonnon monimuotoisuutta?

Näitä kysymyksiä selvitämme yhdessä kumppaneidemme kanssa. Se on kuitenkin jo varmaa, että jokainen voi löytää oman tapansa tehdä luontoa vahvistavia toimia.

Mitä teemme?

Luonto ja arki -projektissa innostamme ja tuemme suomalaisia muuttamaan elämäntapojaan luonnon kannalta kestävämmäksi.

Ensin pitää kuitenkin selvittää, millaisia luontovaikutuksia suomalaisten elämäntavoilla on. Mittaamme keskivertosuomalaisen luontojalanjälkeä ja selvitämme, millaisilla elämäntapamuutoksilla sitä voisi pienentää.

Muutos kohti kestävämpiä elämäntapoja on helpompaa, jos motivaationa on näkymä paremmasta tulevaisuudesta. Pohdimme yhdessä, miltä hyvä kestävä elämä näyttää, tuntuu ja tuoksuu tulevaisuudessa. Halumme auttaa ihmisiä kuvittelemaan innostavia versioita kestävästä tulevaisuudesta.

Kehitämme menetelmiä ja työkaluja, joiden avulla ihmiset ja yhteisöt voivat vauhdittaa siirtymistä kestäviin elämäntapoihin.

Oletko muuten jo tutustunut monessa maassa käytössä olevaan Shift 1,5 -työkalupakkiin?

Taustalla on vuosien työ, jossa olemme auttaneet kansalaisia, järjestöjä, kuntia ja yrityksiä löytämään oma tapansa vauhdittaa siirtymää kestäviin elämäntapoihin. Esimerkiksi Sitran kehittämää elämäntapatestiä on tehty yli 1,3 miljoonaa kertaa.

Testin pohjalta kehitetään nyt uutta kestävän elämän suunnittelutyökalua kahdeksaan Euroopan maahan.

Keitä on mukana

Teemme yhteistyötä kuntien, järjestöjen, tutkimuslaitosten ja kaikkien luonnon kannalta kestävien elämäntapojen edistämisestä kiinnostuneiden kanssa. Laita viestiä, jos yhteistyö kiinnostaa!

Missä mennään?

Projekti käynnistyi vuonna 2022 ja jatkuu vuoteen 2025 asti.

Ota yhteyttä!

Mistä on kyse?