julkaisut

1,5 asteen elämäntavat

Millaisia ovat 1,5 asteen elämäntavat? Sitran uusi kansainvälinen selvitys ehdottaa tavoitteita ja vaihtoehtoja, joiden avulla voimme muuttaa elämäntapamme ja kulutuksemme ilmastotavoitteiden mukaiseksi.

Kirjoittajat

Michael Lettenmeier, Lewis Akenji, Viivi Toivio, Ryu Koide ja Aryanie Amellina

Julkaistu

Kulutustottumusten ja elämäntapojen muutokset ovat ratkaisevan tärkeässä asemassa ilmastonmuutoksen haasteita ratkaistaessa. Tieteellisessä kirjallisuudessa ja poliittisessa päätöksenteossa ei ole toistaiseksi juuri panostettu elämäntapamuutosten mahdolliseen osuuteen ilmaston lämpenemisen rajoittamisessa 1,5 asteeseen Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteen mukaisesti. Tämä kansainvälinen selvitys pyrkii paikkaamaan tätä vajetta.

1,5 asteen elämäntavat -selvitys ehdottaa selkeitä tavoitteita ja vaihtoehtoja vähähiilisemmille elämäntavoille, joiden ilmastovaikutukset ovat mitattavissa. Tulokset ovat silmiä avaavia: meidän on vähennettävä elämäntapojemme aiheuttamia ilmastopäästöjä jopa yli 90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, mikäli aiomme saavuttaa ilmastotavoitteet. Tämä raportti esittää ratkaisuja ja luo samalla toivoa osoittaen, millaisia ripeitä muutoksia yksilöiden ja kotitalouksien on syytä jatkaa ja käynnistää.

Selvityksessä määritellään elämäntapojen aiheuttamalle hiilijalanjäljelle maailmanlaajuiset tavoitteet. Arviot perustuvat kotitalouksien määrälliseen kulutukseen. Selvitys tar­kastelee nykyisten kulutustottumustemme hiilijalanjälkiä ja esittää vähähiilisiä elämäntapavaih­toehtoja, joiden avulla voimme pienentää hiilijalanjälkeämme.  Raportti ehdottaa henkeä koh­den laskettuja tavoitetasoja vuosille 2030, 2040 ja 2050 sekä vertaa Suomen ja Japanin lisäksi Brasilian, Intian ja Kiinan keskimääräisiä elämäntapojen hiilijalanjälkiä.

Selvitys esittelee vaihtoehtoja, jotka tarjoavat suurim­man potentiaalin elämäntapojen hiilijalanjälkien pienentämisessä, ja arvioi näiden vaihtoehto­jen vaikutuksia etenkin Suomessa ja Japanissa. Raportin lopussa esitetään ehdotuksia ja päätel­miä siitä, miten voimme edetä kohti elämäntapoja, jotka ovat sopusoinnussa 1,5 asteen tavoit­teen kanssa.

Sitran selvitys pohjautuu tekniseen raporttiin 1.5-degree lifestyles: Targets and options for reducing lifestyle carbon footprints. Tutkimuksen menetelmät, tietolähteet ja arviointien tulokset on esitetty yksityiskohtaisesti teknisessä raportissa ja sen liitteissä.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

1,5 asteen elämäntavat

Alaotsikko

Miten voimme pienentää hiilijalanjälkemme ilmastotavoitteiden mukaiseksi?

Tekijät

Michael Lettenmeier, Lewis Akenji, Viivi Toivio, Ryu Koide ja Aryanie Amellina

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2019

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

90 s.

ISBN (nid.)

978-952-347-100-9

ISBN (PDF)

978-952-347-101-6

ISSN (nid.)

1796-7104

ISSN (PDF)

1796-7112

Aihe

kulutus, elämäntapa, hiilijalanjälki, ilmaston muutokset, elintavat, kulutustottumukset, kotitaloudet, muutos, ilmastotavoitteet

Sarja

Sitran selvityksiä

Julkaisun numero

148

Mistä on kyse?